Več nepravilnosti pod Popovičem kot pod Bržanom

Računsko sodišče je pregledalo pravilnost poslovanja koprske občine v letih 2018 in 2019 ter ji izreklo negativno mnenje. Od občine zahtevajo poročilo z ukrepi za odpravo nepravilnosti, posredovali pa so tudi priporočila za izboljšanje poslovanja. Revizorji so pod lupo vzeli nekatere večje naložbe, denimo, park ob Semedelski promenadi, novoletno razsvetljavo, vrtec v Dekanih, posvetili pa so se tudi tiskanemu in spletnemu občinskemu mediju.

Na seznamu problematičnih naložb pod lupo revizorjev sta se 
znašla tudi rekreacijski  park za odbojko na mivki in mestni park  ob 
Semedelski promenadi. Foto: Tomaž Primožic/FPA
Na seznamu problematičnih naložb pod lupo revizorjev sta se znašla tudi rekreacijski park za odbojko na mivki in mestni park ob Semedelski promenadi. Foto: Tomaž Primožic/FPA

KOPER > Spomnimo, da je nekdanji župan Boris Popovič koprsko občino vodil do 21. decembra leta 2018, nakar je vajeti prevzel njegov naslednik Aleš Bržan.

Revizorji so pomembnejše nepravilnosti ugotovili na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, kjer jih je zmotila pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov. Odkrili so tudi, da načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ne vsebuje vseh predpisanih sestavin in tudi ne zemljišč, ki so nastala s parcelacijo, cenitveno poročilo je bilo prestaro, skrbnik pravnega posla pa ni bil določen.

“Napak ne ponavljamo, ampak odpravljamo”
Kljub temu, da smo prosili za ločen odziv koprskega župana Aleša Bržana ter direktorice občinske uprave Tamare Kozlovič ali občinske finančnice Vilme Milunovič, so skupen zapis na ugotovljene nepravilnosti, s katerimi jih je seznanilo računsko sodišče, pripravili v občinski službi za odnose z javnostmi. “Negativno mnenje računskega sodišča se nanaša predvsem na odločitve, sprejete v letu 2018 ali prej, ki so sicer še vplivale na poslovanje občine v letu 2019, jih pa v tem mandatu ne ponavljamo, ampak odpravljamo,” pojasnjujejo. Pravijo, da so ves čas postopka revizije konstruktivno sodelovali. Dodajajo, da je eden takih postopkov, ki so jih začeli še v času revizije, in vodi k izboljšanju poslovanja koprske občine, tudi ukinitev družbe Multimedijski center Vizija. Občinski svet je sklep o pričetku postopka likvidacije družbe sprejel oktobra lani, ta pa je bil podlaga za pripravo predloga novega odloka o izdajanju medijev. V MO Koper zagotavljajo, da bodo proučili zahtevane ukrepe in podana priporočila ter na podlagi teh pristopili k pripravi odzivnega poročila, v njem pa računsko sodišče seznanili z izvedenimi ukrepi. Nekdanji župan Boris Popovič se na našo prošnjo za komentar danes do zaključka redakcije ni odzval.

Kopica problematičnih naložb

Še več nepravilnosti so izsledili na področju javnih naročil za določene naložbe. Med drugim so revizorji zabeležili, da ponekod del niso oddali po predpisanem postopku, dodatnih del niso uskladili s pogodbo, zneski prevzetih obveznosti so bili ob sklenitvi pogodbe višji od načrtovanih, prejetih ponudb zaradi previsoke cene niso izločili kot nedopustnih, podizvajalcev niso potrdili pred izvajanjem del ...

Zaradi vsega naštetega so se na seznamu problematičnih naložb znašle novogradnja vrtca v Dekanih, gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Škofijah, ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin in parka ob Semedelski promenadi, dokončanje del na OŠ Šmarje, kolesarska in pešpot čez kanal Grande, dobava in postavitev novoletne razsvetljave, projektiranje in gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom.

Favoriziranje nogometnega kluba

Strokovnjaki računskega sodišča so v poročilu navedli tudi kopico napak in nedoslednosti pri financiranju nepridobitnih organizacij in ustanov. Dokument razkriva, da letni program športa in lokalni program za kulturo nista bila pripravljena in sprejeta, neustrezna so bila merila v javnem razpisu na področju kulture, otrok in mladine ter prireditev in promocij, ugotovili so tudi dodelitev denarja brez javnega razpisa in nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov.

Kot sporno prakso so navedli financiranje nogometnega kluba FC Koper, ki je leta 2018 prejel 350.000 evrov občinskega denarja, saj so bila merila v razpisu takšna, da jim drugi klubi niso mogli konkurirati. Neprimerno in neskladno z določili zakona je bilo tudi, da je občina istega leta na podlagi javnega razpisa za kulturo Študentski organizaciji Univerze na Primorskem z neposredno pogodbo dodelila in izplačala 19.000 evrov.

Koprčan ima na grbi za 818 evrov dolga

Revizorji so se posvetili tudi področju zadolževanja občine, kjer so prav tako našli pomanjkljivosti. Med drugim so ugotovili, da se je občina s sklenitvijo dveh pogodb, s katerima se je dogovorila za obročno plačilo kupnine (nepremičninski posel s Škofijo Koper), dolgoročno zadolžila, ne da bi to načrtovala v proračunu in ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin.

Ocenili so še, da je nesprejemljivo, da je občina trem pravnim osebam javnega sektorja na ravni občine (družbi Bonifika, javnemu zavodu Gasilska brigada Koper in zavodu za šport) v letih 2018 in 2019 zagotovila denar za odplačilo obveznosti, kar je skupaj naneslo kar tri milijone evrov.

“To pomeni, da gre za zadolžitev občine, ne da bi občina pridobila soglasje ministrstva za finance,” opozarjajo revizorji. Iz kazalnikov zadolžitve v revizijskem poročilu je razvidno, da ima občan Kopra na grbi za 818 evrov dolga, medtem ko znaša slovensko povprečje dolga na prebivalca vseh občin 367 evrov.

Pri občinskem mediju kar po domače

Slab vtis je koprska občina naredila tudi z ugotovljenimi anomalijami pri financiranju tiskanega in spletnega občinskega medija, saj denarja za to v proračunu občine za leti 2018 in 2019 ni načrtovala na podlagi letnega finančnega načrta, več pomanjkljivosti pa so odkrili tudi pri sklenjenih pogodbah o sodelovanju.

Nepravilnosti se pojavljajo tudi pri prav za ta namen ustanovljeni družbi Vizija. Občina se je ob njeni ustanovitvi leta 2009 sklicevala na zaščito občinskega interesa, a - kot ugotavljajo revizorji - tega ni jasno opredelila, poleg tega so še izpostavili, da za njeno ustanovitev niso bili izpolnjeni pogoji, ki jih določajo javnofinančni predpisi.

Obenem so še dodali, da si je občina leta 2018 privoščila porabo 26.840 evrov proračunskega denarja za raziskave javnega mnenja pred lokalnimi volitvami. Ker so za to izdali pet naročilnic za istovrstne storitve, se je vrednost javnih naročil razdelila in so se izognili postopku javnega naročanja.


Najbolj brano