Starši bodo z otroki brezplačno

Medtem ko so bili doslej do plačila za sobivanje v bolnišnici iz obveznega zavarovanja upravičeni le starši otrok, starih do pet let, bo zdravstvena zavarovalnica odslej plačala tudi sobivanje z bolnim otrokom do vključno 14 leta. To pravico staršev trajno ureja vladni šesti protikoronski paket. V društvu staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku, so zadovoljni, da so dosegli “pomemben premik”.

Odslej bodo za sobivanje v bolnišnici (fotografija je simbolična)  
plačali samo starši otrok, starih 15 let ali več.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Odslej bodo za sobivanje v bolnišnici (fotografija je simbolična) plačali samo starši otrok, starih 15 let ali več.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

SLOVENIJA > Vlada je v šesti protikoronski sveženj vključila tudi določbo, da je z obveznim zavarovanjem v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 14 let. Po doslej veljavni zakonodaji so morali starši plačati sami za sobivanje ob otroku, starem šest let ali več.

Hkrati vlada ureja tudi pravico do bolniškega nadomestila staršu, ki traja od prvega dne zadržanosti od dela, dokler traja sobivanje. Nadomestilo pa se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana, torej v višini 80 odstotkov osnove.

Sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 14 let bo plačala država.

Ena skrb manj za starše bolnih otrok

Kot izhaja iz vladne obrazložitve, se je v času epidemije covid-19 še posebej izkazalo, da se otroci na bolnišničnem zdravljenju soočajo z večjimi psihičnimi težavami in fizičnimi omejitvami, saj je v tem obdobju zelo pogosto jemanje brisov, izhodi iz bolnišnične sobe so prepovedani, obiskov ni, aktivnosti Rdečih noskov ne potekajo. “Posebej otrokom s težjimi boleznimi je zelo težko prebroditi čas hospitalizacije. Otroka lahko v teh razmerah najbolj pomiri in zanj poskrbi eden od njegovih staršev, ki s tem razbremeni tudi zdaj dodatno obremenjeno zdravstveno osebje.”

Ukrep bo sicer veljal trajno, saj gre tudi za širšo pomoč družinam z bolnimi otroki ter zagotovitev možnosti, da bo lahko vsak otrok v tako težki situaciji najtežje trenutke preživljal z enim od svojih staršev. Interventno naravo ukrepa pa, tako vlada, utemeljuje dejstvo, da imajo številni starši bolnih otrok v času širjenja covida-19, zlasti v obdobju razglašene epidemije, nižje dohodke in si zato po otrokovem petem letu težje sami plačajo nočitve v bolnišnici, sploh če zdravljenje traja dlje časa.

Odločitev so posebej pozdravili v Društvu Junaki 3. nadstropja, ki združuje starše otrok, obolelih za rakom. Kot so izpostavili, je za marsikatero družino sobivanje z otrokom velik finančni zalogaj, še posebej, ko otroci zbolijo za težko boleznijo, pri kateri je zdravljenje dolgotrajno. Zato so na vlado, državni zbor in poslanske skupine že pred časom naslovili pobudo za zvišanje starostne meje, do katere bi staršem ob otroku v bolnišnici krilo stroške obvezno zdravstveno zavarovanje.

“Prav je, da se problematika sobivanja staršev z otroki v bolnišnici ustrezno uredi, saj je prisotnost starša ob bolnem otroku vsekakor osnovna pravica in ne poseben privilegij. Tako bi vsaj moralo biti in zdaj, končno, tudi bo,” so zadovoljni z rešitvijo. Društvo pa bo pri kritju stroškov sobivanja še naprej pomagalo staršem otrok, starih 15 let ali več, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani.


Najbolj brano