Ne zaradi zdravnikov, zaradi sester bodo zapirali bolnišnice

Ne le slovensko, tudi zdravstvo v EU resno ogroža pomanjkanje kadrov. Ne le zdravnikov, še bolj usposobljenih medicinskih sester. Če se bo problem poglabljal, bo sledilo zapiranje bolnišnic. Posamezne oddelke že krčijo in celo ukinjajo tako v EU kot tudi pri nas. In to kljub potrebam in kljub dovolj prostorov ter opreme, a ni medicinskih sester za nego in oskrbo bolnikov v njih. Sestre o tem povečini molčijo, molčijo tudi vodstva bolnišnic. Oglaša se in izsiljuje svoje pa spet predvsem Fides (zakaj je molčal le dve epidemični leti?) in nekaj njemu lojalnih ljudi.

V širši javnosti je ob tem zadnji mesec slišati, da so Fides in njemu lojalni povsem izgubili kompas, saj niso sposobni širšega uvida v to, kdo vse je pomemben sestavni del pogona, imenovanega delovanje javnega zdravstvenega sistema za oskrbo bolnikov in koliko mora k temu prispevati vsak posameznik, ne glede na izobrazbo in poklic. Že vsak laik z zdravo kmečko pametjo ve, da noben posameznik v tem sistemu sam brez pomolči drugih ne more in ne zmore opraviti vsega dela in zagotoviti varno oskrbo bolnika, ki mu je prepuščen v oskrbo.

V tujini in na ravni EU so pomen in vlogo medicinskih sester že nekoliko bolje prepoznali kot pri nas, kjer nekateri, zlasti tem kadrom nadrejeni, še kar zmanjšujejo njihov pomen. Tudi zato, ker so prepričani, da najviše na hierarhični in plačni lestvici uvrščenim vedno in povsod pripada največji kos torte.

Gre za široko paleto vseh vrst poklicev, nujnih na vseh deloviščih, namenjenih oskrbi in zdravljenju bolnih. Že laiki vedo, da bi ta oskrba, še posebej bolnišnična, zastala in obtičala, če v njej ne bi sodelovali ljudje z različnimi znanji, izkušnjami, sposobnostmi, stopnjami izobrazbe. Vsi prispevajo, da ne prihaja do zastojev in nepotrebnih napak. Ki se tako ali tako občasno dogajajo in jih, ko gre za zdravništvo, pogosto skušajo prikriti, pomesti pod preprogo ali naprtiti komu tretjemu.

Žal še vedno nekateri najbolj izobraženi pozabljajo - kar potrjujejo tudi ravnanja visokih zastopnikov Fidesa zadnji mesec - kako bi bili brez, denimo, vzdrževalca strojnih naprav, električarja, kuharice, brez čistilke, administratorja in medicinske sestre povsem nebogljeni pri delu. Le komu bi, če teh sodelavcev ne bi bilo, odrejali, kaj, kje in kdaj pripraviti, priskrbeti, ukrepati med posegom in po njem, koga nujno poklicati ...?

V tujini in na ravni EU so pomen in vlogo medicinskih sester že bolje prepoznali kot pri nas, kjer medicinskih sestram zlasti nekateri njim nadrejeni še kar zmanjšujejo pomen. Tudi zato, ker povzdigujejo lastno pomembnost meneč, da najviše na hierarhični in plačni lestvici uvrščenim vedno in povsod pripada največji kos torte. Da je tako, zadnji mesec dokazujejo ravnanje Fidesovih veljakov in njihove zahteve. Kako to, da je bil Fides zadnji dve epidemični leti pridno tiho? Odgovor se sam vsiljuje in je večini znan, saj je spregledala hipokrizijo in je sita njihovih oguljenih parol. Ki so sicer lepo slišane, a neprepričljive. Vse več ljudi v teh kriznih časih ni več tako silno naivnih, da bi komur koli lahkoverno nasedalo.

V Sloveniji se šele po dveh letih epidemije začenjamo zavedati razsežnosti posledic pomanjkanja medicinskih sester. Te zaradi izčrpanosti zaradi dela pod posebnimi pogoji s kovidnimi bolniki množično bežijo iz bolnišnic. Tako morajo zdaj dve do tri medicinske sestre skrbeti za bolnike na celotnem oddelku. Vsakič odhod sestre resno ogrozi obseg in obstoj oddelka. Bolnikov je vsaj toliko, kot doslej, ali več. Šele zdaj se o tem javno govori, a ostaja le pri besedah, medicinske sestre pa sproti z rastjo inflacije in draginjo ne dobijo višjih plač in tudi ne boljših pogojev za delo. Dogaja se celo, da del zdravstvenih delavcev, po hierarhiji nad medicinskimi sestrami, glasno protestira, da ima mlad zdravnik na pragu kariere nižjo plačo od diplomirane medicinske sestre z dolgim stažem. Halo?! Kje živijo? Glede na to, da se radi v vsem primerjamo s tujino - ali ob tem nočejo vedeti, da je zunaj samoumevno, da pogosto medicinske sestre z dolgim stažem zaslužijo več kot novopečeni zdravnik? In nihče v tujini zato ne protestira. Tudi s stavko nenehno ne grozi. Vsem je jasno, da za najvišje plačne razrede nista edino merilo le stopnja izobrazbe in akademski naziv.

Zadnji dve leti se vse države v EU soočajo s pomanjkanjem medicinskih sester, je poudaril Paul De Raeve, generalni sekretar Evropske federacije združenj medicinskih sester ob nedavnem zasedanju generalne skupščine Evropske federacije združenj medicinskih sester na Bledu: “Ko bodo zaradi pomanjkanja kadra v zdravstveni negi umirali bolniki, si zdravstveni ministri EU ne bodo mogli več zatiskati oči. Če se bodo odhodi medicinskih sester nadaljevali, bi lahko prišlo do zapiranja bolnišnic.” Zato morajo takoj povsod poskrbeti za njihove boljše delovne pogoje in plače. Razmere so se po pandemiji covida-19 zelo poslabšale: trideset odstotkov medicinskih sester je zadnji dve leti v Evropi zapustilo ta poklic. Slovenija ni izjema. Težave so se v EU začele večati od finančne krize po letu 2008 dalje. Hkrati gre za posledice premajhnega vlaganja v zdravstveno nego na ravni EU.

Da gre za resen in že svetovni problem, prvič v zgodovini opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki svari, da ni rešitev v uvozu medicinskih sester iz Indije, s Filipinov, iz Afrike, kar nekatere države že počnejo. To ustvarja še hujše probleme v njihovih matičnih državah, kjer ena medicinska sestra skrbi za prebivalstvo več vasi in celotne regije. Po njenem odhodu tam ostanejo ljudje nepreskrbljeni in zato pospešeno obolevajo ter umirajo. Zato mora EU narediti poklice v zdravstveni negi bolj privlačne in cenjene z dobrimi pogoji za delo in plačami. Le tako se bodo mladi za to odgovorno delo raje odločali.

Na potezi je zdaj Evropska komisija, ki mora izdelati in vpeljati strategijo zaposlovanja in zadrževanja kadrov v zdravstveni negi in za ta namen uporabiti sklade za okrevanje in odpornost. Ob tem De Raeve izpostavlja: “Zdravniki se morajo zbuditi in začeti podpirati medicinske sestre. Sicer bodo zdravstvene sisteme morali upravljati in v njih delati povsem sami.” Kako in koliko uspešno, pa ni težko uganiti.


Preberite še


Najbolj brano