Nov most na Železniški cesti šele avgusta 2023

Po tem, ko so vozniki dočakali odprtje krožišča, ki povezuje Jadransko in Železniško cesto, vse bolj zanimivo postaja vprašanje, kdaj bo sledila obnova mosta in dela Železniške ceste proti Serminu. V ankaranski občini predvidevajo, da šele avgusta 2023.

Ob Železniški cesti je po novem tudi usmerjevalna tabla.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Ob Železniški cesti je po novem tudi usmerjevalna tabla.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

ANKARAN > Čeprav sta Železniška in Jadranska cesta pretočni za promet, se dela nadaljujejo. V fazi izgradnje so nova avtobusna postaja, kolesarska pot in hodnik za pešce ter tudi kamnita kažeta. Rok za dokončanje vseh del na krožišču poteče 31. oktobra. Predvidena je še krajša delna zapora ceste za izvedbo obrabe plasti asfalta na samem krožišču, kar pa ne bo vplivala na pretočnost prometa na tem odseku, pravijo v ankaranski občini.

Naložba, ki jo bo plačala Luka Koper

Nadaljevanje obnove Železniške ceste bo potekalo v fazah. Najprej bo na vrsti urejanje ankaranskega obrobnega kanala (AOK) in mostu.

6

metrov bo široko vozišče, ko bo Železniška cesta obnovljena

Aleks Abramović, vodja oddelka za razvoj in investicije občine Ankaran, pojasnjuje, da je projekt ureditve kanala v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki ga je naročila Luka Koper, razdeljen na pet objektov. Prvi je ureditev AOK (za del investicije je Luka Koper že pridobila delno gradbeno dovoljenje), drugi cesta k staremu črpališču, tretji je most na cesti k staremu črpališču, četrti sama Železniška cesta, peti objekt pa je most na Železniški cesti.

“Zaradi lažjega in hitrejšega pridobivanja pravic graditi in ker bodo štirje od petih objektov po izgradnji prešli v upravljanje in vzdrževanje Občine Ankaran, je bilo oktobra 2021 v tripartitnem sporazumu med ministrstvom za infrastrukturo, Luko Koper in občino zapisano, da za te objekte pridobi gradbeno dovoljenje občina Ankaran. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa sledi gradnja, ki jo investira Luka Koper,” pojasnjuje Abramović.

Pridobivajo pravico graditi na dveh zemljiščih

Za izgradnjo novega mosta čez Železniško cesto je potrebno pridobiti pravico graditi na dveh zemljiščih v lasti fizičnih oseb in na nekaj zemljiščih v lasti Luke Koper in Republike Slovenije. Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice oziroma služnosti so v usklajevanju, Luka Koper pa je naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI - projekt za izvedbo.

Ko se bo gradil nov most, bo sočasno potekala rekonstrukcija preostalega dela Železniške ceste. Ta bo po gradnji imela vozišče, ki bo široko šest metrov ter kolesarsko stezo širine 2,5 metra, pločnik in robne pasove. Kolesarska steza in pločnik bosta urejena na nasipu, medtem ko bo cesta večji del urejena po trasi obstoječe ceste, le da bo zaradi poplavne varnosti nekoliko dvignjena.


Najbolj brano