Okolje Piran si že izposoja denar za plače

Piranski občinski svetniki bodo v četrtek odločali, ali bodo dovolili občini, da z 1,3 milijona evrov dokapitalizira domala insolventno Javno podjetje Okolje Piran. Gre za pobot dolgov, ki jih Okolje izkazuje do občine. V čakanju na sejo pa se je včeraj oglasil nadzorni odbor občine in povedal, da so 21. junija računskemu sodišču dali pobudo za revizijo Okolja Piran.

Med predlogi sanacijskega načrta Okolja Piran je prodaja zemljišča na Košti v Sečovljah  (na fotografiji), kar bi prineslo 550.000 evrov,  
in nekdanje upravne  stavbe na Fornačah, ki so jo nazadnje prodajali za dva milijona evrov. Foto: Lea Kalc Furlanič
Med predlogi sanacijskega načrta Okolja Piran je prodaja zemljišča na Košti v Sečovljah (na fotografiji), kar bi prineslo 550.000 evrov, in nekdanje upravne stavbe na Fornačah, ki so jo nazadnje prodajali za dva milijona evrov. Foto: Lea Kalc Furlanič

PIRAN > Nadzorniki predlagajo, da občinski svetniki o dokapitalizaciji ne bi odločali, dokler ne bi dobili izsledkov računskega sodišča. Dodajajo, da o tem, ali je dokapitalizacija smotrna ali ne, niso zavzeli nobenega stališča, menijo pa, da bi svetniki potrebovali odgovore na določena vprašanja, ki so jih nadzorniki poslali občini. Odgovorov nanje niti po letu in pol čakanja še nimajo.

Predsednica je tudi odstopila

Divna Čelhar je včeraj tudi odstopila kot predsednica nadzornega odbora: “Dovolj imam občutkov nemoči in nespoštovanja občine do nadzornikov. Že leto in pol prosimo za dokumentacijo o Okolju Piran, vendar je še vedno nismo dobili. Vodilni delavci občine so nam bili pred nekaj dnevi pripravljeni vročiti dokumentacijo, če podpišemo izjavo o varovanju podatkov. Glede na to, da nadzorni odbor ni v neposrednem razmerju z Okoljem Piran, se je odločil soglasno, da izjave ne bo podpisal, posledično pa niti dokumentacije ni prevzel,” pravi Divna Čelhar.

2,725.802

evra znaša skupni dolg Okolja Piran

Čeprav jim je zatem občina pritrdila, da podpis izjave ni potreben, dokumentacije še vedno ni od nikoder. “Naša vprašanja se nanašajo na poslovanje Okolja Piran, ki je vitalnega pomena za občino. Dokapitalizacija ni celovita rešitev težav, ki se kopičijo leta in leta dolgo. Ne more nam biti vseeno, kam dajemo 1,3 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Zato bi bilo prav, da bi počakali na revizijo računskega sodišča. Razčistili bi se vsi dvomi in ugotovilo, ali je dokapitalizacija dejansko potrebna in skladna z veljavnimi predpisi, gospodarna in smotrna,” dodaja Divna Čelhar.

Kaj pa preostali dolg?

O predlogu, da bi dokapitalizirali Okolje Piran, naj bi občinski svetniki odločali že lani, vendar sklepa niso podprli. Predlog za dokapitalizacijo je tudi tokrat podal Gašpar Gašpar Mišič, direktor Okolja Piran. Podjetje je plačilno nesposobno in si mora od občine izposojati denar za plače svojih zaposlenih. Na naše vprašanje, ali bo točko umaknil s četrtkovega dnevnega reda, piranski župan Đenio Zadković pravi, da tega ne bo storil. “Z dokapitalizacijo bo zagotovljen del sredstev, ki bo že kratkoročno omogočil nižje stroške poslovanja in povečanje bonitetne ocene družbe. Sredstva za predvideno dokapitalizacijo so predvidena v letošnjem proračunu, za dokončno sanacijo pa je predvidenih več ukrepov.”

Nadzorni odbor občine opozarja, da je dokapitalizacija sicer predvidena v višini 1,307.902 evra, da pa je imelo Okolje 30. aprila letos odprt dolg do občine Piran v višini 1,579.504 evra in še 1,146.297 evra odprtega dolga do ostalih dobaviteljev. Skupni dolg Okolja torej znaša 2,725.802 evra in bi z dokapitalizacijo zaprli le 48 odstotkov dolga. “Zato gre izpostaviti dejstvo, da odločitev o dokapitalizaciji tudi sicer ne bi sanirala podjetja v celoti in bi podjetje imelo tudi v nadaljevanju finančne težave,” poudarja Divna Čelhar, ostali nadzorniki pa se soglasno strinjajo. Šest jih je še, in to so namestnik predsednice Robert Krajnc ter člani Andrej Korenika, Nina Spremo, Mojca Stegovec, Daniel Lovšin in Valter Antolovič.

Prikaz nasprotnih dejstev
Dne 6. 7. 2011 je bil v Primorskih novicah objavljen članek “Okolje Piran si že izposoja denar za plače”. V članku so podane neresnične informacije, da je podjetje plačilno nesposobno in si mora od občine izposojati denar za plače svojih zaposlenih. Javno podjetje Okolje Piran si od Občine Piran ne izposoja denarja za plače svojih zaposlenih ali poravnavo katerih koli drugih obveznosti.
Gašpar Gašpar Mišič, direktor Okolja Piran

Najbolj brano