Šele po plačilu šampanjca do seksa s prostitutkami

Medtem ko je sojenje v odmevni zadevi zaradi prostitucije v klubu Marina na Ajševici še daleč od konca, je pravnomočen epilog dobila zgodba o prostituciji v lokalih Elara v Novi Gorici, Rezka na Ajševici in Lady Rouge v Sežani. Višji sodniki so obrambi obtoženih delno ugodili in kazni nekoliko zmanjšali. O dogajanju za vrati omenjenih lokalov bodo odločali tudi vrhovni sodniki.

Kriminalisti so  pred šestimi leti preiskali lokale na Grčni in Ajševici, 
pa tudi v Sežani. Zgodba o izkoriščanju prostitutk v teh  lokalih je 
letos dobila  pravnomočen sodni epilog. Foto: Leo Caharja
Kriminalisti so pred šestimi leti preiskali lokale na Grčni in Ajševici, pa tudi v Sežani. Zgodba o izkoriščanju prostitutk v teh lokalih je letos dobila pravnomočen sodni epilog.  Foto: Leo Caharja

KOPER, NOVA GORICA > Odmevne hišne preiskave so pred šestimi leti prekinile najstarejšo obrt v lokalih Elara na Grčni, Rezka na Ajševici in v sežanskem Lady Rouge. Novogoriški preiskovalni sodnik je decembra 2015 za Iryno Uršič in Mario Fedotovo odredil pripor, v katerem sta bili vse do marca 2017, torej leto in tri mesece.

Zapor za šefico in njeni pomočnici

Specializirano tožilstvo je obtožbo najprej vložilo zaradi trgovine z ljudmi, med sojenjem na koprskem sodišču pa spremenilo kaznivo dejanje v zlorabo prostitucije. Sojenje se je končalo pred tremi leti. Sodnica Meri Mikac je Iryni Uršič prisodila tri leta in pol zapora ter skoraj devet tisoč evrov denarne kazni. Zaporno kazen je prisodila tudi Marii Fedotovi in Iryni Ahafonovi, ki naj bi bili pomočnici Iryne Uršič, prvi leto in pol zapora, drugi pa dve leti zapora.

Višji sodniki se niso strinjali z očitki obrambe glede neenotne sodne prakse v takih primerih, predvsem glede tega ne, kaj pomeni izkoriščanje prostitucije. Iz sodb vrhovnega sodišča je jasno, da to pomeni vsako obliko zaslužka s prostitucijo drugih.

Na pogojne kazni pa je obsodila Kateryno Uršič, Saro Berdon, Andreja Pušnika ter Rajka Fabjana in Oleno Panasenko iz Rezke na Ajševici. Sodišče je Iryni Uršič vzelo tudi 80.000 evrov, kolikor naj bi zaslužila z nezakonito dejavnostjo. Za odgovorno pa je spoznalo tudi družbo Euromega.

Ves čas zanikala očitke tožilstva

Iryna Uršič je ves čas zanikala očitke tožilstva, nekatera od deklet, ki so delala v njenih lokalih, so jo opisovala kot mamo. Sodnica pa je ocenila, da je bila predvsem poslovna ženska, bila je glavna v poslu z dekleti. Tudi na višjem sodišču je Iryna Uršič vztrajala, da je nedolžna. Drugih obtoženih na sejo višjih sodnikov pred meseci ni bilo.

Odvetniki obtoženih so v svojih pritožbah višjim sodnikom predlagali, naj sodbo razveljavi, njihove kliente oprosti ali pa primer vrne v ponovno sojenje. A so višji sodniki sodbo skoraj v celoti potrdili, oprostili so le družbo Euromega. Precej so znižali tudi domnevni zaslužek, ostal je le še znesek, ki so ga plačali tajni delavci za drage šampanjce, skupaj nekaj več kot 1700 evrov.

Sodna praksa je jasna

Plačilo šampanjca, ki je stal najmanj 140 evrov, je bila vstopnica, ki je goste pripeljala do separejev. Šele ko so stranke plačale pijačo, so jih dekleta lahko zadovoljila. Tajni delavci, s katerimi so policisti zbirali informacije o kaznivih dejanjih, niso imeli dovoljenja, da bi imeli z ženskami spolne odnose.

Višji sodniki se niso strinjali z očitki obrambe glede neenotne sodne prakse v takih primerih, predvsem glede tega ne, kaj pomeni izkoriščanje prostitucije. Iz sodb vrhovnega sodišča je jasno, da to pomeni vsako obliko zaslužka s prostitucijo drugih. Obtoženi so v tem primeru dekleta nadzirali, jim odrejali delo, od strank so zahtevali plačilo, dekleta so lahko seksala z gosti, ko so “nadrejene” o tem obvestila in so stranke vnaprej plačale 140 evrov za šampanjec. Zaradi zamud in drugih kršitev so jih tudi finančno kaznovali.

Iz sodbe okrožnega sodišča izhaja, da je šlo za ekonomsko izkoriščanje deklet. Čeprav so se strinjala s prostituiranjem, pa to ne izključuje kazenske odgovornosti obtoženih.

Sodnica je ugotovila, da naj bi šlo za izkoriščanje desetih žensk, čeprav je tožilstvo zatrjevalo, da je bilo deklet precej več. Višji sodniki so pa ugotovili, da je šlo za osem prostitutk. Ugotovili so, da je okrožno sodišče sicer pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, prav tako ni kršilo pravice obtoženih do obrambe. Odvetniki so namreč vztrajali, da bi moralo sodišče ugoditi še nekaterim njihovih dokazom, višji sodniki se z njimi niso strinjali.

Šestim višji sodniki znižali kazni

Iryni Uršič so kazen s treh let in pol znižali na dve leti in dva meseca zapora in na šest tisoč evrov denarne kazni (namesto 8850 evrov), Marii Fedotovi so kazen skrajšali z leta in pol na leto zapora. Iryni Ahafonovi pa so kazen iz zaporne spremenili v pogojno, na devet mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo.

Sari Berdon, Kateryni Uršič in Andreju Pušniku so znižali tudi pogojne kazni, saj so kazniva dejanja zlorabe prostitucije, ki naj bi jih storili, prekvalificirali v milejšo obliko, tudi zato, ker naj bi sodelovali pri izkoriščanju ene ali dveh prostitutk. Sicer pa so vsi zelo dobro vedeli, kaj se dogaja v lokalih, so še zapisali.

S pritožbo nista uspela Rajko Fabjan in Olena Panasenko, zato morata plačati tudi sodno takso. Sodbi pa bodo presojali še vrhovni sodniki. Odvetnik Gorazd Fišer, ki zagovarja Iryno Uršič, nam je potrdil, da je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.


Najbolj brano