O koprskem ogrevanju v Novi Gorici

Nekdanji upravnici kurilnice na Markovcu Nataši Fabris bodo zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin ponovno sodili spomladi prihodnje leto. Ker pa imajo očitno vsi koprski kazenski sodniki sorodnike, ki so se ogrevali s toplo vodo kurilnice na Markovcu ali so sodelovali v predhodnih postopkih, so zadevo iz Kopra preselili v Novo Gorico. Obtožena očitkov ni priznala.

Nataša Fabris (levo) se je včerajšnjega predobravnavnegaa naroka 
na novogoriškem okrožnem sodišču udeležila z odvetnikom 
Francijem Matozom. Foto: Ana Cukijati
Nataša Fabris (levo) se je včerajšnjega predobravnavnegaa naroka na novogoriškem okrožnem sodišču udeležila z odvetnikom Francijem Matozom. Foto: Ana Cukijati

NOVA GORICA > Senat koprskega okrožnega sodišča, ki ga je vodila sodnica Orjana Trunkl, je Nataši Fabris, nekdanji upravnici kurilnice na Markovcu, zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin konec januarja 2019 prisodil tri leta in pet mesecev zaporne kazni, 24.000 evrov denarne kazni, za pet let ji je prepovedal opravljanje poslovodske funkcije, morala pa bi vrniti 647.719 evrov, kolikor naj bi znašala protipravno pridobljena premoženjska korist.

Sodbo razveljavili zaradi svaka sodnice

Na sodbo so se pritožili Nataša Fabris, njeni nekdanji zagovorniki iz odvetniške pisarne Marčič, njen tedaj nov odvetnik Franci Matoz in koprsko tožilstvo. Odvetnik Matoz je na višjem sodišču opozoril, da je med oškodovanimi etažnimi lastniki z Markovca, ki so bili priključeni na kurilnico, tudi sodničin svak Robert Trunkl, zato je višjim sodnikom predlagal, naj sodbo razveljavijo.

Višji sodniki so presodili, da ima Matoz prav in so njegovi pritožbi ugodili, saj so ugotovili, da je prišlo do kršitve določbe zakona o kazenskem postopku, po kateri sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, če je ali je bil z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem ali oškodovancem .... v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali sorodstvu.

Na nevarnost, da bi bili koprski sodniki (tudi tisti, ki so odločali o zadevi še pred sojenjem) v sorodstvu s približno 2000 oškodovanci (uporabniki ogrevanja na Markovcu), sta že na začetku sojenja sicer opozorila odvetnika obtožene, vendar takrat nista jasno izpostavila imena Roberta Trunkla, ki nosi isti priimek kot predsednica senata.

Višji sodniki so ugotovili še, da je sodnica Trunklova na seznamu očitno spregledala svojega svaka in ker je v sodbi jasno pisalo, da je Fabrisova oškodovala solastnike ogrevalnega sistema, je oškodovala tudi sodničinega svaka. Zato so sodbo razveljavili in jo poslali koprskemu okrožnemu sodišču v ponovno sojenje.

Šele spomladi ponovno o ogrevalnem sistemu

V presoji, kdo bi lahko drugič sodil Nataši Fabris, so bili na koprskem sodišču očitno temeljiti, saj so ugotovili, da bi bili vsi kazenski sodniki lahko neobjektivni, saj - ali imajo med oškodovanci sorodnike ali pa so sodelovali v postopkih proti njej že pred sojenjem. Koprsko višje sodišče je zato konec junija 2020 na predlog predsednice okrožnega sodišča primer preneslo na novogoriško okrožno sodišče.

Na včerajšnjem predobravnavnem naroku na novogoriškem okrožnem sodišču nekdanja upravnica kurilnice na Markovcu Nataša Fabris ni priznala očitkov glede zlorabe položaja in ponarejanja listin. Njen zagovornik, odvetnik Franci Matoz, je poleg vseh dokaznih predlogov v kazenskem spisu predlagal zaslišanje še ene članice kurilnega odbora iz Kopra in vztrajal pri senatnem sojenju. Tožilka Marta Durnik Vukelić predlogom ni nasprotovala, predsednica senata Andrejka Luznik pa je obravnave v tej zadevi razpisala v marcu in aprilu prihodnje leto.


Najbolj brano