Fliš iz predorov (za zdaj) ne gre v Črnotiče

Viški izkopanega fliša pri gradnji predorov drugega tira še nimajo zagotovljenega odlagališča v kamnolomu Črnotiče, kot so napovedovali v 2TDK. Pogajanja med 2TDK in Salonitom se niso izšla po željah Anhovcev, ki so vložili zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija ga je zavrnila. 2TDK bo raje objavil javno naročilo in tako skušal dobiti več - cenejših - ponudnikov.

Kamnolom Črnotiče v lasti Salonita Anhovo Foto: Helena Race
Kamnolom Črnotiče v lasti Salonita Anhovo Foto: Helena Race

LJUBLJANA > Odlaganje izkopanega materiala pri gradnji 37 kilometrov trase drugega tira Divača-Koper s servisnimi cevmi je v investicijskem programu med pomembnejšimi postavkami. Medtem ko Kolektor CPG že ureja deponijo Bekovec, kjer bodo odlagali zemljino in vejevje, je pri odlagališču izkopanega fliša več ovir. Prvotno je bilo v projektu celo predvideno, da bi fliš vozili z vlaki v Salonit Anhovo v predelavo. A to se je izkazalo za predrago, zato je 2TDK raje začel pogovore s Salonitom o odlaganju v kamnolom Črnotiče. Za to je 2TDK že pridobil potrebna dovoljenja. V 2TDK so ocenjevali, da bodo tako prihranili vsaj 40 milijonov evrov. A, kot kaže, se niti pri kamnolomu Črnotiče v dvostranskih pogajanjih niso ujeli pri ceni; za 2TDK naj bi bila Salonitova ponudba previsoka, zato so jo zavrnili in Anhovcem javnega naročila niso oddali. 2TDK je v zavrnitvi ponudbe napovedal, da bo raje objavil razpis na portalu javnih naročil, s čimer bo preveril obstoj morebitne konkurence ter poskušal pridobiti nižje ponudbene cene.

V Salonitu so zaradi zavrnitve na državno revizijsko komisijo vložili zahtevek za revizijo z argumentom, da bi morali biti prav oni - glede na vse strokovne podlage projekta - edini, ki lahko dobijo ta posel, in da svoje končne ponudbene cene sploh še niso podali. A komisija je njihov zahtevek zavrnila kot neutemeljen in ravno nasprotno, spodbudila objavo javnega naročila, ki omogoča več konkurenčnih ponudb.

4,2

milijona kubičnih metrov materiala bodo izkopali pri gradnji predorov, približno polovica od tega je fliša

V 2TDK se sicer dogovarjajo tudi o možni uporabi izkopanega materiala pri gradnji obvoznice v občini Hrpelje-Kozina.


Najbolj brano