Za obnovo gozdov več kot 47 milijonov

Kmetijsko ministrstvo je včeraj v dvotedensko javno razpravo poslalo načrt sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Krasu julija letos. Gozdove bodo začeli obnavljati že letos, večina načrtovanih del pa bo izvedena v letih 2023 in 2024. Stroški sanacije so ocenjeni na več kot 47 milijonov evrov.

Sanacije po požaru se bodo lotili letos, glavnino del bodo opravili v 
letih 2023 in 2024.  Foto: Petra Vidrih
Sanacije po požaru se bodo lotili letos, glavnino del bodo opravili v letih 2023 in 2024.  Foto: Petra Vidrih

SLOVENIJA > Načrt sanacije gozdov, ki so bili poškodovani v požaru na Krasu, je izdelal Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Končni obseg poškodovanosti gozdov so naredili na podlagi prejetih aeroposnetkov Slovenske vojske in terenskega ogleda. Dokument bo v javni razpravi do torka, 30. novembra, zainteresirani lahko pripombe posredujejo na ministrstvo.

Požar, ki je 14 dni divjal po Krasu, je zajel 3707 hektarjev veliko območje, od tega 2902 hektarja gozda. V požaru je bilo poškodovanih 2004 hektarjev zasebnih gozdov, 286 hektarjev gozdov v državni lasti in 611 hektarjev gozdov v lasti lokalnih skupnosti. Poškodovanih je bilo 1241 hektarjev gozda črnega bora, 442 hektarjev visokih gozdov listavcev in 1219 gozdov panjevcev.

Prva akcija pogozdovanja za širšo javnost

Center obnove pogorelega Krasa pripravlja prvo akcijo pogozdovanja za širšo javnost v soboto, 26. novembra, ob 9. uri pri Pomniku miru na Cerju. Zaradi boljše organizacije so ob vezne prijave do 22. novembra na spletni strani www.skupaj zakras. si. Pod strokovnim vodstvom bodo sadike gozdnega drevja sadili predvidoma do 14. ure. Udeležence prosijo, da pridejo primerno oblečeni in obuti in imajo s seboj orodje in opremo. Organizatorji bodo poskrbeli za sadike, hrano in pijačo. Če bo slabo vreme, bodo akcijo prestavili za en teden. Prihodnji petek se bodo pri pomniku zbrali predstavniki podjetij, ki so z donacijami ali na druge načine podprla akcijo Skupaj za Kras. Posadili bodo drevesa in podpisali zavezo o dolgoročni podpori projektu Zeleno srce.

“Za obnovo smo pripravili nabor 27 drevesnih vrst. Želimo si, da bi obnova temeljila na hrastih, javorjih in črnem boru, ostale bi bile podporne drevesne vrste,” je razložil Matej Kravanja z ZGS, ko je septembra na Cerju predstavil izhodišča za načrt sanacije poškodovanih gozdov. “Črni bor, ki je bil do zdaj osnovna vrsta za melioracijo kamenišč, bo v prihodnje treba mešati predvsem z listnatimi vrstami,” je takrat pojasnil vodja sežanske enote ZGS Boštjan Košiček.

Stroški sanacije so ocenjeni na več kot 47 milijonov evrov. V ta znesek so vključeni stroški poseka in spravila poškodovanega drevja, obnove, nege in varstva poškodovanih gozdov, gradnje oziroma obnove gozdnih prometnic, protipožarnega varstva, vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali in ohranjanja oziroma nege biotipov, stroški komuniciranja, izobraževanja in sodelovanja z javnostmi, lastniki gozdov in deležniki ter monitoringa stanja gozdov in učinkov izvedenih ukrepov.

47

milijonov evrov bodo predvidoma znašali stroški sanacije v požaru na Krasu

Gozdove naj bi začeli obnavljati letos, večino načrtovanih del pa bodo opravili v letih 2023 in 2024. V gozdovih, ki so v lasti lokalnih skupnostih, bodo sanacijo izvedli predvidoma do konca leta 2026, v ostalih gozdovih pa leta 2028. Zavod za gozdove Slovenije je pri načrtovanju ukrepov v največji možni meri upošteval predloge lastnikov gozdov, lokalnih skupnosti, strokovnih služb s področja varstva narave in varstva kulturne dediščine ter ostalih deležnikov.


Najbolj brano