Za umetne oploditve nujno potrebujejo sodoben laboratorij

Postojnska Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo nestrpno čaka na pomoč države za nujno ureditev laboratorija za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP). V Bolnišnici Sežana pa so že evidentirali potrebe po gradnji medetaže za bolniške sobe in jedilnico za osebje.

Direktor postojnske Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo 
Aleksander Merlo  Foto: Leo Caharija
Direktor postojnske Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Aleksander Merlo  Foto: Leo Caharija

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031 je v seznam naložb zajel tudi postojnsko in sežansko bolnišnic.

Postojna: odlašanje ni možno

Za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna je predvidena ureditev prostorov in nakup ter namestitev vse pripadajoče opreme za izvajanje programov za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Ob tem ministrstvo navaja, da je prejelo “zgolj predlog za projekt 'Ureditev prostorov in nabava opreme za izvajanje OBMP programa v Bolnišnici Postojna', z investicijsko dokumentacijo še ne razpolagamo.”

Aleksander Merlo

direktor Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna

“Prostorsko je predvidena nova enota OBMP, vezana na vhod v lekarno. OBMP naj bi v novih prostorih začeli izvajati prihodnjo pomlad.”

Direktor bolnišnice Aleksander Merlo poudarja, da se ta naložba navezuje na sedanjo v teku (urejajo prostore za lekarno). “Prostorsko je predvidena nova enota OBMP, vezana na vhod v lekarno in bo umeščena v jugovzhodnem krilu bolnišnice, ki ga je zaradi dotrajanosti nujno treba prenoviti. Za dejavnost OBMP nujno potrebujemo sodoben visokotlačni laboratorij, ob njem še nekaj manjših spremljajočih prostorov. Ocenjena vrednost te naložbe je milijon evrov, zanjo že imamo načrte in predvidevamo, da bodo ta dela v kratkem stekla. OBMP naj bi v novih prostorih začeli izvajati prihodnjo pomlad.”

Sežana potrebuje novo medetažo

Bolnišnica Sežana je prijavila gradnjo in ureditev dodatne medetaže v prvem nadstropju. Ministrstvo potrjuje, da je prejelo dokument identifikacije, “a se o njeni upravičenosti še ni presojalo. Po sprejetju omenjenega zakona in zagotovljenih virih financiranja bomo lahko obravnavali predlog tega projekta”.

45.000

evrov lastnega denarja je Bolnišnica Sežana letos rezervirala za nove prostore

Direktorica bolnišnice Silvana Šonc našteva: “Gre za načrtovano ureditev izolacijskih sob, ki bi omogočile sprejem več pacientov, saj je teh potreb vse več, kar se je posebej izkazalo med epidemijo. Pogosto moramo zaradi nujne izolacije enega pacienta slednjega namestiti v sobo s tremi posteljami, ob tem so hkrati okrnjene zmogljivosti za sprejem novih pacientov.”

V novogradnji bi ustreznejše prostore dobili tudi zaposleni - garderobe, jedilnica in prostor za delitev hrane. Za to naložbo ima bolnišnica letos rezerviranih že 45.000 evrov lastnega denarja. JA


Najbolj brano