Spomin na tabor za zedinjeno Slovenijo

Jutri praznuje občina Pivka. 9. maja 1869 je namreč na gradu Kalc potekal vseslovenski tabor za zedinjeno Slovenijo, na katerem so Slovenci namesto razdrobljenosti na dežele zahtevali skupno državo, enakopravnost slovenskega jezika ter nasprotovali vključitvi v združeno Nemčijo. Zaslužni občani so ob prazniku - zaradi epidemije brez občinstva - prejeli občinska priznanja, javnosti pa so predstavili dosežke preteklega leta ter načrte za letošnje.

Pivški župan z letošnjimi občinskimi nagrajenci: podelitev  priznanj je zaradi epidemije potekala  brez občinstva.
Pivški župan z letošnjimi občinskimi nagrajenci: podelitev priznanj je zaradi epidemije potekala brez občinstva.  

PIVKA >Pivška občina je v lanskem letu epidemiji navkljub izpeljala številne projekte, med njimi tudi precej obnove infrastrukture. Tako so denimo lani prenovili kinodvorano v Krpanovem domu, za katero so prejeli 200.000 nepovratnih sredstev. Lani so izvedli tudi investicijsko vzdrževalna dela na Kulturnem domu v Zagorju in kupili stavbo v središču Pivke, ki ga nameravajo urediti in nameniti potrebam mladinskih in ostalih društev v Pivki. Na kulturnem domu Juršče so zamenjali strešno konstrukcijo in opaže.

Od obnov do zbornika

Sanirali so tudi zemeljska plazova v Mali Pristavi, mostova čez potok v Narinu in čez Reko za Suhorje ter vodovod in kanalizacijo v Selcah, skupaj s postojnsko občino pa odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas pri Postojni.

Priznanja najzaslužnejšim občanom

Občina Pivka je tudi letos zaslužnim v občini podelila priznanja in nagrade, čeprav zaradi epidemije tokrat brez občinstva. Naziv častnega občana si je za delovanje na turističnem, športnem, družbenem, političnem in kulturnem področju prislužil Andrej Godina. Plaketo občine Pivka je prejel za aktivno delovanje na cerkvenem in družbenem področju prejel Niko Štrancar, za aktivno delovanje na področju izseljenih Slovencev v Kanadi in podporo pri osamosvojitvi pa Stane Kranjc. Priznanja pa so prejeli Ansambel Biseri ob 15-letnici delovanja in Nevenka Šelj za dolgoletno vodenje projekta Starejši za starejše. Podelitev priznanj bo na ogled jutri na TV Vascom in na facebook profilu občine.

Poleg tega se je septembra zaključila prenova lokalne ceste Zagorje-Bač, kjer so uredili tudi avtobusna postajališča in komunalno infrastrukturo. Uredili so odsek kolesarske poti med Selcami in Petelinjami ter po neurju poškodovane poljske poti v Gornji Košani, Novi Sušici, Mali Pristavi, Dolnji Košani in Stari Sušici,

Gasilci so dobili novo gasilsko vozilo, občina Pivka pa je z donacijo Skupine SIJ - Slovenska industrija jekla in v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Športno zvezo Pivka ob košarkarskem igrišču postavila vadbeni poligon za vadbo na prostem.

Na kulturnem področju so v počastitev 25-letnice občine izdali zbornik Pivka 2020. Skozi projekt Interaktivni turizem za vse pa so razvili nekaj novih turističnih produktov, ki bodo namenjeni predvsem ranljivim skupinam - gibalno oviranim osebam, slepim in slabovidnim, gluhim. osebam s težavami v duševnem zdravju in starejšim. V projektu je Občina Pivka pridobila nekaj opreme, denimo maketo za slepe in slabovidne in tipni zemljevid.

Letos denar za dodatni vodni vir in cono

Občino tudi letos čaka uresničevanje novih projektov. S podjetjem Kovod raziskujejo kraške vodonosnike v zaledju vodnega vira Malni kot nadaljevanje projekta raziskav za vzpostavitev dodatnega vodnega vira na območju občin Pivka in Postojna. Projekt bo zaključen avgusta 2023, Občina Pivka bo zanj prispevala 30.000 evrov.

Ker je občina v letu 2018 odkupila približno tri hektarje novih zemljišč za širitev industrijsko obrtne cone Neverke, namerava letos tam urediti komunalno infrastrukturo ter izpeljati naložbo v proizvodni inkubator, kjer bo na voljo šest enot, namenjenih mladim podjetnikom za različne proizvodne dejavnosti.

Po podpisu pogodbe z obrambnim ministrstvom bo večinoma z državnim denarjem prenovila cesto Parje-Juršče, v okviru projekta Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras pa občina sofinancira izdelavo 3D modela graščine Ravne, promocijski film ter spletno aplikacijo o graščini Ravne z digitaliziranim objektom.

V občini so tudi partnerji projekta Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom, v okviru katerega bo za Ekomuzej Pivških presihajočih jezer zagotovljene nekaj degustacijske opreme, izvedli bodo kulinarične delavnice, izdelali turistični kulinarični zemljevid ter organizirali kulinarične dogodke.

Kulturni domovi, vodovodi ...

Avgusta letos bodo odprli Center velikih zveri Dina, ki ga urejajo v okviru projekta Carnivora Dinarica, občina pa je pridobila tudi zajetna evropska sredstva za projekt izboljšanja stanja presihajočih jezer in suhih travišč.

Letos bo po napovedih v občini začel rasti tudi prvi dom za starejše občane, občina pa namerava v okviru projekta Secap na Krpanovem domu izdelati toplotni ovoj stavbe.

Občina Pivka je pridobila tudi sredstva za obnovo Kulturnega doma Košana, letos in prihodnje leto pa namerava zgraditi vodovod v Radohovi in Slovenski vasi ter urediti komunalno infrastrukturo v Trnju in Klenku ter vodovod Ravne-Šmihel-Mala Pristava.


Najbolj brano