Radio Ognjišče diskriminiral nekatere politične stranke

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Radio Ognjišče diskriminiral nekatere politične stranke, ki v svojih programih nasprotujejo nauku Katoliške cerkve. Pred državnozborskimi volitvami jim je podobno kot drugim strankam omogočil predstavitev stališč, a jih neupravičeno obravnaval slabše, so pri Zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

 Foto: Andraž Gombač
Foto: Andraž Gombač

LJUBLJANA > Radijska postaja je predstavitve stališč nekaterih strank objavila zgolj v prebranem povzetku, stališča strank, ki katoliškemu nauku ne nasprotujejo, pa je predstavila z objavo zvočnih posnetkov pogovorov s kandidati teh strank za poslance. Radio je tako določene stranke diskriminiral na podlagi vere ali prepričanja na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, je ugotovil Zagovornik načela enakosti.

Zagovornik načela enakosti v odločbi sicer ne navaja, za katero radijsko postajo gre, a se je že marca na spletu pojavil vprašalnik Radia Ognjišče, ki ga je poslal političnim strankam.

Zagovornik je v postopku diskriminacije ugotavljal, ali je radio posebnega pomena s svojimi pravili in ravnanjem diskriminiral določene politične stranke pri predstavitvah kandidatov pred letošnjimi volitvami v državni zbor. Postopek je začel na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije, v katerem je prijavitelj navedel, da je radio stranke diskriminiral pri dostopu do storitev.

V povabilu strankam, naj se pred volitvami predstavijo javnosti, je radio zapisal, da bo to storitev nudil le tistim, ki v svojih programih in stališčih ne nasprotujejo nauku Katoliške cerkve, kar je preverjal s posebnim vprašalnikom.

Zagovornik je ugotovil, da je radio vse stranke, ki so se vabilu odzvale, predstavil v svojem programu, a jih pri tem obravnaval različno. Pogovore s kandidati strank, ki sledijo katoliškemu nauku ali mu ne nasprotujejo, je objavil v obliki posnetkov intervjujev, pogovore s kandidati preostalih strank pa samo s povzetkom pogovorov. Možnost zvočne predstavitve je tako radio dal strankam Naša dežela, Zeleni Slovenije, Glas za otroke in družine ter NSi, s povzetki pa predstavil stališča strank Vesna, Z.Dej, SD, Lide in SNS.

Zagovornik je preveril, ali bi lahko razlikovanje strank predstavljalo izjemo od prepovedi diskriminacije in ali je bilo uporabljeno sredstvo sorazmerno.

Radio je Zagovorniku pojasnil, da je razlikovanje pri obravnavi kandidatov strank na podlagi osebne okoliščine vere ali prepričanja uvedel, da s predvajanjem posnetkov izjav kandidatov, ki se s katoliškim naukom ne strinjajo, ne bi žalil čustev poslušalcev. Zagovornik je v postopku dopustil možnost, da bi ravnanje radia lahko zasledovalo ta legitimen cilj.

V testu sorazmernosti ukrepa pa je ocenil, da odločitev radia, da predstavitev stališč nekaterih strank izvede zgolj s povzetkom pogovorov s kandidati, ni bilo ne edino možno ne sorazmerno sredstvo za dosego cilja. Saj je radio pogovore s kandidati vseh strank, ki so se odločile za sodelovanje, posnel vnaprej in bi lahko morebitne dele pogovorov, ki bi žalila verska čustva, izrezal.

Radio je Zagovorniku že zagotovil, da bo v prihodnje ugotovljeno diskriminacijo odpravil, so še zapisali v sporočilu za javnost.


Najbolj brano