Odkrili za skoraj petino manj predrakavih sprememb

Zaradi zaustavitve presajanja v spomladanskem valu epidemije se je prvič v 15 letih delovanja progama ZORA triletna pregledanost zmanjšala pod ciljno vrednost 70 odstotkov. Zaradi okrnjenega programa pa so do konca septembra lani v primerjavi s triletnim povprečjem odkrili tudi za 19 odstotkov manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30-39 let.

Zaradi okrnjenega programa so do konca septembra lani  v 
primerjavi s triletnim povprečjem odkrili za 19 odstotkov manj 
predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30-39 
let.
Zaradi okrnjenega programa so do konca septembra lani v primerjavi s triletnim povprečjem odkrili za 19 odstotkov manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30-39 let. 

SLOVENIJA > “To je zelo zaskrbljujoče, saj se vrh raka materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom starosti, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30-39 let odkrijemo kar okrog tretjino predrakavih sprememb visoke stopnje,” so na Onkološkem inštitutu, ki izvaja državni presejalni program ZORA, na izzive pandemije opozorili ob evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu.

Zaradi večjega obsega dela ginekologov čez poletje in dobrega odziva žensk je konec septembra lani pregledanost sicer ponovno dosegla 70 odstotkov .

Brezplačno cepljenje proti HPV letos tudi za dečke

Slovenija se je zavezala v naslednjem desetletju doseči 90-odstotno precepljenost deklic do 15. leta starosti proti HPV. Trenutno je ta okoli 60-odstotna. Dodaten korak v smer eliminacije raka materničnega vratu pri nas pa je tudi brezplačno cepljenje proti HPV za dečke, ki se bo začelo s šolskim letom 2021 / 2022.

“V času pandemije se je izkazalo, da že nekajtedenska prekinitev presejanja lahko pomembno vpliva na rezultate sicer uspešnega presejalnega programa. Zato je izjemno pomembno, da se v drugem valu epidemije presejanje za rake ni sistematično ustavilo. Presejanje rešuje življenja, tudi v pandemiji covida-19,” so izpostavili.

Izjema med raki

Na Onkološkem inštitutu opozarjajo, da je rak materničnega vratu (RMV) med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je ženska cepljena proti humanimi papilomavirusi (HPV) in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela s tem rakom, izjemno majhna. Zato ženske pozivajo, da tudi v času pandemije celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo priporočila proti raku, se redno udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu in se odločijo za cepljenje otrok proti HPV, kar je najučinkovitejši način za preprečevanje okužb s HPV in bolezni, ki jih povzročajo.

V Sloveniji presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA sicer deluje od leta 2003. Slovenske ženske so program dobro sprejele in več kot 70 odstotkov se jih redno udeležuje presejalnih pregledov in odvzema brisa enkrat na tri leta. Pozitivni učinki presejalnega programa se kažejo v vse manjših številkah RMV in vse več zgodaj odkritih in pravočasno zdravljenih predrakavih spremembah materničnega vratu. Po uvedbi programa se je incidenca raka materničnega vratu prepolovila.

V zadnjih letih v Sloveniji z RMV letno zboli približno 100 do 110 žensk in umre približno 40 do 50 žensk. Je pa po drugi strani pandemsko leto prineslo tudi dobro novico. Svetovna zdravstvena organizacija Slovenijo prepoznala kot evropski primer dobre prakse pri obvladovanju raka materničnega vratu. Slovenija, ena od evropskih držav z zgodovinsko največjo incidenco RMV, se je v zadnjih letih namreč približala meji za eliminacijo tega raka.


Najbolj brano