Sanirali bodo klif med Adrio in Valdoltro

Ministrstvo za okolje in prostor bo 11. julija začelo sanirati klif med Adrio in Valdoltro. Dela naj bi se sklenila 15. novembra.

ANKARAN > Ministrstvo bo stabiliziralo morsko brežino klifa, ki zaradi erodiranja in plazenja ogroža objekt bolnišnice. Sanacija predvideva ureditev podpornega zidu ter izvedbo sidrane mreže z zasaditvijo iznad zidu. Dostop do gradbišča bo urejen z vrha klifa, prek kompleksa bolnišnice in Jadranske ceste. Projekt sanacije naj bi kar najmanj vplival na naravne vrednote parka Ortopedske bolnišnice Valdoltra in druge naravne procese na območju klifa. Med izvedbo posegov bodo vzpostavljeni dodatni zaščitni posegi, ki bodo preprečevali kaljenje morske vode in morebitno spiranje gradbenih materialov v morje. Termin sanacije je skladen z mnenjem in usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave, obenem je ob upoštevanju vremenskih razmer ocenjen kot najprimernejši.


Najbolj brano