Piranska občinska svetnika v konfliktu interesov

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek, ki se je nanašal na sum, ali sta bila Robert Fakin in Milica Maslo Bezer v konfliktu interesov, ko sta kot občinska svetnika glasovala o Javnem podjetju Okolje Piran. Odločila je, da bi se piranska svetnika glasovanja morala vzdržati.

Kdor je zaposlen ali v nadzornem svetu podjetja Okolje Piran v 
občinskem svetu ne bi smel glasovati o odločitvah v zvezi s tem 
podjetjem, je opozorila Komisija za preprečevanje korupcije.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Kdor je zaposlen ali v nadzornem svetu podjetja Okolje Piran v občinskem svetu ne bi smel glasovati o odločitvah v zvezi s tem podjetjem, je opozorila Komisija za preprečevanje korupcije.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

PIRAN > “Veseli smo dokaza, da so bili naši sumi utemeljeni, saj se je mnogim zdelo takšno spraševanje neutemeljeno. Sprašujemo pa se, kaj se bo zgodilo s sklepi, ki so bili izglasovani na podlagi njunih glasov. Vprašanje je, kaj bodo sedaj storile občinske službe, saj so po našem mnenju vsi sprejeti sklepi, ki se nanašajo na Okolje Piran, nelegitimni,” o odločitvi komisije pravi Davorin Petaros, občinski svetnik iz vrst GZOP, ki je Komisiji za preprečevanje korupcije poslal prijavo zoper Roberta Fakina in Milico Maslo Bezer.

Odziva iz občinske stavbe v ponedeljek nismo prejeli, od obeh piranskih svetnikov pa se je oglasil samo Robert Fakin, danes piranski podžupan in od lanskega leta nič več predsednik nadzornega sveta Okolja Piran, kar ga je tudi pripeljalo v konflikt interesov. Meni, da je komisija na spletni strani objavila povzetek dogodkov, ki so sklepno besedo dobili že septembra lani. “Takrat smo dobili priporočilo, naj se ob sklepih, ki se nanašajo na Okolje Piran, glasovanja vzdržimo. Da bi šlo za prekršek, pa nam nihče ni povedal,” pravi Fakin.

Davorin Petaros

občinski svetnik GZOP

“Sprašujemo pa se, kaj se bo zgodilo s sklepi, ki so bili izglasovani na podlagi njunih glasov. Po našem mnenju so vsi sprejeti sklepi, ki se nanašajo na Okolje Piran, nelegitimni.”

Robert Fakin (foto: Alenka Penjak)

Odgovorov na naše poizvedovanje, ali sta svetnika dobila priporočilo ali tudi naloženo plačilo globe, od komisije še nismo prejeli.

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključek postopka o kršenju določb o nasprotju interesov zoper dva občinska svetnika Občine Piran objavila pred nekaj dnevi v tako imenovanem januarskem mesečnem poročilu o delu komisije. Senat, ki so ga sestavljali dr. Robert Sumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in David Lapornik (namestnik predsednika), je ugotovil, da Robert Fakin in Milica Maslo Bezer ne bi bila smela kot občinska svetnika glasovati o zadevah, ki se nanašajo na Javno podjetje Okolje Piran, saj sta bila oba v odnosu do Okolja. Fakin je bil predsednik nadzornega sveta Okolja, Milica Maslo Bezer pa je v tem javnem podjetju še zmeraj zaposlena na delovnem mestu vodje sektorja javnih storitev.

Milica Maslo Bezer (Tomaž Primožič/FPA)

Odločalo se je o Okolju Piran

Komisija je leta 2020 prejela prijavo zaradi suma kršitve določb o nasprotju interesov. Ugotovila je, da svetnika na seji občinskega sveta Občine Piran ne bi bila smela glasovati pri točki, ki se je nanašala na letno poročilo za leto 2020 Javnega podjetja Okolje Piran in niti pri točki o programu dela za leto 2020 tega istega podjetja.

“Ob dejstvu, da je eden od njiju hkrati tudi član nadzornega sveta Javnega podjetja Okolje Piran, druga pa je v Javnem Podjetju Okolje Piran zaposlena na delovnem mestu vodje sektorja javnih storitev in je hkrati tudi sama sodelovala pri pripravi enega od predmetnih dokumentov, sta se svetnika znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov in nista storila vsega, da se mu izogneta,” sporočajo iz Komisije za preprečevanje korupcije.

O prijavi, ki jo je leta 2020 poslal občinski svetnik Davorin Petaros, smo že poročali. V Okolju Piran so takrat v čakanju na odločitev komisije povedali, da nima Milica Maslo Bezer nobenih poslovodnih funkcij in ni vodilni delavec, ki bi imel pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.

Prekršek in globa

Ker sta svetnika, kot je razumeti iz poročila, dobila ne le priporočilo, ampak tudi odločbo, da sta storila prekršek, bi jima lahko bilo odrejeno tudi plačilo globe. Ta znaša od 400 do 1200 evrov za posameznika, ki se v nasprotju z zakonom ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v zadevi, in pisno ne obvesti nadrejenega oziroma predstojnika.

Od 400 do 4000 evrov globe pa za prekršek plača odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja, če se v nasprotju z zakonom ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v zadevi. Pojasnila okoli tega, ali sta storila prekršek, še čakamo


Najbolj brano