Gre za ljudi, ne za politiko ali kapital

Poziv 12 nevladnih organizacij, naj poslanci danes v državni proračun uvrstijo denar za gradnjo novega vodovoda in priklop na sistem Mrzlek, da 1100 prebivalcev Anhovega ne bi bilo več odvisnih izključno od Salonitove vodarne Močila, je za povprečnega Slovenca bagatelna in ozko lokalna zadeva, za prebivalce Kanalskega pa bistvena. Časovnica gre na roko predlagateljem in Anhovcem, ki zahtevajo stabilen neoporečen vir. Jadra na valu uspelega referenduma za pitno vodo, ki je senzibiliziral javnost, povsem izpela se še ni niti lanska zgodba o onesnaženju pitne vode z odplakami iz industrijske čistilne naprave Eternita, zaradi katere iz pip občanov štiri mesece ni tekla pitna voda in ki je razgalila ranljivost oskrbe z vodo za Deskle, Anhovo in bližnjih vasi. Če ob tem upoštevamo še polemike o sosežigu odpadkov v že tako globoko okoljsko ranjeni dolini, je popolnoma jasno, da je vsaka rešitev, ki bo pospešila reševanje vsaj ene pereče težave, ne le dobrodošla, temveč nujna.

Tako lokalna civilna iniciativa in Eko Anhovo kot občina podpirata predlog, naj država zagotovi denar. In sta, enkrat za spremembo, na isti strani. Res je, občina je že rezervirala denar in začenja pridobivati projektno dokumentacijo za priklop na Mrzlek, a retorično vprašanje je, ali bi zdaj to počela, če ne bi civilna družba vztrajno pritiskala že dolgo časa.

Edino prav bi bilo, da bi poslanci, ki bodo danes odločali, imeli pred očmi Franca, Andreja, Marijo, Anico, ki si želijo le tega, da bi čim prej vsak dan odprli pipo brez bojazni, ali je voda oporečna.

V javnosti, ne le lokalni, ob tem potekajo težki boji za interpretacijo, kdo se bori za malega človeka, kdo za lastne interese in kdo za interese velekapitala. Ker se približuje volilno leto, se bodo na Kanalskem politična kopja lomila z vse večjim truščem, pričakovati je, da bodo še padale težke besede in se bo nezaupanje še poglabljalo. Če bo država zagotovila denar za vodovod proti Mrzleku, bo marsikdo, od strank do posameznikov, začel ali vsaj skušal unovčevati tudi politične točke.

Prav. A v vsem tem hrupu ne gre spregledati bistvenega: v Anhovem in okolici živi 1100 ljudi, ki morajo, podobno kot še marsikje v občini, vodo že leta občasno prekuhavati, ki so lani doživeli hudo onesnaženje vode z industrijskimi odplakami, zaradi katerega številni ne zaupajo več zagotovilom, da je voda res neoporečna. Edino prav bi bilo, da bi poslanci, ki bodo danes odločali, ali naj država zagotovi denar za neodvisni vodni vir, imeli pred očmi ne županje, Salonita, političnih strank ali civilnih gibanj, pač pa Franca, Andreja, Marijo, Anico, ki si želijo le tega, da bi lahko čim prej vsak dan odprli pipo brez bojazni, ali je voda oporečna.


Preberite še


Najbolj brano