Drugi tir bo divaški občini veliko vzel, vendar tudi nekaj dal

Občina Divača dopolnjuje komisijo za sodelovanje s podjetjem 2TDK pri projektu gradnje 2. tira, saj bodo posledice umestitve slednjega v prostor precejšnje in Divačani pričakujejo omilitvene ukrepe.

Zaradi negativnih vplivov na okolje, ki jih bodo Divačani deležni ob 
gradnji 2. tira, so se z državo dogovorili, da bo, med drugim,  
zgradila podhod pod železnico v bližini Divaške jame.   Foto: Helena Race
Zaradi negativnih vplivov na okolje, ki jih bodo Divačani deležni ob gradnji 2. tira, so se z državo dogovorili, da bo, med drugim, zgradila podhod pod železnico v bližini Divaške jame.  Foto: Helena Race

DIVAČA > Komisijo, ki se zadnjih pet let enkrat mesečno sestane s predstavniki državnega podjetja 2TDK in ostalih organov, odgovornih za gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, so doslej sestavljali divaški gradbeni inženir Anton Šajna, inženir Srečko Krebelj iz Lokve, Dobrivoje Subić, divaški občinski svetnik, ki pa je že dolgo na bolniški, ter po dogovoru med župani direktorji občinskih uprav - sežanske Marko Kukanja, divaške Iztok Felicjan in hrpeljsko-kozinske Andrej Bolčič. S strani 2TDK sta v komisiji Marko Žitnik in Martin Tomažin.

Na zadnji občinski seji pa so divaški svetniki dali županji Alenki Štrucl Dovgan pobudo, da bi komisijo dopolnili in vanjo predlagali še občinskega svetnika Bruna Bombača. Poleg tega so potrdili še predlog svetnice Damjane Gustinčič, da bi v skupino, ki pri gradnji 2. tira zastopa interese občine, povabili še divaškega arhitekta Stojana Lipolta, tudi nekdanjega občinskega svetnika.

16 milijonov ton materiala so že prepeljali skozi divaško občino zaradi gradnje 2. tira.

Bombaču so nalogo zaupali, ker je v svoji krajevni skupnosti Dolnje Ležeče dolgoletni borec z državo proti negativnim vplivom avtoceste v neposredni bližini vasi, Gustinčičeva pa Lipolta ocenjuje za kompetentnega strokovnjaka v zvezi z umeščanjem objektov in infrastrukture v prostor.

Gradnja 2. tira bo občino zelo prizadela

Svetnik Ivan Kovačič je ob tem opozoril na temeljitejše spremljanje umeščanja 2. tira v divaško občino. Izpostavil je: “Divača je pri tem velikem projektu najbolj prizadeta občina. Že sedaj, ko so delali dostopne poti, se je skozi naša naselja peljalo 16 milijonov ton tovora oziroma materiala; ko bodo tir gradili, pa jih bo 50 milijonov ton. Bodimo pozorni in oprezni, ne zamudimo pogajanj z državo za omilitvene ukrepe, kot smo jih zamudili ob gradnji avtoceste in zato nimamo ne ustreznih zaščitnih protihrupnih ograj ne ostalega.”

Dobili bodo podhod, info točko ...

Županja je v poročilu o delu občinskemu svetu, ki ga poda na vsaki seji in s tem svetnike redno seznanja s svojimi aktivnostmi med eno in drugo sejo sveta, povedala, da se je občina doslej uspela z državo dogovoriti, da bodo ob gradnji tovornjaki namesto po glavni cesti med Lokvijo in Divačo vozili po stranski cesti, ki pelje v Matavun. Ter še, da bo država zgradila pod železnico podhod, pod katerim bo od udornice Risnik proti vhodu v Divaško jamo speljana pešpot in kolesarska pot. Omenila je še, da bodo Slovenske železnice na občino prenesle lastništvo zemljišča ob porušeni vodni postaji, kjer bo 2TDK uredil turistično info točko.

Ko pa bodo v sklopu projekta 2. tira delali finančni načrt za še en tir, dodaja županja, bodo občine uveljavljale še omilitvene ukrepe. “Nadejamo se predvsem ustreznih protihrupnih ograj, preplastitev cestišč, kolesarskih poti in še česa, kar bi olajšalo bivalne pogoje naših občanov,” je povedala županja,


Najbolj brano