Na javni dražbi sklop zemljišč ob Dolinski za poslovno-stanovanjsko gradnjo

Mestna občina Koper bo na javni dražbi 28. maja iskala kupca za večji sklop nepozidanih stavbnih zemljišč na območju ob Dolinski cesti, namenjenih za gradnjo večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori. Pogoj za sodelovanje na dražbi je vplačilo varščine v višini 150 tisoč evrov najkasneje do 25. maja.

Parcele ob Dolinski, ki bodo predmet naslednje javne dražbe MOK, 
so namenjene gradnji večstanovanjske stavbe in poslovnih prostorov. Foto: Nataša Hlaj
Parcele ob Dolinski, ki bodo predmet naslednje javne dražbe MOK, so namenjene gradnji večstanovanjske stavbe in poslovnih prostorov. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Gre za 5242 kvadratnih metrov velik sklop nepozidanih stavbnih zemljišč ob Dolinski cesti s parcelnimi številkami 1822/11, 1823/19, 1834/13, 1834/14, 1835/16, 4590/4 in 6507/6, vse k. o. Semedela, za katerega bi Mestna občina Koper lahko iztržila vsaj 753.426 evrov brez vključenega davka na dodano vrednost.

Nepremičnine so predvidene za gradnjo večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori, ki poleg kletne in pritlične etaže lahko seže še največ tri nadstropja v višino.

Udeleženci javne dražbe, ki bo 28. maja ob 10. uri na sedežu občine na Verdijevi 10, morajo najkasneje do 25. maja vplačati 150.685,20 evra varščine.


Najbolj brano