Uravnoteženo Sotočje

Občina Tolmin se je po dolgoletni festivalski tradiciji na Sotočju in južnem obrobju Tolmina zaradi različnih interesov organizatorjev in odzivov širše lokalne skupnosti znašla pred izzivom, kako festivale kot enega od pomembnih in prepoznavnih turističnih produktov Doline Soče upravljati v prihodnje. Festivalski turizem da, a s spremljanjem njegovega obsega in pogojev, so bila jasna priporočila prve študije obremenitve okolja, ki jo je ob koncu leta 2017 izvedla Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) iz Nove Gorice. Sledile so javne razprave in obravnave, letos junija pa tudi sklepi občinskega sveta o nekoliko drugačnem festivalskem režimu. Spremembe je dolgo napovedovala gradnja tolminske obvoznice, občinski nakup objekta na Sotočju in snovanje ideje o outdoor ponudbi in dejstvo, da je Cvetje predvideno za stanovanjsko zazidavo.

Sotočje je letos prvič ponovno odprta mestna plaža za vse od 6. do 18. ure, kar pozdravljajo festivalski in ostali turistični gostje z domačini vred. Tudi ostale omejitve z glasbo do 1. ure in na šest festivalov niso kritične. Omejitev na 5000 gostov za manjše festivale ni problematična, za največjega Metaldays, ki je Tolmin postavil na zemljevid sveta in veliko prispeval k turizmu, pa je. Napoveduje odhod iz Tolmina, čeprav so nedolgo tega sporočali, da bi se morda nekako lahko prilagodili. Moti jih tudi obvoznica. Kaj se bo iz tega “odhoda” izcimilo, bo pokazal čas. Vprašljiva je odločitev komaj sklepčnega občinskega sveta, da naj bi prihodnje leto ožje območje na sotočju Tolminke in Soče izvzeli iz festivalskega prizorišča. Odpira se vprašanje, kdo bo skrbel za varnost kopalcev in čistočo, kar je bilo doslej v domeni festivalov. Lahko bi počakali do jeseni, ko bodo znani izsledki delovne skupine.

Metalci in ostali festivalski gostje zelo popestrijo tolminsko poletje, nekaterim pa gredo s hrupno glasbo in gnečo v trgovinah v nos. Nenavadno si je zamisliti Tolmin brez metalcev.

Občina ni proti festivalom, gre pa jo razumeti tudi v njenih prizadevanjih za trajnostni razvoj green destinacije. Izpostavlja širše vsebinske dimenzije občutljivega območja. Slišati je ocene, da je največji festival sčasoma prerasel samega sebe in lokalno infrastrukturo. Problematika prehitevanja poletnega turizma in zaostajanja lokalne infrastrukture je sicer prisotna tudi drugje v Posočju, kjer festivalov nimajo, skokovito pa narašča število ostalih gostov.

Metalci in ostali festivalski gostje zelo popestrijo tolminsko poletje, nekaterim gredo s hrupno glasbo v nos. Nenavadno si je zamisliti Tolmin brez metalcev. Kako se bo obrnilo, bo pokazal čas.


Preberite še


Najbolj brano