Kako in zakaj živali zbolijo za rakom

Rak posledica skupka dejavnikov in dogodkov v organizmu, ki jih ta ne zmore več premagati. Ko se rak pojavi, se njegova “življenjska pot” nadaljuje v različnih smereh, kar je odvisno na eni strani od same vrste tumorja, na drugi pa od številnih drobnih lastnostih živalskega organizma.

V osnovi je rak bolezen celic. Celice sestavljajo vsa tkiva in organe v telesu živali. Vsaka posamezna celica se “rodi” in “umre”. Po oploditvi jajčne celice se prične razvoj zarodka in v procesu razmnoževanja celice se prične tudi njihova diferenciacija, kar omogoča razvoj posameznih tkiv in organov, s tem pa tudi njihove specifične naloge. Za te zelo zapletene procese je seveda potrebno tudi zelo natančno usmerjanje. Številni mehanizmi v posameznem organizmu morajo delovati skladno, v točno določenem zaporedju. In vsi ti procesi usmerjajo in omogočajo ravnovesje, ki omogoča življenje vsakega posameznega živega bitja.

Organizem se v času življenja srečuje s številnimi vplivi, ki lahko zmotijo normalne procese in porušijo ravnotežje. In na vsako motnjo se organizem odzove s tako imenovanimi pripravljalnimi mehanizmi. Tako kot lahko predvsem v zadnjem letu spremljamo “popravljanje” narave zaradi zmanjšanih škodljivih vplivov človeške civilizacije, tako tudi organizem ves čas poskuša nastale napake v življenjskem ciklusu celice nekako izničiti. In na srečo je tudi živalski organizem pri tem izjemno učinkovit, zato številne napake ne povzročijo večje škode. Kadar pa organizem popravkov ne zmore več, bodisi zaradi tega, ker je teh preveč ali ker so poškodbe prevelike, se pojavi bolezen.

Večino rakastih obolenj tako, vsaj na začetnih stopnjah njihovega razvoja, danes lahko uspešno nadzorujemo, podobno kot številne druge kronične bolezni.

In zakaj pravimo, da je rak bolezen celic? Rak je pravzaprav posledica nekontrolirane rasti celic, ki pri tem večinoma izgubijo svoje specifične lastnosti, ki določajo njihovo funkcijo v telesu, na drugi strani pa se nekontrolirano in neprestano razmnožujejo.

Rak se lahko razvije kjerkoli v organizmu, iz katerihkoli celic, zato gre za številne zelo različne bolezni. Prav zato rak ne nujno pomeni tudi slabe prognoze. Veterinarska medicina je v zadnjih desetletjih močno napredovala in številna rakasta obolenja lahko s sodobnimi diagnostičnimi metodami odkrijemo dovolj zgodaj, ko je možnost ozdravitve največja. Tudi zdravljenje raka nenehno napreduje in vse več rakastih obolenj uspešno zdravimo.

Verjetno pa predstavlja največji izziv, podobno kot v humani onkologiji, tudi v veterinarski medicini iskanje in preprečevanje vzrokov nastanka raka. Danes vemo, da je genetska zasnova neke vrste “izvorni greh”. Dokaz za to je, da določene vrste raka veliko pogosteje najdemo pri določeni pasmi psov ali mačk in še posebej znotraj določene vzrejne linije. Kljub vsemu se bolezen ne pojavi pri vsaki od živali znotraj določene pasme ali znotraj pasemski linije, kar vsaj posredno dokazuje, da genetska predispozicija ne zadošča za pojav bolezni. In na tej točki naletimo na težavo. Zakaj in zaradi česa se rak pri posamezni živali potem pojavi? Na to vprašanje nimamo pravih odgovorov. Kljub temu vsaj nekatere vrste raka lahko povežemo z možnimi dejavnika, ki povečujejo možnost njihovega nastanka. Podobno kot UV žarčenje povečuje možnost nastanka kožnega raka pri ljudeh, vemo, da UV žarčenje predvsem pri svetlo obarvanih mačkah in na slabše odlakanih mestih izzove razvoj kožnega raka. Pojavnost raka na črevesju prav tako pri mačkah povezujejo z določeno prehrano. Znano je tudi, da nekateri virusi povzročajo raka. Znanim povzročiteljem raka se seveda lahko vsaj delno izognemo. Žal pa vzrokov za pojavnost velike večine drugih tumorjev vzročnih dejavnikov ne poznamo in se tako tudi ne moremo izogniti. Vse več študij nakazuje, da k pojavnosti rakastih obolenj prispevajo različni dejavniki vse bolj onesnaženega okolja, čemur se enostavno ne moremo izogniti.

Tudi zato je pomembno, da vsak posameznik in vsi skupaj prispevamo k zmanjšanju onesnaženosti okolja, s čimer bomo pomagali ne le našim živalim, temveč v prvi vrsti tudi samim sebi. Zavedati se moramo, da je rak posledica skupka dejavnikov in dogodkov v organizmu, ki jih ta ne zmore več premagati. Ko se rak pojavi, se njegova »življenjska pot« nadaljuje v različnih smereh, kar je odvisno na eni strani od same vrste tumorja, na drugi pa od številnih drobnih lastnostih živalskega organizma. Veterinarski onkologi zato poskušamo v prvi vrsti odkriti, kako je bolezen napredovala in z različnimi metodami zdravljena rakasto obolenje pozdraviti ali vsaj zaustaviti na določeni točki, ko bolezen lahko uspešno še nadzorujemo. Večino rakastih obolenj tako, vsaj na začetnih stopnjah njihovega razvoja, danes lahko uspešno nadzorujemo, podobno kot številne druge kronične bolezni.


Najbolj brano