Več prijav nasilja kot v pandemiji

Četudi statistika novogoriške policijske uprave izkazuje manjši upad števila kaznivih dejanj nasilja v družini, pa na centru za socialno delo (CSD) poudarjajo, da je treba še več pozornosti nameniti podpori in razvoju preventivnih programov zmanjševanja tveganj za nastanek nasilja v družini. Pozdravljajo tudi sodelovanje policije, tožilstva in centrov za socialno delo.

Na delovnem posvetu o nasilju v družini so  predstavniki CSD 
severna Primorska in policije pritrdili, da je njihovo sodelovanje 
zelo uspešno.   Foto: PU Nova Gorica
Na delovnem posvetu o nasilju v družini so predstavniki CSD severna Primorska in policije pritrdili, da je njihovo sodelovanje zelo uspešno.  Foto: PU Nova Gorica

NOVA GORICA “Letos smo obravnavali le eno kaznivo dejanje manj kot v lanskem letu, to je 124, kar na žalost še ne pomeni, da gre za pomemben upad kaznivih dejanj, storjenih znotraj družine. Opažamo, da ostajajo kazniva dejanja, storjena znotraj družine, vsako leto približno na podobnih številkah, kar pomeni, da je treba še več pozornosti nameniti podpori in razvoju preventivnih programov zmanjševanja tveganj za nastanek nasilja v družini in v intenzivno sodelovanje vseh institucij, policije, tožilstva, zdravstva, šolstva in centrov za socialno delo,” pravi direktorica CSD severna Primorska Patricija Može.

Razveze so vse bolj konfliktne

Na CSD opažajo več kaznivih dejanj, povezanih z odvzemom mladoletne osebe, kar predvsem kaže na porast visoko konfliktnih razvez. “Ob visoko konfliktnih razvezah je pogosto to čustvena vojna, v katero odrasli vpletejo otroka. To otroka poškoduje za vse življenje, saj proces ločevanja odraslih lahko traja več let,” dodaja.

Patricija Može

direktorica CSD severna Primorska

“Ukrep prepovedi približevanja bi bil učinkovitejši, če bi policija lahko 24 ur nadzorovala povzročitelja nasilja v družini.”

Da je reševanje problematike nasilja v družini mogoče zagotoviti le s celovitim in skupinskim pristopom policije ter drugih državnih in nevladnih organizacij, se zavedajo tudi na novogoriški policijski upravi, kjer so pred dnevi pripravili delovni posvet.

Kot vsa leta ga je vodil Janko Mencinger iz sektorja uniformirane policije, udeležili pa so se ga še direktor policijske uprave Evgen Govekar, vodja operativno-komunikacijskega centra Andrej Ferlinc ter kriminalista.

Poleg Tanje Pipan, regijske koordinatorke za preprečevanje nasilja v družini na CSD severna Primorska, so primere nasilja v družini, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, orisale tudi strokovne delavke iz Ajdovščine, Idrije in Tolmina.

Porast težav z zlorabo alkohola in drog

V času pandemije so na CSD pričakovali več prijav družinskega nasilja, pa se to ni zgodilo. “To lahko pripišemo različnim dejavnikom: ljudi je bilo v tem obdobju predvsem strah za lastno zdravje in življenje, institucije so bile zaradi vseh ukrepov težje dosegljive, zato so se ljudje obračali na institucije v res akutnih zadevah. V letošnjem letu pa beležimo precejšnji porast prijav nasilja v družini, opazen je tudi porast težav z zlorabo alkohola in drog,” je še pojasnila direktorica.

Novogoriški policisti ugotavljajo, da so v prvih devetih mesecih tega leta prekrški o varstvu javnega reda in miru v manjšem porastu, saj so obravnavali 88 kršitev, lani pa 77. Letos so izrekli že 26 ukrepov prepovedi približevanja (lani 17), nekateri so ga tudi kršili.

“Ukrep prepovedi približevanja je učinkovit v delu, ko povzročitelju nasilja v družini jasno pokaže na neustrezna ravnanja v odnosu do žrtve, žrtvi pa omogoči takojšnjo pomoč ustreznih institucij. Ukrep prepovedi približevanja bi bil učinkovitejši, če bi policija lahko 24 ur nadzorovala povzročitelja nasilja v družini,” sklene Patricija Može.


Najbolj brano