Novo avtobusno postajališče

Lokev, zelo razpotegnjena vas, je dočakala še drugo avtobusno postajo oziroma postajališče, kar bo močno skrajšalo pot krajanov in zlasti šolarjev do avtobusov.

Lokev je dobila lično urejeno postajališče v “Dulnji vasi”, v bližini  
pršutarne.
Lokev je dobila lično urejeno postajališče v “Dulnji vasi”, v bližini pršutarne. 

LOKEV > Lokev je dolgo imela samo eno avtobusno postajališče, v središču vasi. Že več let pa je stara tudi zamisel skupine krajanov “Dulnje vasi” o ureditvi še enega postajališča v bližini pršutarne, saj se veliko otrok iz tistega konca vozi z avtobusom v šolo v Sežano.

A pot do postajališča je bila dolga. Najprej se je vlekla razprava, ali je lokacija primerna za obračanje avtobusov. Nato so na pobudo Krajevne skupnosti Lokev le pridobili ustrezna dovoljenja in narisali talne oznake, postajališče je bilo uvrščeno tudi v vozni red.

Manjkala pa je še nadstrešnica. Tudi nanjo so morali čakati, najprej zaradi težav z lastninsko pravico, nato zaradi krčenja proračuna za krajevne skupnosti. Na zboru krajanov KS Lokev decembra 2019 pa so ureditev dveh novih postajališč oziroma obračališč za avtobuse (pri pršutarni in še eno v Preložah) uvrstili med prednostne projekte. Tako so pri postajališču pri pršutarni namestili javne svetilke, razširili in preplastili nevarni ovinek, sanirali parcelo in nanjo postavili nadstrešnico. Namestili so še oglasno desko krajevne skupnosti. Pri delih so pomagali tudi domačini s prostovoljnim delom.

Zdaj pa v svetu KS upajo, da bodo kmalu uredili še postajališče v Preložah.


Najbolj brano