Letos o suhih mesninah deloma virtualno

Letos so Kraševci in Brkinci tradicionalno, že 13. ocenjevanje salam in klobas, delno speljali virtualno. Podelili so 23 priznanj, od tega dve zlati, devet srebrnih in dvanajst bronastih. Nagrajenci jih bodo prejeli po pošti.

Tudi ocenjevalci klobas in salam so se v teh razmerah znašli, saj je komisija   letos predstavila  
ocenjevanje ter  razglasila rezultate prek spleta.
Tudi ocenjevalci klobas in salam so se v teh razmerah znašli, saj je komisija letos predstavila ocenjevanje ter razglasila rezultate prek spleta. 

VRABČE > Pri Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Nova Gorica, Kmetijski svetovalni službi Sežana, skrbijo za spodbujanje podeželskega prebivalstva h kakovostnejši pridelavi in predelavi lokalnih kmetijskih pridelkov, sonaravnemu kmetijstvu in razvoju novih izdelkov. V ta namen so organizirali že več izobraževanj, denimo delavnici iz vinogradništva in vinarstva, predavanja o ekološki pridelavi grozdja, sadja in zelenjave, demonstraciji rezi sadnega drevja, ocenjevanje sadnih sokov in sirupov ter ocenjevanje suhomesnatih izdelkov.

Vse to peljejo v sklopu projekta LAS Krasa in Brkinov z naslovom S povezovanjem izobraževanj do dviga kakovosti pridelkov in krepitve trajnostnega podjetništva na podeželju (z akronimom Kakovost & podjetništvo). Vodilni partner je KGZ Nova Gorica, ostali pa so še ORA Krasa in Brkinov, Vinakras Sežana in Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa. S projektom so začeli oktobra 2018, trajal bo do konca maja 2021.

Organizirajo tudi ocenjevanje suhomesnatih izdelkov, ki je zaradi epidemije lani odpadlo, “letos pa smo se odločili, da to, kljub danim razmeram, izpeljemo. Strokovna komisija je 30. marca ocenila prispele vzorce, predstavitev ocenjevanja in razglasitev rezultatov pa bomo speljali preko spleta,” pojasnjuje Milena Štolfa, kmetijska svetovalka.

V komisiji so sodelovali Marta Koruza, Anka Rojc-Polanec, Karmen Bizjak Bat, Milene Štolfa, Stojan Ščuka in predsednik komisije Srečko Horvat. Ocenili so 27 vzorcev, od tega deset klobas in 17 salam. Za nemoten potek ocenjevanja so poskrbeli, gostitelj Božo Škapin, Aleks Dariž in Slavko Može. Ocenjevanje je bilo anonimno, komisija je ocenjevala po 20-točkovnem sistemu. Predstavitev ocenjenih vzorcev je bila 1. aprila preko spleta, vodil jo je Srečko Horvat. “Pogoji za sušenje mesnin so bili zaradi različnih vremenskih razmer zelo težki, kar se odraža tudi na kakovosti izdelkov,” je poudaril. In priporočil pogostejšo kontrolo vlage in temperature v prostoru, kjer se suši izdelke.

Podelili so 23 priznanj, od tega dve zlati, devet srebrnih in dvanajst bronastih.


Najbolj brano