Pozabljajo, da so med epidemijo domovi reševali bolnišnice

Lani jeseni, v drugem valu epidemije, so preobremenjenost bolnišnic zaradi covida-19 in s tem zlom zdravstva reševali domovi ostarelih z zdravljenjem okuženih stanovalcev v svojih rdečih conah. Zdaj pa, ko gre za plačilo, jim je zdravstvena blagajna ZZZS poslala revizorje, ki preverjajo in črtajo uvrstitve v najdražji, četrti zahtevni oskrbni razred, obsoja ukrepe ZZZS Skupnost socialnih zavodov Slovenije.

 Ker je bilo  zaradi covida-19 v drugem valu epidemije delo v vseh 
bolnišnicah okrnjeno, kovidni oddelki pa prenatrpani, so zlom 
zdravstva pomagali reševati domovi ostarelih s svojimi rdečimi 
conami.   Foto: UKC Ljubljana
Ker je bilo zaradi covida-19 v drugem valu epidemije delo v vseh bolnišnicah okrnjeno, kovidni oddelki pa prenatrpani, so zlom zdravstva pomagali reševati domovi ostarelih s svojimi rdečimi conami.  Foto: UKC Ljubljana

SLOVENIJA > ZZZS očitke zavrača, češ da vse poteka po pravilih. Iz domov pa prihaja tudi opozorilo državi, da ni dobro poskrbela za spopad s prihajajočim četrtim valom epidemije.

Ministrstvo očitkov ne komentira
Kako o očitkih Skupnosti socialnih zavodov zdravstveni blagajni ZZZS odgovarjajo na ministrstvu za zdravje? Okužba s sars-cov-2 še ne narekuje nujno bolnišničnega zdravljenja, kar velja tudi za stanovalce v domovih ostarelih, odgovarja Matevž Polajnar z ministrstva. Bolnišnično zdravljenje je enako dostopno vsem tudi v epidemiji, ko je potrebno, poudarja: “Domovi so tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, v epidemiji morajo na podlagi strokovnih priporočil in usmeritev izvajati tudi ukrepe za preprečevanje okužbe in njeno zatiranje. Priporočila glede zdravstvene obravnave posameznika pa so v pristojnosti izvajalca zdravstvene dejavnosti.”

Varčevanje na račun okuženih ostarelih?

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) meni, da gre za sporno varčevanje ZZZS, ki skuša s pospešenimi nadzori v domovih za ostarele privarčevati denar na račun stanovalcev, ki so jih morali lani v epidemiji zdraviti v domskih rdečih conah. Zdaj v nadzoru zabeležene uvrščene iz najvišje skupine po krivici premešča v nižjo, slabše plačano skupino.

Le strokovne usmeritve, ne cena

Zbornica - Zveza medicinskih sester, babic in tehnikov odgovarja, da so domovom za starejše podali strokovne smernice in navodila, skladna s strokovno doktrino za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe za stanovalce in izvajalce. “Za vprašanja glede plačil in odobrenih izplačil ZZZS pa nismo pristojni.”

“V drugem valu epidemije so domovi zdravili mnogo zahtevnih bolnikov s covidom-19 in tako zelo pomagali reševati zdravstveni sistem, da se bolnišnice niso sesule,” poudarja Denis Sahernik, sekretar SSZS. Zdaj pa jim grozi vsaj trikrat slabše plačilo, kot jim pripada in celo plačilo kazni.

To poletje izvaja ZZZS v vseh domovih redne finančno-medicinske nadzore, ki se po navedbi Skupnosti posvečajo izključno preverjanju stanovalcev, ki so bili od oktobra do decembra lani zaradi okužbe s covidom-19 uvrščeni v najvišjo, četrto kategorijo zdravstvene nege. Tja so bili umeščeni po naročilu zdravnikov, ker so v rdečih conah potrebovali zahtevno zdravljenje. Gre za velike razlike v ceni - za četrto kategorijo pripada po podatkih SSZS domovom za enega bolnika na dan 73,87 evra, za tretjo kategorijo le 20,41 evra na dan.

73,87

evra na dan je po podatkih SSZS bila lani cena za četrto kategorijo zdravstvene oskrbe ostarelega v domu in

20,41

evra na dan za razvrščenega v tretjo kategorijo

ZZZS: razvrstitev dokazuje dokumentacija

ZZZS očitke zavrača. Sklicuje se na plačilo po uradno opredeljeni lestvici zahtevnosti. Upravičenost uvrstitve mora biti ustrezno dokumentirana. Če iz dokumentacije ni razvidno, da so bile oskrbovancu nudene storitve za najzahtevnejšo zdravstveno nego, ZZZS uvrstitev spremeni in domu prizna plačilo nege za zahtevnost, ki jo izkazuje dokumentacija. Nadzori še potekajo. “Ta zdravstvena nega varovancem je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Lani se je zaradi covida-19 povečalo število potreb po negi v tretji skupini za 2,1 odstotka in za 2,6 odstotka v četrti skupini,” omenja Damjan Kos iz ZZZS.

PO podatkih ZZZS je lani znašala povprečna cena za tretjo stopnjo zdravstvene nege 21,33 evra na dan, za četrto pa 75,17 evra na dan. Letos je cena tretje stopnje 24,21 evra na dan, četrte 75,82 evra na dan. Domovi so na račun teh storitev lani prejeli dobrih 16 odstotkov več denarja kot leta 2019.

Bojan Stante

direktor Doma upokojencev Nova Gorica

“Če administrativni postopki ne bodo penostavljeni, bo zelo težko delati; pa ne le v domskih rdečih conah.”

V novi val s premalo kadra in slabim prezračevanjem

Nadzora sta že bila deležna največja primorska domova upokojencev, novogoriški in koprski. Bojan Stante, direktor novogoriškega, glavnino krivde za zaplete pri razvrščanju pripisuje zlasti nenehnemu spreminjanju navodil, ki so deževala med epidemijo in z administriranjem zelo obremenjevala že tako premalo diplomiranih medicinskih sester. Te so bile zelo obremenjene z delom v izolaciji v rdečih conah, saj so okuženi ostareli potrebovali še druga zdravljenja.

Bojan Stante (foto: Leo Caharija)

Neva Tomažič

direktorica Obalnega doma upokojencev

“Zelo se trudimo upoštevati vse smernice in navodila pristojnih ustanov.”

“V nadzoru so nam večino evidentirane najzahtevnejše nege priznali,” priznava. “Če pa v prihodnje administrativni postopki ne bodo poenostavljeni, bo zelo težko delati.”

Stante priznava, da so zaposleni pridobili izkušnje in so bolje pripravljeni za novi val. Je pa umanjkala skrb države glede primernejših dodatnih prostorov in zlasti sodobnih sistemov prezračevanja v domskih stavbah. “Strokovno je potrjeno, da učinkoviti sistemi prezračevanja preprečujejo širjenje virusnih okužb,” izpostavlja. “Tudi glede zaposlovanja in plač negovalnega kadra ni nič storjeno, čeprav je znano, da so slabe plače krive, da teh kadrov ni!”

Tudi direktorica Obalnega doma upokojencev (ODU) Neva Tomažič pravi, da so že imeli nadzor iz ZZZS, postopek še ni zaključen. Za novi val so pripravili ustrezen prostor za možnost kohortne izolacije ob sumu za okužbo, krizni načrt za vzpostavitev predvidenih con in načrt dela. “Zelo se trudimo upoštevati vse smernice in navodila pristojnih ustanov.”

Neva Tomažič (foto: Ilona Dolenc)

Tudi Tomažičeva izpostavlja kadrovsko podhranjenost. ODU že leta razpisuje delovna mesta za negovalce in bolničarje, zanimanja ni.


Komentar novinarja

Jasna Arko

Kdor preveč dela, slabo jé

Starejši morda pomnijo Celentanovo popevko Chi non lavora, non fa l'amore (Kdor ne dela, naj ne ljubi). Prirejeno sporočilo bi lahko uporabili za očitke Skupnosti socialnih zavodovo zdravstveni blagajni ZZZS in bi se glasilo: Kdor preveč dela, slabo jé. Morda bo ob ZZZS še kdo menil, da igramo razsodnika in neupravičeno pritrjujemo domovom ostarelih. A ta moto se vsiljuje, ker smo že ves koronačas soočeni s podatki o neuravnoteženem plačilu dela tistih, ki v prvih vrstah najbolj garajo....

Preberi več

Najbolj brano