Novorojenčke bodo pozdravili z višjimi zneski

Pivški občinski svetniki so potrdili zvišanje zneska, ki ga ob rojstvu otroka prejmejo starši. Doslej jim je občina podarila 230 evrov, po novem jim bo 300 evrov (za prvo- in drugorojene) oziroma 470 evrov za tretjega in naslednje otroke.

Pivška občina je povišala zneske za novo rojene občane na 300 
oziroma 470 evrov. Foto: Helena Race
Pivška občina je povišala zneske za novo rojene občane na 300 oziroma 470 evrov. Foto: Helena Race

PIVKA > Občina Pivka je enkratni denarni prispevek za novorojence uvedla že leta 2000. Najprej je znašal 50.000 tolarjev, nato 200 evrov, pred dobrimi desetimi leti so znesek povišali na 230 evrov oziroma na 380 za četrtega in vsakega naslednjega otroka.

Na seji prejšnji teden pa so občinski svetniki sklenili, da bodo do mladih staršev še nekoliko bolj radodarni. Občina je sprva predlagala povišanje prispevka za novorojence na 250 oziroma 420 evrov. “Svetnice iz vrst SLS in SDS pa smo se odločile, da predlagamo povišanje na 300 evrov oziroma na 470 evrov za tretjega in vse naslednje otroke. To razumemo kot dobrodošlico novim občanom,” je dejala Jana Gržinič. Ostali svetniki so to podprli. Pa tudi župan Robert Smrdelj, ki pravi, da je to drobtinica, ki pride prav družinam, ko dobijo nove člane.

V pivški občini se je v zadnjih desetih letih rodilo povprečno 62 otrok na leto.

Poleg tega so še nekoliko popravili pravilnik, tako da staršem ne bo treba več prilagati potrdil o državljanstvu in stalnem prebivališču, saj to lahko pridobi občina iz uradnih evidenc. Do občinskega prispevka za novorojence so sicer upravičeni v družinah, kjer imata vsaj eden od staršev in otrok stalno prebivališče na območju občine.


Najbolj brano