Kaj bo možno graditi na območju nekdanje ladjedelnice?

Dutb bo skušal atraktivna zemljišča nekdanje ladjedelnice ob vstopu v Izolo prodati na elektronski dražbi 25. februarja. Za 42.055 kvadratnih metrov zemljišč zahteva najmanj 6,6 milijona evrov brez davka, kar je veliko manj od vrtoglavih zneskov, po katerih so to lokacijo prodajali v preteklosti in sta jo zdaj že propadla Kraški zidar in Konstruktor Invest kupila za 31 ali celo 41 milijonov. Kaj pa bo tam možno graditi?

V občini opozarjajo, da je območje nekdanje ladjedelnice pomembno za videz Izole in da bo treba  dvigniti obalo.     Foto: Jaka Jeraša
V občini opozarjajo, da je območje nekdanje ladjedelnice pomembno za videz Izole in da bo treba dvigniti obalo.  Foto: Jaka Jeraša

IZOLA > V Izoli Občinskega prostorskega načrta (OPN) še niso sprejeli, v kabinetu župana Danila Markočiča pa odgovarjajo, da sodi omenjena lokacija po predlogu OPN “med območja, namenjena turizmu” in da bo zanjo potrebno pripraviti tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Zelen pas 25 metrov od morja za poti in kopalno infrastrukturo

Nekdanje ladjedelniške in industrijske objekte bo treba porušiti, pozidavo si predstavljajo s projektnim natečajem in izvedbo po etapah. Ob tem opozarjajo, da bo treba pri načrtovanju novogradenj upoštevati “25-metrski odmik od obale”. Da v tem pasu ob morju ni dovoljeno graditi, določa Zakon o vodah, v Izoli ga nameravajo izkoristiti za zelene površine in povezovalne poti z mestnim jedrom. Opominjajo še, da ima država v tem prvem pasu ob morju predkupno pravico in da ga lahko razširi, če bi to bilo v javnem interesu.

25

metrov od obale je širok pas, v katerem ni dovoljeno graditi

Po osnutku OPN bi na območjih, ki jih bodo urejali z javnim natečajem, dobili vsaj eno večjo zeleno in eno javno utrjeno površino. Na območju nekdanje Ladjedelnice 2. oktober naj bi bilo možno urediti tudi potniško pristanišče, za občino je bistveno, da bo mesto ohranilo razpoznavno obliko polotoka. “Predlog OPN predvideva ureditev obale s pomoli in ploščadmi za kopanje, možno bi bilo razširiti in podaljšati že zgrajene pomole ter urediti dostope v morje za kopalce,” nizajo.

Potrebno bo dvigniti obalo

Za urejanje promenade in kopališč bi lahko dovolili novo grajeno obalo in nasutje v morje. “Ureditev obale, promenade in kopališč je tudi predmet Pomorskega prostorskega plana, ki je prav zdaj javno razgrnjen (ministrstvo za okolje in prostor sprejema pripombe in predloge, op. a.). Zaradi podnebnih sprememb sodi območje med tista s srednjo poplavno nevarnostjo, v okviru OPPN bo nujno sprejeti ukrepe zaradi dviga morske gladine.”

Da bo obalo potrebno dvigniti vsaj na območju nekdanje ladjedelnice in na delu nekdanjega Delamarisa, je vodja občinskega urada za prostor in nepremičnine Marko Starman že večkrat poudaril.

Brez zavor za hotele, bungalove, apartmaje

V Markočičevem kabinetu pojasnjujejo tudi, kaj vse bi lahko tam snovali. “Površine za turizem, kamor sodi območje nekdanje ladjedelnice, so lahko namenjene gostinskim objektom, hotelom, bungalovom, apartmajem in drugim objektom za nastanitev ter objektom za potrebe turizma v povezavi s športom in rekreacijo, na primer kampom. Dovoljene so družbene, poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, prepovedano pa je bivati ter imeti proizvodne in prometne storitve ali skladišča.” Dovoljene so tudi gostinske in garažne stavbe, stavbe, namenjene kulturi in razvedrilu, športni, rekreacijski in prostočasni objekti ter gradbeni in inženirski objekti. Na funkcionalnih parcelah pa bo treba zasaditi najmanj 20 dreves na hektar.

Nove stavbe ne bodo smele konkurirati starim in ne bodo smele presegati mestne silhuete. Kljub razvoju turističnih in športno-rekreacijskih dejavnosti bo treba ohranjati kakovost prostora, kar naj bi dosegli tudi s tem, da bi infrastrukturo snovali na neizpostavljenih delih ter upoštevali kulturno dediščino in okoljske oziroma naravovarstvene normative.


Najbolj brano