Sežanski Terminal je poln smeti

Območje Terminala v Sežani je zelo onesnaženo. Vrečke visijo po ograjah, grmovju in drevesih, burja raznaša plastenke in papir, na tleh je veliko cigaretnih ogorkov, odpadlo listje pa se nabira ob robovih parkirišč. Inšpektor je predlagal postavitev ograjenega ekološkega otoka.

Območje Terminala v Sežani je  nasmeteno.  Foto: Helena Race
Območje Terminala v Sežani je nasmeteno.  Foto: Helena Race

SEŽANA > Območje Terminala v Sežani je zanemarjeno. Že ko vozniki zavijejo s Partizanske ceste, jih na zelenih površinah poleg usmerjevalnih tabel do različnih podjetij pozdravljajo plastenke, vrečke, po novem tudi zaščitne maske. Visijo na grmovju, ograjah. Nekaterih parkirišč že dolgo nihče ni pometel, saj so nastlana z listjem, ki je jeseni padlo z dreves, nato pa so ga avtomobili in vreme dodobra steptali. Ob vhodih v poslovne stavbe je veliko odvrženih cigaretnih ogorkov. Pogled v dolino razkrije pravo smetišče.

Redno čistijo javne površine

Podoba Terminala in njegove okolice je takšna že dolgo. Da bi bilo treba kaj ukreniti, je na seji sežanskega občinskega sveta pred časom opozorila tudi svetnica Alenka Orel.

V občinski upravi odgovarjajo, da so se v zadnjih letih lotili odpravljanja več težav na območju Terminala, urejanja zelenic in javnih površin, meteornih voda, javne razsvetljave, pa tudi ravnanja z odpadki. Dvakrat so se o tem pogovarjali s predstavniki podjetij, ki delujejo na Terminalu, koncesionar Komunalno-stanovanjsko podjetje Sežana pa je večkrat očistil območje.

Občina na Terminalu sicer čisti javne površine, to pa so večinoma ceste in parkirišča. “Pogostost čiščenja na Terminalu je enaka kot v mestu Sežana. To pomeni, da dvakrat tedensko ročno pobirajo odpadke, enkrat tedensko praznijo ulične koše. Poleg tega petkrat letno pometajo ceste in štirikrat letno pokosijo zelenice. Za zasebna zemljišča pa so dolžni skrbeti njihovi lastniki,” pojasnjujejo na občini.

Pravijo še, da je območje zelo odprto in nenadzorovano, tja prinaša burja odpadke tudi od drugod, verjetno jih odmetavajo vozniki tovornjakov.

Inšpektor predlaga ekološki otok

V začetku januarja je kontrolni ogled Terminala opravil tudi medobčinski inšpektor. Ugotovil je, da je odlaganje odpadkov tam neustrezno in neurejeno, betonski koši so pogosto preveč napolnjeni in premajhni, tovornjakarji nimajo možnosti pravilnega odlaganja odpadkov, so ugotovitve inšpektorja povzeli v občinski upravi.

Nasmetena zemljišča pa so večinoma v zasebni lasti. Med drugim je inšpektor na zemljišču podjetja Adria Terminali opazil nepravilno odložene odpadke in granulat plastike, ki ni bil ustrezno skladiščen, zato je proti podjetju uvedel prekrškovni postopek.

Občini Sežana pa je inšpektor predlagal, naj na območju Terminala uredi ograjen ekološki otok. Možnost za njegovo umestitev bodo preučili, prav tako možnost postavitve zabojnikov, ki bi služili tako za uporabnike parkirišč kot za druge, ki delajo in se zadržujejo na Terminalu, pravijo na občini.


Najbolj brano