EU VOICES: Mladi! Veste, kaj vse vam ponuja program Erasmus+?

Vabimo vas, da si v okviru projekta EU VOICES ogledate videobloge Laure Menard, ki se v njih dotika področij mladih, športa, kulture in izobraževanja. Mladi imajo namreč v Evropski uniji številne možnosti in priložnosti: eden izmed programov, ki jim omogoča marsikaj na področju izobraževanja in usposabljanja, je Erasmus+. Pa smo Slovenci sploh obveščeni o vsem, kar nam ta program ponuja?

Program Erasmus+, za katerega je v trenutnem finančnem obdobju namenjenih kar dobrih 26 milijard evrov, se močno osredotoča na socialno vključenost in spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju. Program ponuja raznovrstne možnosti mobilnosti in mednarodnega sodelovanja na področju višje izobrazbe, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, mladih in športa.

Erasmus+ tako finančno podpira mobilnost za zelo različne ciljne skupine, saj ponuja priložnosti tako za učence, študente, pripravnike in mlade, kakor tudi za profesorje, učitelje, trenerje, mladinske delavce, športne trenerje ter nenazadnje tudi za ostalo strokovno osebje izobraževalnih institucij in organizacij civilne družbe, da se strokovno dodatno usposobijo ali izobrazijo v kateri drugi državi znotraj Evropske unije. Program močno podpira dejavnosti sodelovanja mladih, saj nudi številne možnosti vključevanja mladih v vodenje raznih mladinskih organizacij, mlade spodbuja k sodelovanju v demokratičnem življenju ter k bolj zavzetemu razmišljanju o skupnih vrednotah in temeljnih pravicah državljanov Evropske unije.

V okviru programa se izvaja tudi akcija DiscoverEU, ki 18-letnikom ponuja priložnost za kratkoročno individualno ali skupinsko potovanje po Evropi. DiscoverEU si prizadeva za spodbujanje občutka pripadnosti Evropski uniji pri udeležencih programa ravno s tem, da jim omogoča raziskovanje njene kulturne raznolikosti. Prav tako želi mlade obogatiti z izkušnjami in življenjsko pomembnimi veščinami in kompetencami, ter jih navdušiti, da bi se odločali zlasti za trajnostne načine potovanja in postali okoljsko čim bolj ozaveščeni državljani Evropske unije.

Kot ugotavlja gospa Menard, študij v tujini predstavlja osrednji del programa Erasmus+ in izkazalo se je, da pozitivno vpliva na kasnejše zaposlitvene možnosti, saj nudi dragocene dodatne priložnosti za izboljšanje jezikovnega znanja, krepitev lastne samozavesti in neodvisnosti ter spoznavanja novih kultur.

Ob predstavitvi številnih priložnosti Erasmus+ programa, ki so bile izpostavljene v drugem in tretjem video blogu, je bilo kar nekaj odzivov gledalcev, ki so menili, da je program v Sloveniji premalo poznan oziroma preslabo predstavljen študentom in ostalim ciljnim skupinam. S tem se je strinjala tudi avtorica vloga Laura Menard, do nedavno še sama študentka, s pripombo, da jim v času študija programa Erasmus+ niso nikoli posebej natančno predstavili. Številni gledalci videobloga so med svojimi komentarji zapisali, da o tem, da je program namenjen tudi zaposlenim, sploh prvič slišijo. Ob vsem tem se poraja vprašanje, ali naredijo ustrezne službe oziroma institucije Evropske unije in posamezne države članice dovolj, da bi mladim resnično približali vse možnosti in priložnosti v okviru omenjenega programa.

Kaj vi menite? Kaj bi morala Evropska unija na področju osebnega izobraževanja v tujini, izmenjave znanj med državami in spodbujanja mladih še narediti? Poglejte si videobloge Laure Menard na spletni strani EU VOICES in pod njimi oddajte svoje mnenje. S komentarjem se lahko potegujete tudi za veliko nagrado: 4-dnevni izlet v Strasbourg za dve osebi.

Vabljeni, da v družbi priznanih strokovnjakov in vplivnežev tudi vi razmišljate o vaši in naši skupni evropski prihodnosti!


Najbolj brano