David Pizzoni še en mandat predsednik zbornice

AJDOVŠČINA > S konstitutivno sejo novoizvoljenih članov skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina in izvolitvijo vodstva ter članov drugih organov zbornice ta vstopa v nov štiriletni mandat. V skupščino (na fotografiji) so bili izvoljeni Janko Bačar, Gregor Bajc, Jurij Bovcon, Jasmina Črv Čermelj, Jan Koren, Gregor Kržič, Bojan Lavrenčič, Aleksander R. Mislej, Marko Nagode, David Pizzoni, Meta Premrl, David Semenič, Luka Slokar, Denis Šraml in Tine Tomažič. Za predsednika 15-članske skupščine so izvolili Janka Bačarja, za podpredsednika pa Davida Semeniča in Jurija Bovcona. Novi predsednik zbornice je dosedanji predsednik David Pizzoni, za podpredsednika so izvolili Leonido Hrovatin in Jana Korena. V 11-članskem upravnem odb0ru so Primož Artač, Janko Bačar, Marko Bratina, Leonida Hrovatin, Jan Koren, Tilen Lemut, Aleksander R. Mislej, Jani Peljhan, David Pizzoni,David Semenič in Stojan Stopar. V tričlanski nadzorni odbor soizvolili Jolando Velikonja, Ervina Stoparja in Bogdana Semeniča.


Najbolj brano