Strmčnik: Bili smo v prekršku, vendar nismo faloti

“Bili smo v prekršku, vendar nismo faloti,” se je včeraj ankaranski župan Gregor Strmčnik odzval na poročilo računskega sodišča, ki je občini Ankaran za poslovanje v letu 2018 izreklo negativno mnenje. Državni revizorji so nepravilnosti ugotovili na več področjih, med drugim tudi pri najemanju odvetnikov in svetovalcev ter izvajanju gostinske dejavnosti v tako imenovanih občinskih režijskih obratih na ankaranskih plažah.

Državni revizorji so pri pregledovanju izvajanja gostinske dejavnosti na plažah, ki je že nekaj let v domeni občine in njenih 
režijskih obratov, ugotovili, da občina za takšno dejavnost ni imela  
pravne podlage. Foto: Alenka Penjak
Državni revizorji so pri pregledovanju izvajanja gostinske dejavnosti na plažah, ki je že nekaj let v domeni občine in njenih režijskih obratov, ugotovili, da občina za takšno dejavnost ni imela pravne podlage. Foto: Alenka Penjak

ANKARAN >Državni revizorji so pri pregledovanju izvajanja gostinske dejavnosti na plažah, ki je že nekaj let v domeni občine in njenih režijskih obratov, ugotovili, da občina za takšno dejavnost ni imela pravne podlage. “Ne vem še, kaj bomo v tej turistični sezoni naredili z režijskimi obrati na ankaranskih plažah. Se pa sprašujemo, zakaj je ta dejavnost javno-finančno sporna in si bomo prizadevali dobiti jasne odgovore,” kritiko računskega sodišča glede gostinske dejavnosti na plažah, ki jo je občina vzela pod svoje okrilje, obiskovalcem ponudila nekoliko nižje cene hrane in pijače ter počitniško delo študentom, še komentira župan Gregor Strmčnik.

Opozorilo glede zunanjih svetovalcev

Računsko sodišče problematizira odhodke za odvetniške in svetovalne storitve ter delo po podjemnih pogodbah, pomanjkljivo pripravljene posamezne proračunske dokumente, našlo je nepravilnosti pri prodajah nepremičnega premoženja in oddajanju prostorov v najem, opozorilo na neustrezna finančna zavarovanja in tudi okrcalo občino, da je prevzela zadolžitve, ne da bi zanje imela ustrezno podlago v predpisih.

Občina Ankaran v letu 2018 med drugim ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, ni dosledno izvajala plačil podizvajalcem, ni izvajala nadzora nad izvajanjem pogodb, nepravilnosti pa so državni revizorji ugotovili tudi pri sklepanju pogodb in dodatkov k pogodbam.

Med pomembnejšimi nepravilnostmi računsko sodišče izpostavlja, da občina ni sprejela ustreznih dokumentov za dodelitev sredstev na področju športa, neustrezno so določili merila za dodelitev sredstev, denar so razdelili brez javnega razpisa, prav tako so brez javnega razpisa zagotovili uporabo javnih površin.

Napake bodo popravili

Računsko sodišče od občine zahteva, naj pošlje tako imenovano odzivno poročilo, v katerem mora občina dokazati, da je izpeljala določene ukrepe in z njimi popravila ugotovljene nepravilnosti. Občina je dobila tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

V občini so zadovoljni, da računsko sodišče ni ugotovilo pomanjkljivosti pri pomembnejših, finančno večjih projektih. “Od leta 2018 smo izvedli številne izboljšave poslovanja ter sprejeli ustrezne ukrepe in predpise, navedene v revizijskem poročilu, druge pa še izvajamo,” pojasnjuje župan Strmčnik.

V bran mladi občini dodaja, da so leta 2018 delovali komaj tri leta in so se šele vzpostavljale ključne občinske službe z zaposlenimi vred.

“Revizija kot nepravilnost navaja tudi zadolžitev (loeasing) za izgradnjo vrtca v Ankaranu, kar je občina podedovala, ko je leta 2010 vrtec prevzela od koprske občine,” dodaja župan.

V ankaranski občini še pravijo, da mlade občine v prvih letih poslovanja vedno trčijo v obstoječo zakonodajo, ki ureja poslovanje občin, saj se sistema ne da tako hitro vzpostaviti, občina brez zaposlenih pa ne more delovati. Ker postopek zaposlitve javnega uslužbenca traja, si morajo pomagati z začasnimi oblikami zaposlitve. “Pogoji, v katerih deluje občina, so težki, saj delitvena bilanca z MO Koper še vedno ni končana. Dejstvo pa je, da občina zagotovo deluje v javnem interesu,” sklene Strmčnik.


Najbolj brano