V Bertokih in Pradah z idejo, da bi ustanovili svojo občino

Četrtkov zbor krajanov v Bertokih, kjer nasprotujejo pozidavam in novostim v osnutku občinskega prostorskega načrta, je postregel s presenetljivim epilogom: če s koprsko občino ne bodo dosegli konsenza o smereh razvoja, ki jih bodo pokazale delavnice, bodo razmislili o ustanovitvi občine Bertoki-Prade.

Koprski župan Aleš Bržan  je krajane  pozval, naj ne prehitevajo z zamislijo o odcepitvi. Foto: Nataša Hlaj
Koprski župan Aleš Bržan je krajane pozval, naj ne prehitevajo z zamislijo o odcepitvi. Foto: Nataša Hlaj

BERTOKI > To je bil eden od sedmih sklepov, s katerimi so na zboru krajanov - tako kot že pred mesecem dni - znova izrazili nestrinjanje s prostorsko politiko, ki jo glede njihovega območja vodijo v koprski občini.

Od skepse do odobravanja

73 krajanov je sklep o odhodu na svoje podprlo, 11 jih je bilo proti. Nekateri so bili do zamisli zelo skeptični. “To razumem bolj kot provokacijo, naj se občina zaveda, da smo nezadovoljni, sicer pa gre za nesmisel,” je komentiral eden od udeležencev zbora. “Od česa pa se bo nova občina financirala,” se je spraševala krajanka. “Drobljenje občin v Sloveniji je že preveliko. Sem proti temu,” je dodala druga. “Prizadevamo si ostati vas, zdaj pa kar naenkrat razmišljamo o samostojni občini. To je pa res ekstrem. Bodimo previdni,” je bilo še slišati glas razuma v dvorani.

1

milijon evrov bo stala izdelava občinskega prostorskega načrta

Na drugi strani pa ni manjkalo tudi tistih, ki podpirajo morebitno samostojno pot. “Lahko potegnemo vzporednice z Ankaranom. Območje Luke je tudi v Bertokih, zato bi kazalo razmisliti o tej možnosti,” pa meni Martin Muženič.

Martin Muženič

Jelka Markežič pa dodaja, da so tudi nekatere bližnje krajevne skupnosti nezadovoljne z osnutkom občinskega prostorskega načrta in bi se lahko priključile prizadevanjem Bertokov in Prad.

Bržan: “Ne prehitevajmo”

Koprski župan Aleš Bržan je krajane pozval, naj ne prehitevajo. “Krajani niso postavljeni ob zid, polagam upanje na delavnice, ki bodo pokazale skupno pot za prostor po meri ljudi. Prav je, da se razmišlja o možnih načinih za reševanje problemov, to je eden od načinov, a mislim, da je potreba po tej poti še zelo daleč,” ocenjuje Bržan. Če pa bodo res nezadovoljni in bodo zanje rešitve popolnoma nesprejemljive, jim ostane na voljo še skrajna možnost - referendum, pravi župan.

Čakajo na delavnice in upajo na rešitve težav

Krajane skrbi, kako bodo uporabljene rešitve, ki jih bodo pridobili na delavnicah v maju in juniju, če se zbiranje pripomb zaključi 30. aprila. V krajevni skupnosti pravijo, da bi jim veliko pomenilo, če bi dobili zagotovilo, da bodo variantne rešitve, do katerih bodo prišli na delavnicah, upoštevali kot strokovne podlage osnutka občinskega prostorskega načrta.

Spomnimo, da so krajani Bertokov in Prad do osnutka občinskega prostorskega načrta zelo zadržani in kritični. Nasprotujejo spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna, ki bi jih v prihodnje namenili pozidavi in drugim projektom, denimo, umestitvi tehnoloških parkov.

Tatjana Kodelja

“Vem, da je veliko krajanov predlagalo spremembo v gradbeno parcelo, ker bi želeli živeti v kraju, a menda teh pobud niso upoštevali. Naj občina pripravi grafični prikaz, na katerih lokacijah so takšne želje in naj pojasni, zakaj to ni mogoče, medtem, ko se drugje predvideva to spremembo, a se krajani z njo ne strinjajo,” predlaga Tatjana Kodelja.

Sicer pa jih skrbi tudi načrtovanje novega cestnega omrežja, ki bi po njihovem prepričanju po nepotrebnem presekalo naselje. Pravijo, da bi za povezave lahko izkoristili nekatere zdajšnje ceste, ki bi jih le razširili in opremili z manjkajočo infrastrukturo. “Župan je zagotovil, da nobene hiše ne bodo porušili za potreb gradnje novih cest, a to ne drži. Rušili bi sedem objektov, kar je velik poseg v zasebno lastnino,” opozarja Neva Rakar.

Neva Rakar

Ustanovili so civilno iniciativo

Še bolj kot to pa jih jezi, da je bil njihov glas preslišan, ko je bil še čas, da bi lahko njihove pomisleke pravočasno razblinili in načrte prilagodili potrebam kraja in ljudi. V Krajevni skupnosti Bertoki so tako kronološko pojasnili, kolikokrat so prosili za odzivnost in besedo, a so naleteli na komunikacijsko blokado.

Tudi zato so pred dnevi ustanovili civilno iniciativo OPN Koper po meri ljudi, s katero občino opozarjajo, da je nujno aktivno sodelovanje obeh strani in iskanje kompromisov v dobro skupnosti in ljudi.


Najbolj brano