Nepopolno poročilo o naravi

Je bilo stanje okolja v Sloveniji letos boljše ali slabše kot v preteklosti? Podatke o tem mora vsako leto zbrati ministrstvo za okolje in prostor, a je poročilo za leto 2021, ki ga je pripravilo, pomanjkljivo, ugotavljajo nevladne organizacije, ki zato zahtevajo dopolnitev. Ministrstvo je pomanjkljivosti priznalo, saj nam je včeraj odgovorilo, da bo poročilo dopolnilo.

Suhi kraški travnik je domovanje številnih redkih rastlinskih in 
živalskih vrst. Kakšno je njihovo stanje v Sloveniji, v okoljskem 
poročilu ni jasno navedeno, opozarjajo nevladne organizacije.   Foto: Marica Uršič Zupan
Suhi kraški travnik je domovanje številnih redkih rastlinskih in živalskih vrst. Kakšno je njihovo stanje v Sloveniji, v okoljskem poročilu ni jasno navedeno, opozarjajo nevladne organizacije.  Foto: Marica Uršič Zupan

LJUBLJANA > Ministrstvo za okolje, ki je dolžno pripraviti letno poročilo o stanju okolja v državi, je osnutek poročila pripravilo 19. novembra in ga poslalo v javno obravnavo.

Toda kar 15 nevladnih organizacij, zlasti s področja varstva narave (društva, ki s ukvarjajo s preučevanjem in ohranjanjem naravne dediščine, morskih sesalcev, ptic, metuljev, dvoživk, rib, netopirjev, z jamsko biologijo, varstvom Alp ...) je prejšnji teden ministra Andreja Vizjaka pozvalo, naj osnutek poročila najprej dopolni in šele nato vrne v javno obravnavo.

V skupnem stališču namreč ugotavljajo, da osnutek poročila ni skladen z zakonodajo, ker ne vsebuje vseh predpisanih vsebin. V njem manjkajo predvsem podatki o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah, o ogroženih, varovanih in zavarovanih območjih ter o izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave. “Osnutek poročila tako ne vsebuje najmanj podatkov o stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in ekosistemov ter podatkov o stanju na področju varstva naravnih vrednot,” navajajo.

Zato so nevladne organizacije ministru predlagale, da osnutek dopolni in nato ponovno predloži v javno razpravo.

Ali bodo na ministrstvu vse to upoštevali, ni povsem jasno. Za naš časnik so nam namreč včeraj odgovorili: “Poročilo o okolju na področju ohranjanja narave se bo še ustrezno dopolnjevalo in se ga posredovalo v predpisano proceduro.”


Komentar novinarja

Marica Uršič Zupan

Bo volitve odločilo tudi okolje?

Leto, ki se izteka, nam je na področju okolja dalo jasno vedeti, da se z njim ne gre hecati. Tako kot tudi mnoga leta pred njim. A do izteka leta že pozabimo na pomladansko pozebo, poletne neznosne vročinske valove in sušo, točo, izruvana drevesa in jesenske poplave. Pozabimo tudi na poginule ribe v potokih, na travnik, ki ga je “povozila” nova cesta, na gozd, ki so ga posekali zaradi plinovoda ali vetrnih turbin, na kal, v katerem so zlate ribice izpodrinile domorodni živelj. Tudi planinski ...

Preberi več

Najbolj brano