Napenjanje mišic še pred izvolitvijo

Kljub nakopičenim težavam v zdravstvu, ki je tik pred sesutjem, zdravništvo spet opozarja, naj si nihče ne drzne vanj posegati brez predhodnega usklajevanja z njim. Besni so zaradi določila v koalicijski pogodbi, ki pri razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva predvideva čez dve leti odpravo popoldanskega dela pri zasebnikih in koncesionarjih in uvedbo konkurenčne prepovedi dela. Zato so že takoj začeli napenjati mišice, še preden je nova vlada izvoljena.

To počnejo načrtno, saj temu določilu ostro nasprotujejo vedoč, da tudi sprejeto kar na hitro ne more biti. Že zato ne, ker se mora prej spremeniti zakonodaja. Ker pa je zdravnikov premalo, smo sistem in vsi od njih zelo odvisni. Zdaj v tem sistemu zasebniki in koncesionarji dobro služijo in dobro plačujejo pri sebi popoldne najete kadre iz javnih ustanov. To jim ta sistem omogoča s hkrati togo politiko zdravstvene blagajne ZZZS. Slednja že leta zdravstvene domove in bolnišnice omejuje s preskromnimi letnimi pogodbami dela, dodatno delo pa jim preprečuje. Kar izkoriščajo zasebniki in koncesionarji, ki so skupaj s togo ZZZS tudi poglavitni krivci za pojav zdravnikov dvoživk. Ti pri zasebnikih delajo izven delovnika. A ni povsod res tako. Ker pa ni nadzora, anomalije rastejo.

Če se bodo predstavniki vlade znali zoperstaviti izsiljevanju in grožnjam predstavnikov nekaterih poklicev, bodo lahko izpeljali zapisano. Sogovorniki stavijo zlasti na pomanjkanje kadrov.

Še dobro, da se nova vlada in resorni minister teh napak in anomalij zavedata in skušata narediti red. Zato je nastala dokaj pogumna koalicijska pogodba, ki naj bi v zdravstvu odpravila kaos in uvedla red ter nadzor, da bo jasno, kdo in koliko pije ter kdo in koliko za to plača. Vse v prid bolnikov v predolgih vrstah, da bi bili hitreje na vrsti in prav zdravljeni.

A eno so želje in spisana določila, drugo pa izvedba. Treba se je zavedati, da nikoli nič ne ostane tako, kot je videti na prvi pogled in da brez sodelovanja vseh zaposlenih v zdravstvu ni možna izpeljava ključnih nalog. Česar se najbrž koalicija zaveda, zato mora dobro izbrati svoje pogajalce in taktiko. Če se bodo predstavniki vlade znali zoperstaviti izsiljevanju in grožnjam predstavnikov nekaterih poklicev, bodo lahko izpeljali zapisano. Sogovorniki nasproti najbolj stavijo na pomanjkanje kadrov in se zato počutijo močne. Prav zato so nekateri od njih že nekajkrat pripomogli k sesuvanju sedanjega zdravstvenega sistema.

Če naj bi čez dve leti vsi v javnem zdravstvu zaposleni radi dodatno delali le v matičnih ustanovah, bo to koaliciji okrepilo ugled in zaupanje ter zdravstvo postavilo na trdne noge. Kar večina pričakuje. Oziroma želi, da ne postanejo pogrebci.


Preberite še


Najbolj brano