Bosta Adriaing ali Grafist ponudila manj

Iskanje gradbinca, ki bi za 1,75 milijona evrov in v devetih mesecih zgradil dober kilometer dolg lesen mostovž ob Jernejevem kanalu, se nadaljuje. Okolje Piran je na nedavnem razpisu prejelo dve ponudbi, obe sta presegli predvideni znesek stroškov, sedaj pa Okolje Piran tako Adriaing kot Grafist vabi k pogajanjem.

Ko bo mostovž ob kanalu končan, bo tam sedem pomolov in 280 
priveznih mest.  Foto: Vir: Okolje Piran
Ko bo mostovž ob kanalu končan, bo tam sedem pomolov in 280 priveznih mest.  Foto: Vir: Okolje Piran

SEČA > Javno podjetje Okolje Piran je objavilo odločitev o izločitvi ponudb Adriainga in Grafista, saj sta nedopustni. Obe podjetji sta oddali ponudbo, ki je predraga in presega višino sredstev, ki jih je gradnji namenilo Okolje Piran - Adriaing bi gradil za 2,5 milijona evrov, Grafist za 3,3 milijona evrov (k obema ponudbama je potrebno prišteti še davek na dodano vrednost). Podjetje Adriaing pa se tudi ni moglo zavezati, da bo dela dokončalo v času, ki ga je predvidelo Okolje Piran.

Pogajanja z Adriaingom in Grafistom

Direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič se je odločil, da bo Okolje izvedlo konkurenčni postopek s pogajanji, kar pomeni, da bo k pogajanjem, ki naj bi prinesla nižjo ceno gradnje mostovža, povabil oba ponudnika.

Bistveno sta presegla razpisne pogoje

Oba ponudnika, ki sta se prijavila na nedavni razpis Okolja Piran, sta bistveno presegla razpisne pogoje. Za gradnjo dober kilometer dolgega lesenega mostovža ob Jernejevem kanalu je namreč predvideno 1,75 milijona evrov, Adriaing pa je investicijo ponujal za 2,5 milijona evrov, Grafist pa za 3,3 milijona evrov.

Naložba vključuje gradnjo 1178 metrov dolgega lesenega mostovža, ob katerem se bodo glede na vodno dovoljenje direkcije za vode smela privezovati samo plovila dolžine do šest metrov. Po gradbenem dovoljenju bo na celotnem mostovžu urejenih 280 privezov. Zabijanje pilotov za mostovž morajo gradbinci izpeljati med 1. septembrom in 15. marcem, saj takrat ptice ne gnezdijo.

Privezanih je 159 plovil

Naložbo namerava Okolje Piran plačati z bančnim posojilom, tega pa odplačevati zgolj z denarjem, ki ga bo prejelo od lastnikov v kanalu privezanih plovil. Zaenkrat je v Jernejevem kanalu privezanih 159 plovil. Preden je začelo Okolje Piran lastnikom bark obračunavati tako imenovano vzdrževalnino, je bilo v kanalu od 250 do 300 na črno privezanih ali zasidranih plovil. Večinoma daljših od zapovedane dolžine šest metrov, kot je sedaj v kanalu dovoljena.

Med plovili, ki so privezana v kanalu, je deset plovil dolgih do štiri metre, 42 plovil je dolgih od štiri do pet metrov ter 42 plovil med pet in šest metrov. Vsa ostala so daljša: 32 plovil je dolgih od šest do sedem metrov, 17 plovil od sedem do osem metrov in 12 plovil od osem do devet metrov. Privezani sta tudi dve plovili, ki sta dolgi od devet do deset metrov, eno, ki je dolgo od deset do enajst metrov in še eno, ki ima med enajst in 12 metrov dolžine.

Za vzdrževalnino morajo odšteti različne vsote. Plovila dolga do 4,50 metra morajo plačati 345,78 evrov na leto, tista, ki so dolga od 4,5 do 5,5 metra pa 469,41 evra. Veliko je tudi lastnikov, ki plačajo 863,46 evra na leto, saj imajo med 6,5 in 7,5 metra dolge barke. Plačilo 1947,37 bodo nakazali lastniki, ki imajo plovila, dolga med 10,5 in 11,5 metra.


Najbolj brano