Volja ljudstva je po ustavi nad odločitvijo župana

Ustavno sodišče je včeraj objavilo, da je na podlagi pobude člana Civilne iniciative Piran in občinskega svetnika Davorina Petarosa sprejelo odločbo glede treh prostorskih aktov, namenjenih gradnjam nad Portorožem, in jih v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti razveljavilo. Nekdanji župan Peter Bossman jih je namreč objavil in s tem dosegel, da so postali veljavni, četudi bi moral upoštevati voljo občanov in razpisati referendum.

Na Belem križu naj bi zrasle nove stanovanjske hiše, območje so 
nameravali urbanizirati. Foto: Jaka Jeraša
Na Belem križu naj bi zrasle nove stanovanjske hiše, območje so nameravali urbanizirati. Foto: Jaka Jeraša

PIRAN > Gre za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokriški, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi, v katerih je bila načrtovana tako nova pozidava kot ureditev zelenih in javnih površin na doslej večinoma nepozidanem, približno 13 hektarjev velikem območju nad Portorožem.

Območje nad Portorožem, ki so ga obravnavali omenjeni prostorski akti, bo še naprej neurejeno in zaraščeno. (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Civilna iniciativa je zbrala 1373 podpisov volilcev (zadostovalo bi jih 900): po 458 podpisov za referenduma o prostorskem načrtu za Park cvetja in Med vrtovi ter 457 podpisov za prostorski načrt Ob Belokriški.

Odloke je leta 2018 na zadnji občinski seji pred koncem mandata sprejel občinski svet, podpisal in v Uradnem listu RS pa objavil nekdanji župan Peter Bossman, takrat in tudi danes član stranke SD.

Kršena je bila demokratična volja

Napaka, na katero opozarja Ustavno sodišče, se je zgodila, ker Bossman ni upošteval podpisnikov, ki so zahtevali referendum in odločanje občanov o pozidavah in ureditvah nad Portorožem. Seveda gre za lokacije, ki so osončene, s pogledom na morje, kjer je kvadratni meter že dosegal ceno 800 evrov in kjer imajo svoja stavbna zemljišča premožni in manj premožni domačini ter v turistične gradnje usmerjeni investitorji. Njihovo premoženje je trenutno kot tako imenovana mrtva riba.

Na območju Med vrtovi bi lahko nastalo do 18 več-stanovanjskih objektov s po tremi ali štirimi etažami, na območju Park cvetja oziroma nekdanje vrtnarije bi bil hotelski kompleks, na območju Ob Belokriški pa bi lahko zraslo do 31 novih stanovanjskih objektov s tremi do štirimi etažami.

Davorin Petaros je pobudo za oceno ustavnosti vložil, ker je Peter Bossman odloke objavil v uradnem listu ne glede na to, da so krajani s podpisi zahtevali referendum. Petaros, ki ga v tem primeru zastopa Odvetniška družba Zorman, je pred sodiščem povedal, da je pravočasno vložil pobudo za razpis referenduma o vseh treh prostorskih aktih, Občina Piran pa je kljub temu in kljub postopku o referendumski pobudi, ki še poteka, odloke objavila v Uradnem listu RS in s tem dosegla, da so postali veljavni. Petaros je svoj pravni interes za vložitev pobude utemeljil z navedbami, da je bilo z objavo izpodbijanih odlokov neposredno poseženo v njegovo pravico do referendumskega odločanja.

Tudi prostorski načrt za območje Belokriške, kjer bi nastalo največ novih gradenj, je ustavno sodišče razveljavilo.

“Zmaga za majhnega človeka”

“Ob tej odločitvi Ustavnega sodišča RS mi vse dlake stojijo pokonci. To je velika zmaga za majhnega človeka in za vso ekipo civilne iniciative, a še vedno majhna v primerjavi z vsem delom, ki nas še čaka. Z vidika trajnostnega razvoja je to pomembna odločitev, saj so bili razveljavljeni prostorski načrti namenjeni le gradnji vil. Drugih želja občine ni bilo zaznati. A občina nima pooblastil, da pozida vsevprek,” se je Davorin Petaros odzval na odločitev ustavnega sodišča, ki sta jo tako občina kot občani čakali domala dve leti.

Očitkov Petarosa pa ni deležen le nekdanji župan, temveč tudi sedanji Đenio Zadković. Zakaj ni ustavil izvajanja sprejetih odlokov, zakaj jih ni preklical, mu očitajo nekateri svetniki. “Ob nastopu našega mandata so bili ti trije OPPN-ji že objavljeni v uradnem listu in veljavni. Na postopek, ki se je slabo vodil v preteklosti ter je stopil v veljavo, ne moremo vplivati. Čakali smo na odločitev ustavnega sodišča in ta je sedaj tukaj. Trije OPPN-ji so razveljavljeni in lahko gremo naprej,” se očitkov brani Zadković, saj je nedemokratično zgodbo nekdanje občinske uprave podedoval.

Kot smo neuradno izvedeli, na podlagi sprejetih odlokov ni nihče od lastnikov parcel, ki jih zaobjemajo odloki, dobil gradbenega dovoljenja, saj so vsi pristojni do piranske upravne enote vred čakali na odločbo ustavnih sodnikov.

Peter Bossman se ne javlja

Zakaj je nekdanji piranski župan Peter Bossman vztrajal in kljub zbranim podpisom, s katerimi so občani zahtevali referendum, objavil odloke, smo ga skušali vprašati včeraj, a se na naše klice ni odzival.

Z vprašanji o takratnem dogajanju smo se obrnili tudi na Meiro Hot, vidno članico SD in piransko občinsko svetnico, ki je bila ob prvem branju omenjenih odlokov še piranska podžupanja, nakar je postala poslanka in, kot pravi, ni več sodila v ožjo ekipo občinske uprave, s katero se je Bossman odločil, da zahtev podpisnikov ne bo upošteval.

“Ko sem 22. junija 2018 postala poslanka, mi je mandat podžupanje prenehal. Zadeva, o kateri je presojalo ustavno sodišče, pa se dotika pobude z dne 17. oktober 2018. Zato ne morem komentirati odločitve župana Bossmana in takratne občinske uprave. Glede odločbe sodišča pa naj dodam, da jo pozdravljam in je bila po mojem osebnem pogledu pravnice pričakovana, saj je pravica do referenduma ustavna pravica, ki jo je potrebno dosledno spoštovati.”

Zapisniki takratnih občinski sej dokazujejo, da so bili svetniki domala soglasno za sprejetje vseh treh odlokov ter so menili, da je treba zaraščeno in infrastrukturno neurejeno območje urediti ter tako polepšati videz Portoroža.

Pod sprejete odloke sta se podpisala Mark Špacapan, višji svetovalec za prostorsko planiranje, ki je odlok pripravil, danes pa skrbi za prostorsko načrtovanje in posredovanje informacij občanom, in Vesna Vičič, ki je vodila in še vodi urad za okolje in prostor. Kdo je v občinski pravni službi Bos-smanu svetoval, naj odloke objavi, ni znano. Vemo pa, da je bil direktor občinske uprave Aleš Buležan, urad za premoženjskopravne zadeve pa je vodila in ga še vodi mag. Natali Gak.

Odloki so razveljavljeni, občino pa čaka sprejemanje občinskega prostorskega načrta ter šele zatem novo načrtovanje urejanja območja ob Belokriški cesti.


Najbolj brano