Bi bila nova soseska preobremenjena s hrupom?

Potem ko postojnski občini, za razliko od, denimo, pivške, zelo dolgo ni uspelo najti rešitve glede bodoče vsebine starih vojašnic, je zdaj predvidena njihova rušitev, na tem mestu pa izgradnja dveh večstanovanjski stavb s 140 do 150 stanovanji. A se nekoliko zapleta. NIJZ je namreč opozoril, da je območje preobremenjeno s hrupom, zato je občina spremenila zasnovo stavb, ki je trenutno v presoji na NIJZ oziroma ministrstvu za zdravje.

Stare vojašnice so predvidene za rušenje.  Foto: Veronika Rupnik 
Ženko
Stare vojašnice so predvidene za rušenje. Foto: Veronika Rupnik Ženko 

POSTOJNA > Postojnska občina za območje starih vojašnic ob Ljubljanski cesti, kjer je bil nekdaj begunski center, pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), a se je nekoliko zataknilo zaradi bližine železniške proge, v zvezi s čimer potekajo usklajevanja z ministrstvom za infrastrukturo.

Ujeti med cesto in železnico

Kot je pojasnila Aleksandra Rode Turšič z Občine Postojna, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru svojega prvega mnenja navedel, da je zaradi lege med regionalno cesto in železnico na drugi strani, območje preobremenjeno s hrupom in kot tako ni primerno za izgradnjo stanovanjskih objektov. Občina Postojna je opozorila na primere podobnih gradenj drugod po državi. NIJZ jo je zato pozval, naj s študijo vpliva hrupa ali pa s spremembo idejne zasnove dokaže možnost umestitve večstanovanjskih objektov v ta prostor.

Občina Postojna bi s sredstvi od prodaje zemljišč sofinancirala nakup stanovanj, skupaj s Stanovanjskim skladom RS.

Občina je tako naročila strokovno oceno obremenitve s hrupom, ki je trenutno v presoji na NIJZ oziroma ministrstvu za zdravje. Na tej osnovi je po pojasnilu Rode Turšič občina oziroma pripravljalec OPPN spremenil idejno zasnovo izgradnje stavb tako, da je na sredini obeh stavb atrij, v katerega so orientirani dnevni in spalni prostori. Na ta način naj bi bila hrupna obremenjenost v zakonskih okvirih. V kolikor bi šlo za poslovne objekte, ne bi bilo težav, saj ne bi bilo hrupne obremenitve v nočnem času.

Na občini računajo, da bodo prejeli pozitivno mnenje in tako lahko nadaljevala s postopkom sprejema OPPN. Za odgovor smo zaprosili tudi ministrstvo za zdravje, a nanj še čakamo.

S skladom bi odkupili stanovanja za mlade

Župan Igor Marentič je pojasnil, da bo občina, v primeru uspešnega razpleta, s prodajo kompleksa (ki ga je pred leti nanjo prenesla država) začela po sprejemu OPPN, in sicer namerava prodati zemljišče skupaj z obstoječimi objekti, predvidenimi za rušenje, za kar bi bil odgovoren investitor, z “varovalko, da investitor pristopi h gradnji v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku dveh let”.

Na tem območju je sicer predvidena izgradnja med 140 in 150 stanovanj, s sredstvi od prodaje zemljišč pa bi Občina Postojna sofinancirala nakup stanovanj, skupaj s Stanovanjskim skladom RS. Stanovanja bi tako lahko pod ugodnejšimi pogoji namenili predvsem za reševanje stanovanjske problematike mladih (družin). Župan zagotavlja, da zainteresirani investitorji so, sam pa je na temo tudi že imel sestanke na republiškem stanovanjskem skladu.

Občinski svetnik Samo Vesel je opozoril, da se ob tem lahko pričakuje veliko prostorsko stisko v vrtcih in šolah, zato ga je zanimalo, ali občina razmišljala o gradnji novih vrtcev in šol, na primer na tem območju.

OPPN, ki je v postopku priprave, na območju predvideva dve večstanovanjski stavbi s 140 do 150 stanovanji. Vir: arhiv Občine Postojna

Župan je pojasnil, da bodo stanovanja, ki jih bo sofinancirala Občina Postojna, namenjena domačinom pod določenimi pogoji, medtem, ko se bodo na drugih lokacijah v mestu (na primer v Ovčjih stajah) gradila tržna stanovanja, ki jih bodo zagotovo kupovali tudi ljudje iz drugih občin, dodatno priseljevanje pa bo s seboj prineslo tudi težave s prostorsko stisko v vrtcih in šolah, saj gre običajno v teh primerih za mlade družine.

Pogoj za izgradnjo vrtca na območju starih vojašnic sicer ne bi bil izpolnjen, saj vsak vrtec vključuje oddelke različnih starostnih skupin, ki morajo izpolnjevati določene normative. “Vsekakor se bo možnosti za širitev kapacitet vrtca tudi za to območje še preučilo v naslednjih fazah.” Trenutno sicer poteka izgradnja novega vrtca v Postojni, a bo glede na predvidene gradnje novih stanovanj verjetno hitro poln.

Bolje poslovni kot stanovanjski objekti?

Občinska svetnica Tea Konrad pa je poudarila, da tako sama kot tudi nekateri občani menijo, da bi bilo bolj smiselno na tem območju umestiti poslovne kot pa stanovanjske objekte, sploh glede na njihovo pomanjkanje. Župan je ocenil, da umestitev industrijske cone na tem območju ne bi bila primerna, saj je potrebno zagotoviti ustrezne dostope, se pa zaveda težav s pomanjkanjem industrijskih con, zato si bo občina prizadevala najti ustrezne lokacije.

Spomnimo, da je že pred leti postojnska občina še pod bivšim vodstvom s pomočjo študentov arhitekture pripravila več idejnih rešitev za preureditev območja nekdanjih vojašnic za potrebe mladinskega in regijskega centra za nevladne organizacije. Zdaj je slednji predviden v stavbi stare porodnišnice.


Najbolj brano