Prihodnje leto bodo v Divači zgradili šolski prizidek

Občina bo junija prihodnje leto začela obnavljati nekatere prostore in graditi prizidek k stavbi matične osnovne šole v Divači. Vrednost del je skupaj z davkom na dodano vrednost 3,55 milijona evrov, za sofinanciranje v višini 1,38 milijona evrov je kandidirala na državnem razpisu ministrstva za izobraževanje.

Zahodnemu delu šole (na fotografiji) bodo dodali prizidek za  pet 
novih učilnic, kabinete in skupne prostore.  Foto: Marica Uršič Zupan
Zahodnemu delu šole (na fotografiji) bodo dodali prizidek za pet novih učilnic, kabinete in skupne prostore.  Foto: Marica Uršič Zupan

DIVAČA > Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača se že dlje časa sooča s prostorsko stisko. Rešuje jo tako, da že od leta 2013 gostuje z enim oddelkom v vrtcu, tretje leto pa tudi z dvema oddelkoma v stari šoli.

Demografski prirastek se povečuje

Primanjkuje jim šest učilnic, pa tudi kabinetov in prostor za individualno delo z učenci s posebnimi potrebami. Poleg tega so skupni prostori, kot so garderobe, hodniki, toaletni prostori, jedilnica in večnamenski prostor postali premajhni.

3,55

milijona evrov bo stala prenova in dozidava OŠ Divača

2,16

milijona evrov bo zagotovila občina,

1,38

milijona evrov pa ministrstvo za izobraževanje

Na podlagi demografskih podatkov o številu rojstev v preteklih petih letih in ob pričakovanem povečanju števila prebivalcev Divače zaradi priseljevanja je realno, da se bo število učencev še povečevalo oziroma dosegalo število med 350 in 400 učencev na matični šoli. “Zato je potrebno v najkrajšem možnem času pristopiti k reševanju prostorske stiske,” so prepričani tako na šoli kot na občini.

Preuredili vzhodni del, prizidali zahodnemu

Načrt predvideva rekonstrukcijo dela obstoječih prostorov in gradnjo prizidka s prostori za prvo triletje. V vzhodnem delu šole bodo obstoječo jedilnico povečali tako, da bodo zmanjšali garderobo, manjkajoče površine zanjo pa nadomestili v manjšem prizidku in kabinetu. Na skrajno vzhodnem delu šole bodo prizidali še dva kabineta. V prizidku na zahodni strani šole bo pet novih učilnic, kabineti, skupni prostori in drugo.

Dela bodo izvajali v treh fazah: v prvega pol leta rekonstrukcijo vzhodnega dela, v drugem šestmesečju pa še prizidek ter obnovo in nadzidave na zahodnem delu stavbe. Z deli načrtujejo začeti prihodnje leto junija.

Površine za novogradnjo bo 1213, za rekonstrukcijo pa 432 kvadratnih metrov. Da bi zagotovili dovolj denarja , je morala občina sprejeti tako imenovani dokument identifikacije investicijskega dokumenta, s katerim se je za sofinanciranje lahko prijavila na razpis ministrstva za izobraževanje.

Skupna vrednost investicije z davkom znaša 3,550.000 evrov, občina bo v dveh letih plačala 2,169.000 evrov, zagotovila jih bo v proračunih, ministrstvo pa 1,382.000 evrov.

Nekateri svetniki proti ali zadržani

Ko so občinski svetniki na dopisni seji v marcu sprejemali poseben sklep za potrditev te investicije, mu je zeleno luč dalo sedem od desetih svetnikov, proti je bil svetnik Martin Prelc. Svoj glas je obrazložil z dejstvom, da v času od zaprosila do sklica dopisne seje sveta ni prejel zaprošenih podatkov - demografske slike otrok v občini Divača v zadnjih letih. Kar ne drži, saj so vsi, zelo podrobni demografski podatki vključeni v dokument identifikacije, priložen k sklicu občinske seje.

Svetnica Urša Skerbiš se je vzdržala z obrazložitvijo, da je bilo posredovano gradivo pred začetkom dopisne seje preobsežno, da bi o njem glasovala v tako kratkemu času. Svetnik Bruno Bombač načeloma soglaša s predlaganim projektom, pri glasovanju se je vzdržal, ker meni, da bi bila pred odločanjem o tem sklepu potrebna širša razprava z ostalimi člani sveta, zaradi višje ocene investicije, kot je bila prvotno predstavljena, finančne konstrukcije ter virov zagotavljanja potrebnega denarja.


Najbolj brano