Starejši delavci so z novo službo dobili nov zagon

“Kdo me bo vzel v službo pri tej starosti?!” Ta stavek večkrat slišijo na zavodu za zaposlovanje, a k sreči se vse pogosteje izkaže, da starost in nekatere omejitve niso nepremagljiva ovira do nove službe. Kaj vse lahko ponudijo starejši delavci, ki imajo voljo delati, se postopoma zavedajo tudi delodajalci, a še premalo.

V nekaterih podjetjih s  področja gostinstva in turizma so letos 
zaradi pomanjkanja kadrov med sezono na pomoč poklicali  tudi 
upokojene delavce.
V nekaterih podjetjih s področja gostinstva in turizma so letos zaradi pomanjkanja kadrov med sezono na pomoč poklicali tudi upokojene delavce.  

PRIMORSKA > Prednosti starejših delavcev nekateri delodajalci že poznajo. Denimo računovodski servis, ki je zaposlil delavko pri 57 letih, prej je bila dolgotrajno brezposelna. Sprva je bila prepričana, da se ne bo mogla več zaposliti, a v pogovoru s svetovalci se je opogumila. Pri 56 letih se je lotila zahtevnega pridobivanja nacionalne kvalifikacije računovodje. Ne samo, da ji je to uspelo, tudi službo je dobila.

“Tudi starejši od 55 let lahko vsakemu delodajalcu ponudijo svojo zrelost, izkušnje, znanje, energijo ... To seveda velja za ljudi, ki želijo delati,” je na okrogli mizi o starejših delavcih v okviru projekta Star-vital povedala Daira Balta iz koprske območne službe zavoda za zaposlovanje.

Daira Balta

zavod za zaposlovanje

“Tudi starejši od 55 let lahko vsakemu delodajalcu ponudijo svojo zrelost, izkušnje, znanje, energijo ... To seveda velja za ljudi, ki želijo delati.”

Starejši z energijo, a tudi z dvomi

Mnogo starejših, ki pristanejo na zavodu za zaposlovanje, dvomi, da lahko spet dobijo zaposlitev. Tudi 61-letna gospa z Goriškega je februarja letos potrkala na vrata podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva. Prepričana je bila, da je prestara in da je tako ali tako nihče ne bo vzel v službo. “Me je s tem kar malo razjezila. 'Jaz vas bom vzela,' sem ji rekla. Zdaj je šivilja v naši šivalnici, pridobila je ogromno novih strank, prenaša izkušnje na mlade šivilje. Sama je zelo zadovoljna in mi jo imamo radi. Prišla nam je kot dar z neba,” niza izkušnje s starejšimi Benjamina Mikuž, vodja novogoriške enote invalidskega podjetja Želva, kjer opravljajo različne storitve, denimo komunalno-vrtnarske, imajo pa tudi čistilni servis, šivalnico in pralnico. Med zaposlenimi v novogoriški poslovni enoti je 68 odstotkov invalidov, veliko pa je tudi starejših. Povprečna starost je 50 let in 4 mesece.

Benjamina Mikuž

Benjamina Mikuž

podjetje Želva, enota Nova Gorica

“Z zaposlovanjem starejših - tudi v kombinaciji z invalidnostjo - imamo zelo pozitivne izkušnje.”

Do zaposlitve so med drugim letos pomagali tudi 54-letni čistilki s statusom invalida in z vrsto omejitev. Zanjo bi mnogi delodajalci rekli, da je nezaposljiva, svetovalci v Želvi pa so našli službo, s katero je zadovoljna, njeni delodajalci pa z njenim delom. To terja veliko skrb - čisti namreč prostore enega izmed zdravstvenih domov.

V Tolminu največ starejših med brezposelnimi

Slovenija je po stopnji delovne aktivnosti starejših od 55 let na repu med državami EU. Visok je tudi delež starejših med dolgotrajno brezposelnimi. Na območni službi zavoda za zaposlovanje Nova Gorica je bilo konec avgusta 1158 brezposelnih, starejših od 50 let. To je 43,7 odstotka vseh brezposelnih. Delež starejših med brezposelnimi na tej območni službi je višji, kot velja za celotno Slovenijo, kjer je delež starejših brezposelnih 39,2-odstoten. “Že vrsto let imamo največ starejših med brezposelnimi na uradu za delo Tolmin, kjer znaša kar 64,1 odstotka. To je največ med štirimi uradi za delo na našem območju, pa tudi največ med vsemi uradi za delo v državi,” pravi Tanja Cink, direktorica novogoriškega zavoda za zaposlovanje. “Delež starejših med brezposelnimi je avgusta na območju, ki ga pokriva naša služba, znašal 39,8 odstotka. Če gledamo v absolutnih številkah, se število v zadnjih dveh letih niža,” pravi Vladimir Popovič, direktor koprskega zavoda za zaposlovanje.

Pri zaposlovanju starejših so velike razlike. Stari od 50 do 55 let se razmeroma dobro zaposlujejo, še posebno tisti, ki imajo konkurenčna znanja, izkušnje, nimajo omejitev in so pripravljeni na dodatno usposabljanje, pridobivanje kompetenc. “Starejši z invalidnostjo, zdravstvenimi in drugimi omejitvami, stari nad 58 let, pa težko najdejo novo zaposlitev, saj so za delodajalce manj zanimivi, nekateri pa so tudi manj motivirani za ponovno zaposlitev,” še pravi Cinkova.

V okviru programov aktivne politike zaposlovanja je za brezposelne (tudi za starejše) na zavodu za zaposlovanje na voljo več ukrepov za povečevanje zaposljivosti in za zaposlovanje. Na območju, ki ga pokriva novogoriški zavod za zaposlovanje, so letos v obdobju od januarja do konca avgusta zaposlili 70 starejših s pomočjo subvencije za zaposlitev, 87 so jih vključili v različne programe usposabljanja in izobraževanja, 29 pa v javna dela.

Na Primorskem služba za več kot 1100 starejših brezposelnih

“Za nas je pozitivno to, da se je v obdobju od januarja do avgusta letos iz evidence brezposelnih na območni službi Nova Gorica zaradi zaposlitve odjavilo 335 starejših brezposelnih,” še pravi Cinkova.

Tudi številke za koprsko območno službo so spodbudne. “Do konca avgusta se je iz naše evidence odjavilo 753 starejših od 50 let, ker so se zaposlili. Temu je botrovalo večje povpraševanje po delavcih, a tudi programi aktivne politike zaposlovanje. V te programe je bilo do konca avgusta vključenih 341 starejših,” pravi Popovič.

V Hidrii 30 odstotkov starejših delavcev

V Hidrii, ki je velik zaposlovalec, pravijo, da se zavedajo, da so uspehi podjetja uspehi ljudi, ki ga sestavljajo. “Cenimo znanje in izkušnje naših sodelavcev ne glede na starost. Zaposlujemo zavzete, inovativne in kompetentne ljudi, ki želijo soustvarjati razvoj Hidrie v družbi vodilnih proizvajalcev avtomobilskih in industrijskih tehnologij.”

Veliko njihovih starejših sodelavcev, ti predstavljajo dobrih 30 odstotkov vseh zaposlenih v Hidrii, izhaja še iz prejšnjih generacij, torej še iz časov nekdanje skupne države Jugoslavije. “So lojalni, kompetentni in vestni. Z bogatimi izkušnjami, ki jih dnevno prenašajo na naše mlajše kolege, so dobri mentorji mlajšim generacijam in pomemben dejavnik uspešnega in inovativnega razvoja Hidrie,” še pravijo v tem podjetju.


Komentar novinarja

Sonja Ribolica

50 + nova priložnost

Iskanje službe po 50. letu ali še kasneje ni že vnaprej vselej obsojeno na neuspeh. To ve Goričanka, ki sprva ni verjela, da jo bo pri 61 letih spet kdo vzel v službo. Vesta tudi orodjar, ki je dobil novo zaposlitev pri 56 letih, pa Primorec, ki si je po dolgem premoru spet nadel delovna oblačila mesarja in zapustil vrste brezposelnih. Za ta poklic se je tudi izučil, a je 15 let opravljal druga dela. To so samo tri lepe zgodbe o starejših delavcih, ki so pristali na zavodu za zaposlovanje ...

Preberi več

Najbolj brano