Požar na prvi bojni črti terja ukrepe

Vsaj 131.000 državljanov Slovenije, ki redno plačujejo zdravstveno zavarovanje, nima izbranega osebnega zdravnika družinske medicine ali pediatra, čeprav jim ju zagotavlja že zakonodaja. A jih nimajo kje izbrati, saj je družinskih zdravnikov v osnovnem zdravstvu vse manj. Tudi na Primorskem. Mladih to delo povečini ne zanima. Tisti, ki se zanj le odločijo, pa niti vseh upokojitev starejših zdravnikov ne morejo nadomestiti.

Ve se, zakaj je tako. Ta poklic je bil do nedavnega od vseh zdravniških specializacij za kar dva plačna razreda slabše plačan. Gre za eno najtežjih del; že zaradi gore administrativnih obrazcev, pisanja receptov, bolniških listin, strokovnih mnenj ... ko delovnika praviloma ni konec po sedmih urah. Da časa za izobraževanje niti ne omenjamo. Vse to vidijo mladi specializanti ob kroženju po vseh ambulantah. Je torej čudno, da jih ta specializacija ne privlači?

V vstopnih covid točkah ni zasebnikov, bi jih pa tja lahko napotila vlada, če res želeli ohraniti delovanje javnega zdravstva. Kot bi morala od ZZZS terjati manj obrazcev v ambulantah.

So pa zaradi epidemije ti zdravniki še dodatno obremenjeni, saj morajo, skupaj s svojimi medicinskimi sestrami, po rednem delu v ambulanti delati še na vstopnih covid točkah, kjer cepijo in jemljejo brise! Ob tem zdravstveno ministrstvo nenehno zahteva odprtje še več takih točk, čeprav zanje ni kadra kje vzeti. Dokazano je tudi, da osnovno zdravstvo “obdela” kar 90 odstotkov vseh okuženih s covidom-19. In jih nato v domači izolaciji redno spremlja, vključno z vsakdanjimi klici o zdravstvenem stanju in potrebami po obisku na domu; v zaščitni opremi in ob tveganju, seveda!

Na boljšem so zasebniki s koncesijo, ki so tudi del osnovne zdravstvene mreže. Niso pa del javnega plačnega sistema in tudi veliko drugih normativov zanje ne velja. Lahko pa mladim zdravnikom nudijo že v startu 63. plačni razred, javni ZD le 57. Tudi na vstopnih covid točkah zasebniki ne delajo, bi jim pa to obvezo morala vlada naložiti, če si res želi izboljšati razmere in so iskrene njene trditve a ohranitvi javnega zdravstva. Kot bi morala takoj zahtevati, naj ZZZS na hitro poenostavi razraslo birokratsko izpolnjevanje gore obrazcev, kar krade čas obravnavi bolnikov, saj med pregledom zdravniki samo še klikajo v računalniku. Plače bi tem zdravnikom lahko po hitrem postopku zvišala in odredila nizko obdavčene dodatke. Na pomoč bi morala poklicati upokojene zdravnike. Poenostavitev prihoda zdravnikov iz tujine pa bi se morala zgoditi že vsaj lani!

Vse to je nujno treba takoj narediti, ker se na prvi bojni črti javnega zdravstva širi požar. Ko bo nastalo pogorišče, bo prepozno.


Preberite še


Najbolj brano