Ankaran: iz spalnega naselja v obmorsko središče

Občina Ankaran je v preteklosti že večkrat pokazala interes, da bi zemljišča za širitev naselja in občinske infrastrukture pridobila na območju sedanjega kampa Adria, del kampa pa preselila na območje nekdanjega kampa na Debelem rtiču. Predlog o menjavi zemljišč je družbi Adria tudi že poslala in z njenim direktorjem Alešem Semejo je župan Gregor Strmčnik lani podpisal pismo o nameri. Pa je selitev sploh izvedljiva?

Promenada do morja, ob njej pa šola in vrtec, dom za starejše 
občane, knjižnica in kulturni dom - to so sanje današnjega 
občinskega vodstva, umeščene v Adrio.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Promenada do morja, ob njej pa šola in vrtec, dom za starejše občane, knjižnica in kulturni dom - to so sanje današnjega občinskega vodstva, umeščene v Adrio.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

ANKARAN > S pismom o nameri, ki govori o možni menjavi zemljišč, sta se oba podpisnika zavezala, da bosta oblikovala skupno delovno skupino, ki bo preučila, ali je predlog menjave sploh izvedljiv. Delovna skupina se je resda nekajkrat sestala, si ogledala zemljišča ter preučila dokumentacijo.

“Potrebno je pripraviti natančne cenitve nepremičnin in končni predlog menjave. Ta trenutek je glede na kompleksnost težko oceniti časovni okvir morebitne menjave. So pa pogovori med Občino Ankaran in družbo Adria pokazali, da je družba pripravljena prisluhniti potrebam lokalne skupnosti, pri čemer jasno in dosledno zasleduje svojo poslovno vizijo razvoja turistične dejavnosti,” pravi župan Gregor Strmčnik.

Adria kot krajevno središče

Območje Adrie bi občina namenila osnovni šoli s telovadnico, vrtcu, oskrbnemu centru s podzemno garažno hišo, zdravstvenemu domu in lekarni, kulturnemu domu in knjižnici, domu za starejše, oskrbovanim stanovanjem in dnevnemu centru za starejše. Nastalo bi tudi upravno središče, pristanišče za domači in mednarodni javni potniški promet s pripadajočo pristaniško infrastrukturo, učni center tehniških in pomorskih veščin ter centralna promenada.

Gregor Strmčnik (foto: Alenka Penjak)

Adria kot nadaljevanje lokalnega središča kraja

V občini so prepričani, da bi z menjavo zemljišč pridobili oboji: občina bi dobila prostor, ki ga potrebuje za razvoj kraja in družbene javne infrastrukture, Adria pa možnost nadgradnje svoje ponudbe z razvojem kakovostne butične lokacije. Občina se je medtem lotila izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ankaran center in pripravlja strokovne podlage, ki vodijo do javnega natečaja. V proces je vključila tudi Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Aleš Semeja

direktor Adrie Ankaran

“Zdi se mi pomembno, da smo enotni glede vrste turizma, ki ga želimo razvijati v Ankaranu - visokokakovosten, sonaraven turizem.”

OPPN Ankaran center je za lokalno skupnost izjemnega pomena, saj spreminja zasnovo naselja in vsebin, ki jih Ankaran potrebuje za vzpostavitev četrtega obmorskega središča. Območje urejanja bo postalo centralno lokalno središče, namenjeno družbenim dejavnostim. Današnji centralni območji v središču naselja (okolica šole, vrtca in osrednjega trga) bi bili povezani z območjem pod Jadransko cesto, kamor se bo središče širilo.

Na območju Adrie bi torej bili objekti za dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva, kulture, javne uprave ter druge dejavnosti za prosti čas. “Ankaran bi se iz sedanjega spalnega naselja preobrazil v sodobno četrto slovensko obmorsko središče. To je ambiciozen cilj, za katerega se velja potruditi!” poudarja Gregor Strmčnik.

Gregor Strmčnik

župan Občine Ankaran

“Ankaran bi se iz sedanjega spalnega naselja preobrazil v sodobno četrto slovensko obmorsko središče. To je ambiciozen cilj, za katerega se velja potruditi!”

Namesto kampa, ki bi ga preselili na Debeli rtič , bi se v Adrio širil center Ankarana in kraj še bolj povezal z morjem. Foto: Miha Crnič

Najbolj zelena, a najslabše povezana z obalo

Profesor Tadej Glažar z ljubljanske Fakultete za arhitekturo je sodeloval z Občino Ankaran že v času, ko je ankaranska skupnost šele začenjala snovati novo prihodnost svojega urbanega in arhitekturnega razvoja.

Zanj je bil največji izziv, kako Ankarančanom vrniti dostop do čim večjega dela obale in kako povezati središče kraja severno od Jadranske ceste z morjem na južni strani: “Ankaran je istrska občina z največ zelenimi površinami, hkrati pa edina istrska občina, katere središče je najslabše povezano z obalo. Zato so krajani prikrajšani za priložnosti bivanja in druženja ob obali. Dostop do obale in s tem povezanost središča Ankarana s priobalnim pasom je ključen.”

Menjava zemljišč in pravni izzivi

Aleš Semeja, ki se mu izteka direktorski mandat na čelu družbe Adria, pa dodaja: “Pred potencialno menjavo bo potrebno urediti nekaj pravnih vprašanj, ki nikakor niso nerešljiva. Potrebno bo zaključiti več pravnih postopkov, da bi bila potencialna menjava mogoča. Ko bo pravni status zemljišč urejen, bo mogoče pristopiti še k cenitvam in pripravi evalvacijske študije ter končnega predloga potencialne menjave,” pravi direktor Semeja.

Aleš Semeja (foto: Alenka Penjak)

Strinja se, da družba Adria sodeluje pri usklajevanju potreb lokalne skupnosti in potreb Adrie. “Zdi se mi pomembno, da smo enotni glede vrste turizma, ki ga želimo razvijati v Ankaranu - visokokakovosten, sonaraven turizem. Naši načrti predvidevajo izgradnjo novih hotelskih in kongresnih kapacitet, umeščanje mobilnih hišk visokega razreda, umik mirujočega prometa pod zemljo oziroma v garažno hišo, vzpostavitev promenade ob morju, vzpostavitev kolesarske steze ob Jadranski cesti, povezave med centrom Ankarana in morjem, dnevnim privezom in še bi lahko naštevali.”

Ker ima svoje potrebe tudi občina, Semeja še pravi, da bo potrebno novosti umestiti v podrobne prostorske načrte. “Verjamem, da bi z izvedbo navedenih projektov prostor Ankarana bistveno pridobil na kakovosti, tako za lokalno skupnost kot tudi za naše goste.”


Komentar novinarja

Alenka Penjak

Drznost po ankaransko

Občina Ankaran, ki so jo do samostojnosti pripeljali prvoborci, torej župan Gregor Strmčnik in njegova programska skupina Radi imamo Ankaran, je že nastala na temelju drznosti. Mnogi so se ji smejali in rogali že takrat, ko je obstajala samo kot Krajevna skupnost Ankaran. Zaradi nesmotrnih gradbenih načrtov, ki so želeli ob obali nanizati čim več apartmajskih vil z bazeni, se je zbrala skupina somišljenikov, ki se je uprla diktatu kapitala in začela govoriti o osamosvojitvi izpod koprske občine....

Preberi več

Najbolj brano