Vodni park za domačine in turizem

Projekt gradnje postojnskega vodnega parka, ki je bil tudi ena glavnih županovih predvolilnih obljub, se premika naprej. Občina bo že prihodnji mesec objavila javni razpis za izbor zasebnega partnerja. To bi utegnil postati konzorcij treh tujih podjetij, ki je že oddal promotorsko vlogo. Če ne bo zapletov, bi lahko z deli začeli konec leta 2021 in jih zaključili v dobrem letu.

Tako si je konzorcij treh tujih podjetij zamislil postojnski vodni 
park. Foto: Vir: Actionpark
Tako si je konzorcij treh tujih podjetij zamislil postojnski vodni park. Foto: Vir: Actionpark

POSTOJNA > Postojnski svetniki so potrdili tako imenovani dokument identifikacije investicijskega projekta in sprejeli odlok o koncesiji za gradnjo, upravljanje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z javno površino - vodnim parkom. S tem so prižgali zeleno luč za objavo javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja.

Župan Igor Marentič pričakuje, da se bo na razpis prijavil najmanj en ponudnik. To je konzorcij treh evropskih podjetij, ki je letos poleti že oddal vlogo o zainteresiranosti za izvedbo projekta v javno-zasebnem partnerstvu.

16,3

milijona evrov (z ddv) je ocenjena vrednost naložbe v vodni park

“Pričakujem, da bi po izteku roka za prijavo lahko pogajanja hitro stekla. Morda bi lahko že ali maja podpisali pogodbo. Potem gremo v pridobivanje gradbenega dovoljenja. Konec prihodnjega ali v začetku leta 2022 bi začeli z gradbenimi deli, ki bi bila končana v dobrem letu,” napoveduje župan.

Kot pojasnjuje, je javno-zasebno partnerstvo najboljša možnost za izvedbo projekta. Občina denarja za tako zajetno naložbo namreč nima, zasebni partner pa bi jo ob podpori občine, ki je že zagotovila zemljišča (v vrednosti približno 430.000 evrov) in bi mu podelila pravico gradnje na njih, lažje izpeljal. Finančni delež zasebnega partnerja pri projektu, ocenjenem na 13,4 milijona evrov (brez ddv), bi znašal 96 odstotkov naložbe. Predvidena je sicer ustanovitev skupnega podjetja, ki bo zadolženo za načrtovanje, gradnjo, financiranje, vzdrževanje in upravljanje projekta. V njem bi bilo predvidoma sedem do osem stalno zaposlenih, ostali bi bili sezonski delavci.

Kdo je v konzorciju?

Na občini so razkrili, da konzorcij zasebnih partnerjev sestavljajo italijansko podjetje COAF S.r.l. v vlogi glavnega konstruktorja in upravljavca, špansko podjetje Action Waterscapes (AWS) v vlogi oblikovalca in upravljavca vodnega centra, dobavitelja naprav in materialov, ter italijansko podjetje Green Construction Consulting S.r.l. v vlogi oblikovalca notranjih bazenov in parkirišč ter tehničnega svetovalca za trajnost. Podjetji COAF in AWS skupaj predstavljata promotorja projekta.

Sedem zunanjih in trije notranji bazeni

Idejna zasnova predvideva kompleks na 30.000 kvadratnih metih površine, ki bi obsegal sedem zunanjih in tri notranje bazene, od tega en mini olimpijski plavalni bazen. Ob njih bi bilo parkirišče za 366 avtomobilov in enajst avtobusov, ki bi bilo prekrito s fotovoltaiko.

Zunanji del vodnega parka naj bi obratoval 120 dni na leto. Takšni načrti so vzbudili nekaj pomislekov glede na postojnsko podnebje, a promotor je očitno ocenil, da je projekt ekonomsko vzdržen glede na ocenjeno vrednost projekta, predvidene prihodke in stroške obratovanja v dobi 18 let, kolikor naj bi trajalo javno-zasebno partnerstvo.

Velika težava ostaja ustrezen dostop, ki ga ne bo, dokler ne bo občina zgradila načrtovane nove povezovalne ceste od krožišča pri Logu do Ceste v Staro vas, ki bi sicer služila tudi gasilcem in reševalcem. Nova povezovalna cesta je, tako kot vodni park, sicer že umeščena v občinski podrobni prostorski načrt Špice, a se zatika pri pridobivanju nekaj zemljišč. Župan ne izključuje možnosti razlastitev, če dogovora z lastniki res ne bo mogoče doseči. Dokler ne bo nove ceste, bo dostop možen po cesti za zdravstvenim domom.

Dodatna športna in turistična ponudba

“Za Postojno je ta investicija zelo pomembna, ker pomeni dodano vrednost kvaliteti življenja in turizmu. Postojna je turistično meto, pa vendar ni. Možnost koriščenja vavčerjev je pokazala, da Postojna nima potenciala za turiste, ki želijo preživeti tri, štiri dni na nekem območju. Z izgradnjo vodnega parka bomo gotovo lahko zadržali nekatere goste kakšen dan dlje. Vsi turistični ponudniki bodo imeli od tega korist,” poudarja Marentič, ki predvideva, da bo vodni park zanimiv za obiskovalce, ki živijo v krogu 50 ali 60 kilometrov. Računajo tudi na goste iz Italije in Hrvaške. Notranji bazeni pa bodo poleg rekreacije, rehabilitacije in učenja plavanja omogočali tudi treninge plavalcev in tekmovanja, o čemer se občina že dlje časa pogovarja s Plavalno zvezo Slovenije.


Najbolj brano