V Izoli eni proti, drugi za uveljavitev OPN

Poleg Civilne iniciative Gibanje za Izolo se je v referendumsko kampanjo v Izoli vključila tudi na novo ustanovljena civilna iniciativa Skupaj za dobro Izole - Insieme per il bene di Isola. Ta izolske volilce - ravno nasprotno od Gibanja za Izolo - poziva, naj glasujejo za uveljavitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN).

Pogled na (brezplačno) plakatno mesto v Livadah: civilna iniciativa Skupaj za dobro Izole - Insieme per il bene di Isola poziva 
k uveljavitvi OPN, Gibanje za Izolo je proti.    Foto: Mirjana Cerin
Pogled na (brezplačno) plakatno mesto v Livadah: civilna iniciativa Skupaj za dobro Izole - Insieme per il bene di Isola poziva k uveljavitvi OPN, Gibanje za Izolo je proti.  Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > Referendum bo prihodnjo nedeljo, 9. januarja. Koliko bo stal, v Izoli še ne vedo, predvidevajo pa, da približno 45.000 evrov.

Občina se ni prijavila kot organizatorka referendumske kampanje. Da imajo v Izoli dva organizatorja, pa potrjujejo v občinski službi za odnose z javnostmi, kjer sodelujejo tudi z Občinsko volilno komisijo, ki ji predseduje odvetnica Magda Mlač. “Organizatorka referendumske kampanje za civilno iniciativo Gibanje za Izolo je Viktorija Carli, organizator za civilno iniciativo Skupaj za dobro Izole - Insieme per il bene di Isola pa je Mladen Milovanović,” pravijo v občinski upravi.

Občina naj bi imela nevtralen odnos do kampanje

V občinski upravi pravijo, da se občina ni prijavila kot organizatorka referendumske kampanje, ker spoštuje odločbo ustavnega sodišča, po kateri mora volilcem posredovati uravnotežene informacije o odločanju na referendumu; informacije morajo vsebovati tudi stališča nasprotnikov. Občina naj bi ubrala nevtralen odnos do kampanje. “To pomeni, da nismo vključeni v kampanjo, zgolj podajamo splošne informativne informacije glede izvedbe referenduma ter glede občinskega akta, ki je predmet glasovanja na referendumu.” Tiskovno konferenco, povezano z OPN, pa naj bi prejšnji teden sklicali, da bi podali repliko na objavljen prispevek na nacionalni televiziji. “Tiskovne konference ne gre enačiti s kampanjo,” so prepričani v kabinetu župana Danila Markočiča. “Občina sme predstaviti svoja stališča, vključno s tem, da predstavi po njenem mnenju negativne posledice neuveljavitve občinskega akta.” Nove tiskovne konference naj ne bi načrtovali.

Za izvedbo referendumske kampanje je občina predvidela štiri brezplačna plakatna mesta: v Drevoredu 1. maja oziroma parku Pietro Coppo, ob križišču Jagodje, na koncu Partizanske ulice v Livadah in pri zadružnem domu Korte, vrstni red plakatov so določili z žrebom pred tremi tedni. S plačljivimi plakatnimi mesti upravlja javno podjetje Komunala. Na vprašanje, ali je kateri od udeležencev za potrebe kampanje najel poslovni prostor občine, nam niso odgovorili, češ da s temi prostori upravlja Komunala, čeprav je njena ustanoviteljica občina.

Kampanja poteka tudi prek družbenih omrežjih, zanimalo nas je še, ali je predviden kakšen javni dogodek. “Po zakonu o volilni in referendumski kampanji se za volilno kampanjo štejejo propagande v medijih, elektronskih publikacijah in propagande z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z referendumsko kampanjo. Kampanja poteka preko dveh organizatorjev, z organizacijo javnih dogodkov referendumske kampanje občina ni seznanjena,” odgovarjajo.


Najbolj brano