Turisti zidajo kamnite “apartmaje”

Ribolov, nabiranje školjk, parkiranje, kurjenje ognja in tudi zidanje kamnitih turističnih “apartmajev”. To so le ene od kršitev, s katerimi se v Krajinskem parku Debeli rtič srečujejo ankaranski naravovarstveniki.

Med sprehajalci je Krajinski park Debeli rtič priljubljen ne glede na 
letni čas.  Foto: Alenka Penjak
Med sprehajalci je Krajinski park Debeli rtič priljubljen ne glede na letni čas.  Foto: Alenka Penjak

ANKARAN > Naravovarstveni nadzorniki so začeli lani poleti rušiti kamnite “apartmaje”, ki so bili dolga leta stalnica Debelega rtiča. Gradili so jih nudisti, ki so jiih nato uporabljali kot zavetje pred radovednimi očmi. Nadzorniki so pojasnili, da plima velikokrat poplavi tako pripravljene kamne, ob oseki pa ribe ostanejo ujete.

Neprimerno vedenje posameznikov in uničevanje naravne dediščine, ki so mu pogoste priče obiskovalci Krajinskega parka Sečoveljske soline in o čemer smo nedavno poročali, nas je spodbudilo, da tudi Občino Ankaran vprašamo, kaj o obiskovalcih Krajinskega parka Debeli rtič poročajo tamkajšnji naravovarstveni nadzorniki. V živahnem poletnem času so tam prisotni vsak dan, tudi med vikendi in v popoldanskem času.

Kaj obsega Krajinski park Debeli rtič?

Širše območje Debelega rtiča je junija 2018 postalo krajinski park. Obsega celoten polotok med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej ter 250 do 450 metrov širok pas morja med omenjenima zalivoma. Območje je razdeljeno v tri varstvena območja glede na naravne značilnosti, ogroženost rastlinskih in živalskih vrst ter obstoječo rabo in urbaniziranost. Prvo varstveno območje obsega kopno in morje z obrežjem na skrajnem delu rta, zgornji rob klifa ter 250 do 450 metrov širok pas obalnega morja s podvodnim grebenom. V drugo varstveno območje sodijo gozdna maska v zaledju zaliva Sv. Jerneja ter območji naravno ohranjenega morja in morskega obrežja. Tretje, z najmanj strogim režimom, pa zajema urbanizirane dele narave in kopnega, sleme polotoka s kmetijskimi površinami in posameznimi poselitvenimi enotami ter dele obalnega morja in obrežja.

Od parkiranja do pobiranja smeti

Nadzor nad območjem Krajinskega parka Debeli rtič izvajajo od leta 2019, trenutno trije zaposleni naravovarstveniki nadzorniki pa so v letu 2021 največ obvestil o prekrških namenili nedovoljenemu parkiranju - kar 42 obvestil se je nabral0. Eno kršitev nabiranja morskih organizmov so predali pristojni inšpekciji, ostalim kršitvam pa so namenili zgolj opozorila.

Informativna tabla, polna informacij o naravnih zakladih, ki jih skriva Debeli rtič. (Foto: Alenka Penjak)

“Kršitev je daleč največ v poletnem času. Parkiranje in vožnja, kjer to ni dovoljeno, sta na prvem mestu, sledijo kurjenje ognja, kampiranje oziroma prenočevanje, sidranje plovil in rekreativni ribolov, kjer to ni dovoljeno, nabiranje morskih organizmov ter premikanje in skladanje kamenja na naravnih delih obale,” pojasnjuje Anita Cek, vodja kabineta ankaranskega župana Gregorja Strmčnika.

Pozimi izstopata “zgolj” nedovoljeni ribolov in nabiranje morskih organizmov, so pa nadzorniki še vedno aktivni na terenu. Ob našem obisku smo opazili, da so z vejevjem zagradili dele klifa, kjer so bile kamnite stopnice in dostop do morja, a je stopnice odnesla erozija in bi bilo dostopanje na obalo resnično nevarno. Sproti pobirajo tudi smeti, ki jih naplavi morje.

Prihaja načrt upravljanja krajinskega parka

Čeprav se zdi nova turistična sezona še daleč, se naravovarstveni nadzorniki nanjo že pripravljajo.

“Letošnja sezona prinaša postavitev označevalnih plovk na meje parka na morju ter namestitev dodatnih interpretativnih tabel na tematskih poteh parka. Nameravamo sprejeti Načrt upravljanja za petletno obdobje, ki bo zastavil smer razvoja in ukrepe, ki bodo omogočili ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih vrednot v parku,” dodaja Anita Cek.

Erozija je odnesla ene od kamnitih stopnic, po katerih je bilo mogoče priti do obale. (Foto: Alenka Penjak)

Veliko aktivnosti bo usmerjenih tudi v sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami, s katerimi bodo oblikovali skupne prijave na trenutno odprte in prihajajoče evropske razpise.

Nadzorniki s pooblastili inšpektorjev

Ob tem pa se morajo naravovarstveni nadzorniki nenehno izobraževati. Njihove pristojnosti so določene v Zakonu o ohranjanju narave, ki jim daje pravico, da opravljajo svoje naloge kot prekrškovni organ. Da torej samostojno vodijo in odločajo o prekrških, opredeljenih v zakonu in tudi v odloku o Krajinskem parku Debeli rtič.

Naravovarstveni nadzornik ima široka pooblastila: od kršitelja lahko zahteva in dobi v vpogled osebno izkaznico, kršitve in kršitelja lahko fotodokumentira, izdaja globe o prekrških in v določenih primerih tudi ustavi voznika vozila na motorni pogon ter zaseže predmete in vozila.


Najbolj brano