Okolje Piran nima več zapadlih terjatev do občine in ostalih upnikov

Čeprav je imelo Okolje Piran še maja za 2,6 milijona evrov zapadlih obveznosti, torej odprtih računov, ki jim je potekel rok plačila, danes tega dolga nima več. Na račun 1,3 milijona evrov vredne dokapitalizacije s strani občine so izboljšali svojo likvidnost, posledično pri bankah znižali stroške odplačevanja lizingov in kreditov ter tudi na račun lastnih prihodkov poravnali svoje zapadle terjatve.

Med dobičkonosnimi tržnimi dejavnostmi je bila, denimo, 
odločitev, da v Strunjanu čez poletje najamejo zemljišče in ga 
namenijo prepotrebnemu parkirišču.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Med dobičkonosnimi tržnimi dejavnostmi je bila, denimo, odločitev, da v Strunjanu čez poletje najamejo zemljišče in ga namenijo prepotrebnemu parkirišču.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

PIRAN > Gašpar Gašpar Mišič, direktor Javnega podjetja Okolje Piran, je pred kratkim na družbenih omrežjih zapisal, da po dveh letih prizadevanj, kolikor vodi Okolje Piran, nimajo več niti enega evra zapadlih obveznosti do svojega ustanovitelja - občine Piran.

Kaj to pomeni, smo vprašali direktorja Mišiča, saj so, na primer, še 30. aprila letos imeli do občine za 1,5 milijona evrov zapadlih obveznosti, do ostalih upnikov pa še za 1,1 milijona. Dokapitalizacija, vredna 1,3 milijona evrov, je omogočila Okolju, da vsakemu upniku nameni premosorazmeren delež, ni pa pokrila vseh zapadlih terjatev.

215.800

evrov je Okolje oktobra dolgovalo občini Piran, novembra pa vsoto poravnalo

Gašpar Gašpar Mišič, direktor Okolja Piran (foto: Alenka Penjak)

Novembrsko poplačilo

Direktor Okolja Piran pojasnjuje, da so 31. oktobra letos imeli samo še 215.800 evrov odprtih obveznosti do piranske občine, kar pa so novembra v celoti poplačali. “Do Občine Piran nimamo nobenih zapadlih obveznosti več, kar za Okolje Piran pomeni zgodovinski uspeh,” zatrjuje Gašpar Gašpar Mišič. Glede ostalih dolgov dodaja, da vse tekoče obveznosti poravnavajo sproti, skladno s pogodbami.

672.843

evrov presežka ima Okolje na svojem računu

So torej bolj solventni, kot so bili? “Da,” je jasen Mišič. Junija 2019, ko je prevzel vodenje Okolja Piran, so kratkoročne obveznosti presegale kratkoročna sredstva za 3,2 milijona evrov. Kratkoročnih obveznosti je bilo za 5,8 milijona evrov, kratkoročnih sredstev pa so imeli samo 2,6 milijona evrov. Koeficient tako imenovane kratkoročne likvidnosti je znašal komaj 0,45.

Nakar so reprogramirali slabe kredite, se dokapitalizirali in koeficient likvidnosti je zrasel iz 0,45 na 1,22. Danes kratkoročna sredstva presegajo kratkoročne obveznosti za 672.843 evrov. “To pomeni, da je družba finančno stabilna in tekoče poravnava svoje obveznosti.”

Nadzorni svet januarja o bilanci

Nadzorni svet Javnega podjetja Okolje Piran se bo januarja 2022 seznanil z bilančno sliko podjetja v letu 2021, pravi Robert Gregorič, predsednik nadzornega sveta. Sestavljajo ga še Onelio Bernetič, Niko Mally, Andrej Bombek in Momir Todorović.

Koristna pogajanja z bankami

Kritiki mu očitajo, da so številke domala pravljične. Nekdanji član nadzornega odbora občine Andrej Korenika, ki je letos predčasno odstopil s te funkcije, meni, da je Mišič občanom dolžan pojasniti, kako mu je to uspelo. “Če lahko pojasni, kako so poravnali vse svoje zapadle obveznosti, potem je to, da Okolje nima več zapadlih terjatev, hvalevredno,” pravi Korenika.

Dejstva govorijo, da je letos imelo Okolje pri večjem obsegu dela manj stroškov kot lani, višje prihodke je ustvaril obstoječi kader in niso na novo zaposlovali, bili pa so spretni tudi pri tržni dejavnosti. Znižali so stroške do dobaviteljev ter stroške za obdelavo in odlaganje odpadkov ter letno samo na račun tega prihranili 170.000 evrov. “Korist imajo tudi uporabniki,” dodaja Mišič, “saj je občina ena redkih, v kateri se cene obdelave in odlaganja odpadkov niso povišale.”

O dokapitalizaciji, ki so jo potrdili občinski svetniki in ob kateri mu nasprotniki hitro vržejo, da je preprosto poravnati dolgove, če ti tisti, ki jim dolguješ, posodijo denar, pravi, da je stekla šele, ko so pridobili pozitivno mnenje ministrstva za finance o skladnosti, kar je prišlo po dveh letih usklajevanj med Evropsko komisijo, ministrstvom za finance in občino Piran.

“Dokapitalizacija je posledica izpada prihodkov zaradi zamrznjenih cen in nepokrivanja stroškov gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki,” še pojasnjuje Gašpar Gašpar Mišič. V tem trenutku zapadlih dolgov nimajo več. Imajo samo tekoče obveznosti, ki jih poravnavajo sproti.


Najbolj brano