Razumevanje vrednostnih kriterijev v družbi in njenih raznolikih izrazov

V delu Kritična hermenevtika: Pravno pripoznanje in politična oblast, ki je izšla pri Annales ZRS, znanstveni založbi ZRS Koper, dr. Gašper Pirc zasleduje perspektive percepcije in interpretacije ključnih fenomenov v družbi, ki so jo v preteklih letih zaznamovali izraziti pretresi, vključno z dlje trajajočo finančno krizo, zdravstveno in družbeno krizo ter vojno vihro na obzorju sunkovitega razvoja informacijske tehnologije. Zdi se, da ima lahko prav v tem obdobju razprava, ki se sicer primarno nanaša na razumevanje vrednostnih kriterijev v družbi in njenih raznolikih izrazov, še dodatno težo.

V terminološko in metodološko inovativnem delu avtor raziskuje različne tokove sodobne kritične teorije družbe, filozofije jezika in hermenevtične filozofije, pri tem pa ga vodi zavezanost k uporabnemu presežku na osnovah, ki jih podajajo omenjeni teoretski prijemi. Čeprav delo zvesto sledi načelom interpretacije, ki ohranja dolžno spoštovanje do predmeta raziskave, se tako skozi delo razkrivajo obrisi samostojnega pristopa k razumevanju temeljev normativne politične filozofije in pravne metodologije.

Ne glede na kompleksno zastavljeno študijo, delo ohranja težnjo po berljivosti in iskrivosti izrazja. Razprava je tematsko res vezana na perspektive sodobne etike, a ne zanemarja pomena estetike in predvsem vprašanja izraznih oblik komunikacije v sodobni družbi, ki v različnih pogledih utemeljujoče določa tok razprave. Prav tu se stikajo premice, ki povezujejo normativno tkivo družbe, vprašanje interpretacije - ki, kot ugotavlja avtor, izhodiščno nikoli ne more biti vrednostno nevtralno - in status jezika in komunikacije v sodobni družbi.

S pričujočo prvo znanstveno monografijo avtor vstopa na polje, za katerega se zdi, tako pri nas kot tujini, razmeroma (pre)malo obravnavano, vendar si vsekakor zasluži pozornost - ne nazadnje tudi zato, ker avtorjeva izvirna misel taktno povezuje teoretska stališča avtorjev, ki so v veliki meri pomagali pri izgradnji slovenske filozofske panorame.


Najbolj brano