Sindikati javnega sektorja kritični do dogovora s Fidesom

Sindikati javnega sektorja so se kritično odzvali na podpis sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med vlado in Fidesom, ki napoveduje ločen plačni zdravstveni steber. Tako v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja kot v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja menijo, da gre za kršitev dogovora z njimi.

Predsednik sindikalne centrale Pergam Jakob Počivavšek, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in predsednik KSJS 
Branimir Štrukelj ob podpisu dogovora.
Predsednik sindikalne centrale Pergam Jakob Počivavšek, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in predsednik KSJS Branimir Štrukelj ob podpisu dogovora. 

LJUBLJANA > "Še preden se je dobro posušilo črnilo na dogovoru, ki ga je vlada sklenila s sindikati javnega sektorja, že ga je s sklenitvijo dogovora s sindikatom Fides tudi prvič prekršila," meni vodja pogajalske skupine Jakob Počivavšek.

Kot je poudaril, se je vlada s sindikati javnega sektorja zavezala k usklajevanju sistemskih sprememb plačnega sistema, pri čemer bo za temeljna vprašanja sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov, zdaj pa je v dogovoru z zdravniškim sindikatom napovedala nekakšne ločene plačne stebre posameznih dejavnosti v okviru domnevno enotnega sistema plač v javnem sektorju.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik poudarja, da sporazum z zdravniškim sindikatom Fides ne pomeni izstopa zdravnikov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Predstavlja zgolj smer, v katero želi vlada razviti plačni sistem, za katerega - kot je sama razumela - vsi ocenjujejo, da je potreben temeljite prenove, reforme. Kot je v današnji izjavi za javnost, v kateri se je odzvala na nekatere očitke iz sindikalnih vrst, pojasnila ministrica, je v sporazumu s Fidesom jasno zapisano, da so zdravniki del plačnega sistema javnega sektorja. Oblikoval pa se bo poseben plačni steber, pri čemer je ministrica poudarila, da bo šlo za zdravstveni in ne zdravniški steber, ki bo uredil specifike dejavnosti na primerljiv in zadovoljiv način, saj danes temu ni tako. Dogovor s Fidesom so v sredo predstavili tudi na nadaljevanju pogajanj s sindikati zdravstva in socialnega varstva in jih pozvali, da tudi oni pristopijo k enakemu dogovoru in da v dialogu in v rokih, kot so predvideni v sporazumu s Fidesom in dogovoru z vsemi sindikati javnega sektorja, reformirajo plačni sistem, torej do 30. junija prihodnje leto. "Nikakor ne drži, da to pomeni razpad plačnega sistema," je poudarila Ajanović Hovnik. Izpostavila je, da so v plačnem sistemu že danes stebri, ki se jim sicer reče drugače. "Imamo 11 plačnih skupin in 31 plačnih podskupin. Če to niso stebri, potem ne vem, kaj stebri so," je menila ministrica. Po njenih besedah je želja vlade, da se začnejo pogajanja, v katerih bi se dogovorili, kaj bo predstavljalo skupni temelj, enoten za vse, na kakšen način bodo med seboj primerljive specifike poklicev, pa tudi, da bi na novo oblikovali stebre po dejavnostih. Koliko omenjenih stebrov na koncu bo, pa je stvar dogovora med vlado in sindikati.

"To je po storila brez soglasja ostalih sindikatov javnega sektorja in celo še preden bi z njimi o tem opravila kakršno koli posvetovanje. Še več, kljub večkratnemu javnemu zagotavljanju, da ne bo pristala na izstop katerekoli poklicne skupine iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, je z dogovorom pristala na prav to. Če namreč soglasja o ločenem plačnem stebru za zdravstvo ne bo, bo za zdravnike oblikovala poseben sistem," je dejal Počivavšek.

V pogajalski skupini zato dogovora med vlado in Fidesom ne morejo razumeti drugače kot napoved razgradnje enotnega plačnega sistema in kot prejudiciranje nekega novega plačnega sistema, še preden so o tem stekli kakršnikoli pogovori z ostalimi sindikati javnega sektorja. S tem pa vlada, ki se deklarira kot tista, ki spoštuje dane zaveze in sklenjene dogovore, po mnenju pogajalske skupine spodkopava lastno kredibilnost, kar je za njih nesprejemljivo.

Ob tem poudarjajo, da prihodnost plačnega sistema vidijo v popravkih in nadgradnji obstoječega sistema plač v javnem sektorju in ne pristajajo na to, da bo en sindikat, skupaj z vlado, narekoval spremembe sistema vsem ostalim, ki predstavljajo javne uslužbence v različnih dejavnostih javnega sektorja. Po njihovem je takšno ravnanje zelo slaba popotnica začetku pogovorov o sistemskih spremembah plačnega sistema.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v sredini večerni informativni oddaji na POP TV dejal, da je vlada s podpisom sporazuma s Fidesom priznala, da je zabit zadnji steber v krsto enotnega plačnega sistema, ki ga ni več, z ločenim oblikovanjem plač za zdravnike pa povsem jasno kršila dogovor, s katerim je sindikatom javnega sektorja obljubila, da bo sistemske spremembe usklajevala v sodelovanju z njimi.

"Postavljeni smo pred izvršeno dejstvo, to pa bo imelo določene posledice. Sezona lova posameznih plačnih skupin v javnem sektorju se je s tem odprla, saj si bo vsaka prizadevala oblikovati svoj ločen steber in svojo pozicijo, ki ne sme biti slabša, kot je bila doslej. Upam, da se vlada tega zaveda, saj to na koncu pomeni velike stroške, kar se praviloma v takih razmerah slabo konča za proračun," je še dodal Štrukelj.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v isti oddaji zanikala, da gre pri dogovoru s Fidesom dejansko za izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, sicer pa, da že ves čas poudarja, da je omenjeni sistem, kakršen je bil uveden leta 2008, zaradi različnih parcialnih posegov v preteklosti, dejansko že nekaj časa mrtev.

"Izhajati moramo iz podedovanega stanja in iz njega narediti največ, kar znamo in zmoremo. Tudi na skupnih pogajanjih smo se z vsemi sindikati dogovorili, da bomo prenovili plačni sistem, ki bo pomenil neko skupno osnovo za vse, na njej pa bomo po dejavnostih postavljali stebre," je dejala Ajanović Hojnikova, ki je krivdo za sedanje stanje pripisala dogovoru s prejšnjo vlado novembra lani.


Najbolj brano