Postojnski občini 900.000 evrov kazni

Postojnski občinski svetniki so danes brez glasu proti sprejeli rebalans občinskega proračuna. Razlog zanj je izgubljena tožba proti nekdanjemu koncesionarju, podjetju Komus, ki bo občino krepko finančno udarila. Komusu mora namreč po odločbi sodišča plačati 491.000 evrov odškodnine in 318.000 evrov zamudnih obresti.

“Upam, da je zdaj resnično konec okostnjakov iz omare,” je ob 
sprejemu rebalansa zaradi izgubljene tožbe danes dejal župan Igor 
Marentič.
“Upam, da je zdaj resnično konec okostnjakov iz omare,” je ob sprejemu rebalansa zaradi izgubljene tožbe danes dejal župan Igor Marentič.  

POSTOJNA > Višje sodišče v Kopru je pred kratkim v tožbi podjetja Komus proti Občini Postojna zaradi plačila 1,2 milijona evrov odškodnine zavrnilo pritožbi obeh strani zoper sodbo koprskega okrožnega sodišča iz lanskega leta in njegovo sodbo potrdilo. V skladu s tem mora občina podjetju Komus za izgubljeni dobiček plačati skupno 885.000 evrov.

S tem je sodni epilog dobil dolgoletni spor med občino in Komusom, ki mu je nekdanje občinsko vodstvo na čelu z županom Jernejem Verbičem leta 2009 nezakonito razdrlo koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih prometnih površin in nato leta 2011 nezakonito odpovedalo še dogovor o nadaljnjem izvajanju pogodbe. Komus je zato leta 2014 vložil tožbo in jo na dveh stopnjah izgubil. Nato je vložil zahtevo za revizijo postopka na vrhovno sodišče, ki je tej ugodilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, ki se je v drugo končalo v prid Komusa.

885.000

evrov mora plačati Občina Postojna podjetju Komus

“Nepotrebne anomalije”

Postojnski župan Igor Marentič je danes priznal, da je “bila občina že vnaprej obsojena na plačilo te kazni”. Takratno vodstvo občine je namreč, kot se je izkazalo, brez utemeljenih razlogov prekinilo pogodbo s koncesionarjem in nato z njim sklenilo začasni dogovor o opravljanju te iste dejavnosti. “Če niso bili dovolj dobri pred prekinitvijo pogodbe, kako so bili potem dovolj dobri za nadaljevanje?” je ponazoril župan. “To so bile resnično nepotrebne anomalije. Prekiniti pogodbo, brez da bi pogodbeni partner huje kršil pogodbena določila, je bilo nepremišljeno in nespametno dejanje,” je ocenil župan. In dodal, da je občini tako preostalo zgolj pogajanje o višini odškodnine oziroma dokazovanje, da je bila škoda, ki jo je utrpel Komus, dejansko nižja od zneska, za katerega so tožili. Podjetje je zahtevalo plačilo 1,2 milijona evrov, sodišče je nato občini naložilo plačilo slabega pol milijona evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi.

“Gre za ogromen znesek. Resnično škoda proračunskega denarja. To je znesek, ki bi ga lahko namenili za obnovo Kutinove hiše, gradnjo kulturnega doma na Prestranku ali obnovo komunalne infrastrukture v Orehku,” je dejal župan in spomnil, da je občina nedavno po izgubljeni tožbi zaradi še ene pretekle napake morala plačati tudi 420.000 evrov odškodnine podjetju Voka Snaga. “Upam, da je zdaj resnično konec okostnjakov iz omare.”

(foto: Veronika Rupnik Ženko)

Župan je sicer napovedal, da bo občina vložila revizijo, a to ne zadrži izvršbe in plačila. Denar zanj bodo zagotovili iz presežka na računu ob koncu preteklega leta, ki je znašal 2,8 milijona evrov, zato župan računa, da načrtovanih naložb za letos to ne bo ogrozilo.

“Zdaj vidimo, kako dobro je, da je pred sedmimi leti prišlo do zamenjave občinski oblasti,” je sprejem neprijetnega rebalansa zaradi “okostnjakov” pospremil svetnik Oskar Komac (MI Znamo) in izrazil zadovoljstvo, da se občina že ob sprejemu proračuna ni odločila za zadolževanje, sicer bi bili zdaj “v resnih škripcih”.

Tamara Bizjak (SDS) je v bran nekdanjemu vodstvu občine razpravo na seji ocenila kot “enostransko”: “Izgleda kot predvolilno srečanje. To se mi ne zdi pošteno. Treba bi bilo slišati tudi drugo stran.”

Samo Vesel (Lista za mlade) pa je odvrnil, da so se, kakorkoli obračamo, v preteklosti sprejemale napačne odločitve, za katere zdaj plačujejo občani. Kljub temu pa je spomnil, da je imela odločitev takratnega vodstva občine podlago v odločitvi občinskega sveta.

Tudi župan je na vprašanje novinarjev, ali bodo terjali odgovornost prejšnjega vodstva občine, dejal, da je “težko terjati odgovornost kogarkoli, ker je takratni župan odpovedal pogodbo na podlagi sklepa občinskega sveta”.

Direktor Komusa Iztok Simšič nam je povedal, da zadeve ne bo komentiral pred dokončno odločitvijo občinskega sveta, se pa namerava odzvati danes.


Najbolj brano