Pozimi bo jasno, kakšen zrak dihajo v Desklah

Pred kratkim so v parlamentu razpravljali o predlogu, ki naj bi znatno zmanjšal izpuste v zrak iz Salonita Anhovo, v okolici tovarne pa se nadaljujejo enoletne meritve kakovosti zraka. Prvi rezultati, ki so bili nedavno objavljeni, ne kažejo nič presunljivega, obenem pa so nezadostna podlaga za oceno razmer.

Prvi rezultati meritev agencije za okolje so primerljivi z rezultati 
univerze v Novi Gorici. Za sklepanje o tem, kaj onesnažuje zrak, pa 
je za zdaj prezgodaj. Foto: Arhiv UNG
Prvi rezultati meritev agencije za okolje so primerljivi z rezultati univerze v Novi Gorici. Za sklepanje o tem, kaj onesnažuje zrak, pa je za zdaj prezgodaj. Foto: Arhiv UNG

DESKLE > Kot je znano, je prve rezultate svojih meritev pred dnevi objavila agencija za okolje, ki je decembra v Deskle za leto dni pripeljala mobilno postajo za spremljanje zasičenosti zraka z drobnimi delci, žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, ozonom, ogljikovim monoksidom in benzenom. Obenem bo kemijsko analizirala vsebnost nekaterih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, anionov in kationov, organskega in elementarnega ogljika ter levoglukozana v delcih, ki se naberejo na filtrih postaje. Iz tega bo mogoče razbrati vire teh delcev, torej tudi, v kolikšnem deležu jih ustvari anhovska cementarna.

Zaključkov še ni mogoče potegniti

Rezultati prvih štirih mesecev spremljanja kakovosti zraka so primerljivi s podatki merilnih postaj v Novi Gorici, Ljubljani, Mariboru, Celju in Iskrbi in v ničemer ne izstopajo. Rezultatov analiz sestave delcev agencija sicer še ni objavila. Je pa obenem ugotovila, da je bilo v zraku v Desklah pozimi precej več benzena kot v Ljubljani, prav tako benzo(a)pirena. Zakaj je tako, na agenciji še niso razdelali, v objavljenem poročilu pa so zapisali, da sta pomembna vira obeh snovi promet in individualna kurišča.

Prvi rezultati meritev Arsa torej nakazujejo, da naj zrak v okolici Salonita ne bi bil posebej onesnažen. Ampak agencija ugotavlja, da iz tega še ni možno potegniti zaključkov, podobno menijo tudi v društvu Eko Anhovo in v upravi Občine Kanal. “Rezultati so pričakovani, a ne odražajo vpliva cementarne na okolje. Tudi če sta glavni vir benzena in benz(a)pirena v zraku promet in kurjenje drvi, se čudimo, da je tega manj v Ljubljani kot v Desklah. Seveda imamo individualna kurišča, vendar jih je manj kot v prestolnici,” je rezultate ocenila predstavnica društva Mateja Sattler. Dodala je, da bo realna slika vidna konec leta.

Treba bo počakati končno poročilo

Županja Tina Gerbec pa je ocenila: “Rezultati meritev Arsa so primerljivi z rezultati meritev, ki jih za občino izvaja Univerza v Novi Gorici in ne kažejo neke posebne onesnaženosti zraka. Neobičajno bi bilo, če bi se rezultati med seboj bistveno razlikovali.” Dodala pa je, da je na podlagi trimesečnih oziroma štirimesečnih meritev težko komentirati razmere, treba bo počakati končno poročilo.


Najbolj brano