Vesel pri drugem tiru našel državne grehe

Država pri projektu drugega tira ni bila učinkovita. Tako je v grobem presodilo Računsko sodišče. Med očitki so vprašljivi upravičenost dvotirnosti proge in finančna transparentnost projekta, pa tudi neustrezen nadzor ministrstva nad direkcijo za infrastrukturo in nepreverjanje usposobljenosti izvajalca s strani direkcije.

Računsko sodišče pod taktirko Tomaža Vesela je  izdalo negativno 
mnenje za projekt drugega tira. Foto: STA
Računsko sodišče pod taktirko Tomaža Vesela je izdalo negativno mnenje za projekt drugega tira. Foto: STA

SLOVENIJA > Računsko sodišče je v reviziji projekta drugega tira železniške proge Divača-Koper, ki naj bi veljal skoraj 1,6 milijarde evrov, ugotovilo, da vlada in ministrstvo za infrastrukturo pri vzpostavljanju podlag za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom nista bila učinkovita. Neučinkovita je bila kot naložbenik pri pripravi in izvedbi projekta drugega tira tudi državna direkcija za infrastrukturo. Naslednica direkcije kot naložbenica pri projektu družba 2TDK pa je bila delno učinkovita, je v revizijskem poročilu, ki se nanaša na obdobje od začetka leta 2015 do konca junija 2020, še ugotovilo računsko sodišče.

Upravičena dvotirnost?

Veljavni državni lokacijski načrt za drugi tir iz leta 2005 določa drugi tir kot enotirno progo. Vlada in ministrstvo sta sicer načrtovala gradnjo drugega tira v strateških načrtih, a v njih nista predvidela nadaljnjih aktivnosti za proučitev upravičenosti dvotirnosti proge, meni računsko sodišče. In dodaja, da bi morala odločitev o tem temeljiti na predhodno opravljenih študijah in analizah.

Sredi leta 2017 je vlada ministrstvu in direkciji naložila začetek aktivnosti za nadgradnjo v dvotirno progo. Postopki za začetek gradnje vzporednega tira pa naj bi se izvajali v okviru ločenega projekta, ki ga vodi investitor direkcija za infrastrukturo, medtem ko projekt drugega tira od uveljavitve zakona o izgradnji vodi družba 2TDK. “Ker se projekt ne vodi vsebinsko celovito, ni zagotovljeno, da bi bili stroški projekta izkazani skupaj, kar bi zagotovilo transparentnost celotnega projekta ne glede na to, da je v času investicije prišlo do spremembe investitorja,” o transparentnosti meni računsko sodišče.

Eni odvisni od trga, drugi od proračuna

To prav tako ocenjuje, da je bila družba 2TDK ustanovljena v prezgodnji fazi izvedbe projekta, pri čemer vlada ni izkazala javnega interesa za ustanovitev družbe 2TDK. Nadalje sodišče meni, da je vlada pomanjkljivo strateško upravljala projekt tudi s tem, ko je samo za drugi tir predlagala državnemu zboru v sprejem poseben zakon, saj naj bi tako pristopila k delnemu urejanju izvedbe naložbe v javno železniško infrastrukturo na zelo majhnem delu.

Računsko sodišče je prerešetalo tudi finančno ogrodje projekta, ki je bilo vključeno v investicijski program iz leta 2019. Višina vplačil v državni proračun za upravljanje drugega tira je odvisna od povpraševanja na trgu, medtem ko izplačila družbi 2TDK iz proračuna niso, meni računsko sodišče. In opozarja, da zato obstaja tveganje, da bo v primeru neuresničitve predvidenega povečanja povpraševanja na trgu treba iz državnega proračuna zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje razlike. Računsko sodišče ministrstvu oponaša, da kljub visokemu znesku porabljenih sredstev na projektu ni izkazalo, da je izvajalo nadzor nad delom direkcije, saj ni zagotovilo, da bi mu ta poročala o izvajanju svojih nalog.

Direkciji pa med drugim očitajo, da v obdobju, ko je vodila naložbo, ni preverila usposobljenosti izvajalca, ampak je investicijo prenesla na družbo 2TDK, v kateri sta bili v času sklenitve pogodbe zaposleni le dve osebi. Računsko sodišče med ostalim še ugotavlja, da je direkcija dejansko financirala delovanje družbe 2TDK.


Najbolj brano