Gasilskim društvom skupno več kot 5,8 milijona evrov za gašenje požara na Krasu

Slovenska prostovoljna gasilska društva so prejšnji teden z velikim zadovoljstvom prejela v podpis pogodbe za sofinanciranje stroškov intervencije Kras 2022, ki jih je poslala Gasilska zveza Slovenije. Med prostovoljne gasilske organizacije bodo skupno razdelili 5,8 milijona evrov. “Nihče ni pričakoval takih zneskov,” pravi Marko Adamič, poveljnik obalno-kraške gasilske regije.

Denar, ki ga bodo društva prejela, je namenjen za vzdrževanje 
osebne zaščitne opreme, nakup goriva ... Foto: Leo Caharija
Denar, ki ga bodo društva prejela, je namenjen za vzdrževanje osebne zaščitne opreme, nakup goriva ... Foto: Leo Caharija

SLOVENIJA > Gasilska zveza Slovenije (GZS) je prejšnji teden gasilskim organizacijam, ki so sodelovala pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije, poslala v podpis pogodbe za sofinanciranje stroškov intervencije Kras 2022. Skupno bodo društva prejela več kot 5,8 milijona evrov, delodajalci pa bodo prejeli 613.260 evrov za pokrivanje stroškov odsotnosti gasilcev z dela.

Popravili bodo poškodovano opremo

Tudi primorska prostovoljna gasilska društva so se pošiljke zelo razveselila. “Prijetno presenečeni nad vsoto se zahvaljujemo vladi, upravi za zaščito in reševanje, Gasilski zvezi Slovenije, Ivu Boscarolu, raznim podjetjem ter vsem državljankam in državljanom, ki so darovali v mnogih dobrodelnih akcijah po požaru,” je povedal predsednik PGD Kobarid Sašo Rosič. Konec prejšnjega tedna je z velikim zadovoljstvom podpisal pogodbo o sofinanciranju.

5,8

milijona evrov bodo skupno prejela prostovoljna gasilska društva za sofinanciranje stroškov intervencije Kras 2022

“Prejeta sredstva bomo porabili za popravilo oziroma nadomestilo poškodovane ali uničene opreme v požaru ter za nakup nove, ki bo služila za prihodnja interveniranja,” je dodal in poudaril, da bo ves denar, ki ga bodo prejeli, ostal v društvu.

Skoraj šest milijonov evrov iz različnih virov

Gasilska zveza Slovenije je denar za pokrivanje stroškov intervencije na Krasu prejela iz več različnih virov. “Tako smo podpisali dve pogodbi z ministrstvom za obrambo oziroma Upravo za zaščito in reševanje,” je pojasnil poveljnik GZS Franci Petek.

Prva je bila za pokrivanje intervencijskih stroškov prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 2,7 milijona evrov, druga pogodba je zajemala pokrivanje sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij v višini skoraj 1,5 milijona evrov. Z enakim zneskom se je z donacijo odzval tudi ajdovski podjetnik Iva Boscarol.

“Nihče ni pričakoval takšnih zneskov. Predvsem zaradi donacije Iva Boscarola, ki je podvojila zneske države. Odzivi so zelo pozitivni,” je ob tem dejal Marko Adamič, poveljnik obalno-kraške gasilske regije.

Tudi ta sredstva so namenjena za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij. Ob tem je GZS za pomoč pri nakupu nove opreme zbrala še donacijska sredstva v višini 811.829 evrov (nakazila podjetij, donacije preko sms sporočil in televizijske oddaje Stopimo skupaj za slovenske gasilce).

Zelo dobrodošel prihodek za društva

Kot so še pojasnili, bodo prostovoljna gasilska društva glede na vsebino pogodb deležna sofinanciranja za vzdrževanje osebne zaščitne opreme, nakup goriva in maziv, za nadomestilo poškodovane oziroma uničene opreme, dodatno opremljenost, izboljšanje delovanja društev ter za pomoč pri nabavi nove gasilske opreme.

“Denar, do katerega so upravičena posamezna društva, so izračunali na podlagi vpisov stroškov, opravljenih ur ... v gasilski program Vulkan. Vedno, ko je odprt državni načrt za gašenje (letos je to bilo od 17. julija do 1. avgusta), za vsak dan intervencije vpisujemo, kdo je gasil, koliko časa ... Mislim, da je bil program letos odprt do začetka septembra, tako da je bilo dovolj časa za vse sodelujoče, da so vpisali potrebne podatke, ki so preverljivi,” je še dodal Adamič.

Poudaril je, da je tovrsten prihodek za društva zelo dobrodošel. “Pri nakupu opreme za enega gasilca je približno dva tisoč evrov,” je še pojasnil in se ponovno zahvalil za hiter odziv.


Najbolj brano